Toelichting contributie en uitgaven van de Vrije Bond

De Vrije Bond is een onafhankelijke buitenparlementaire politieke organisatie die voor het inkomen alleen leunt op de bijdragen van leden en abonnees. De organisatie draait uitsluitend op het werk van vrijwilligers en we houden onze overheadkosten expres zo klein mogelijk. Door onze banden met sociale centra en bevriende actiegroepen, betalen we bijvoorbeeld maar een minimum aan huur voor kantoor- en vergaderruimtes. De Vrije Bond is compleet onafhankelijk en geeft jaarlijks zelfs duizenden euro’s weg aan gelijkgezinde politieke actiegroepen buiten de eigen organisatie.

Dus waaraan geeft de Vrije Bond de contributie uit?

  • Acties en ondersteuning van kameraden in de problemen
    De Solidariteitskas van de Vrije Bond is een van de grootste linkse fondsen in Nederland, waar sympathieke projecten in Nederland, Vlaanderen en overal ter wereld geld aan kunnen vragen. Actieve groepen en leden kunnen bij de Vrije Bond geld aanvragen voor eigen acties, politiek drukwerk en andere kosten.
  • De Vrije Bond kan door de contributie van leden de Buiten de Orde uitbrengen, het grootste Anarchistische blad van Nederland en Vlaanderen.
  • Bovendien onderhoudt de Vrije Bond van oudsher een stakingskas voor noodgevallen, en kunnen leden daarmee ondersteund worden bij sommige problemen of bij uitgaven gemaakt voor politieke acties.
  • Eigen actie en ontwikkeling. De Vrije Bond groeit snel en we gebruiken onze gebundelde middelen om een sterke, levendige en toekomstbestendige anarchistische beweging neer te zetten in het Nederlands taalgebied.

In de toekomst willen we steeds grotere projecten helpen opzetten, denk hierbij bijvoorbeeld aan coöperatieve bedrijven, alternatieve media en allerlei projecten die ons minder afhankelijk maken van staat en kapitaal. Voor zulke projecten is er nog altijd geld nodig.

Richtlijnen voor contributie

Als Vrije Bond willen we graag toegankelijk zijn voor iedereen die onze idealen onderschrijft. Daarom mag geldgebrek geen drempel zijn om lid te worden. We houden een minimum aan van 2 euro contributie per maand, die je gewoon maandelijks kan betalen, of in een keer voor langere tijd. Als je financiële situatie verandert of je in tijdelijke financiële problemen komt, kun je dit gewoon aangeven bij het secretariaat zonder je zorgen te maken over of je wel lid kunt blijven.
Zorg dat je lidmaatschap je niet in de financiële problemen brengt als je inkomen daalt, of overweeg juist om je contributie naar boven bij te stellen als je inkomen stijgt.

Verdien je meer dan minimumloon?

Onze richtlijnen voor de contributie van leden eindigen bij acht euro per maand, voor inkomens rond het minimumloon. Als je een hoger inkomen geniet, en ons financieel meer wil steunen, kun je de schaal op de website naar eigen inzicht doortrekken tot je bij jouw inkomen uitkomt. Een andere manier om hiernaar te kijken is door per maand een uurloon te doneren aan de Vrije Bond.