VB Ommeland

Vrije Bond Ommeland

NL

In de zomer van 2019 heeft een klein groepje Vrije Bond leden tijdens een bijeenkomst besloten zich te verenigen onder de naam Ommeland. De naam verwijst naar het feit dat het hier niet om een groep in een (grote) stad gaat maar dat we leden uit landelijk gelegen gebieden samen willen brengen. We beschouwen onze regio als alles ten oosten en noorden van de IJssel, maar dat mag je ruim zien!

In los-vast groepsverband hopen wij een anarchistisch netwerk op te bouwen dat afstanden overbrugt en zich gezamenlijk bezighoudt met wat er leeft in ons deel van dit kikkerland.

We zijn nog maar net begonnen en staan open voor suggesties.

Individuele leden komen bij elkaar rondom acties en activiteiten om anarchisme te promoten. We volgen de principes van autonome, democratische actie van onderaf en streven ernaar iedereen in nood te bereiken: van acties om kameraden op de werkplek te helpen, tot culturele activiteiten, tot demos en propaganda.

In de werkplek, in de straat, en met jou, is Ommeland klaar om te handelen. Wil je ons ook over jouw situatie vertellen of wil je meer informatie hebben? Stuur ons gerust een berichtje of kom langs op onze activiteiten!

Ben jij al een lid van de Vrije Bond buiten de grote stad (een beetje in onze richting) en wil je aan onze anarchistische, syndicalistische, vrije beweging van kameraden meedoen? Je bent zeer welkom!

Mail naar: ommelandvb@riseup.net

EN

In the summer of 2019, a small group of unaffiliated Vrije Bond members decided to unite , and organize the first regional group in the East, under the name Ommeland. The name refers to the fact that this is not a group in a (large) city, but isntead a group gathering anarchists from rural and isolated regions in the East and the North of the Low Lands.

In a loose-knit group, we hope to build an affinity group that bridges distances and collectively deals with what is going on in our part of this country, to provide a platform for mobilization which would otherwise not exist.

We follow the principles of autonomous, democratic action from below and strive to reach everyone in need: from workplace activism, to cultural activities, to demos and propaganda.

In the workplace, in the street, and with you, Ommeland is ready to act. Do you also want to tell us about your situation or do you want more information? Feel free to send us a message or join us in our activities!

Are you already a member of the Vrije Bond, and in our area, and would you like to join our anarchist, syndicalist, free movement of comrades? You are very welcome!

Mail to: ommelandvb@riseup.net