Vrije Bond congres komt eraan!

Het Vrije Bond congres komt eraan! Kom van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september naar de Anarchistische Camping in Appelscha! En houdt dat weekend alvast vrij!

In deze post laten we je alvast weten hoe je je kunt voorbereiden op het congres, wat jij kunt doen, en hoe de aanloop van het congres eruit gaat zien: wat je van ons kunt verwachten.

Wat je nu al kunt doen:

– Houd het weekend van het congres vrij, zet het vast in je agenda, en vraag leden om je heen of ze ook gaan. Van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september.
– Vul de VB enquête in (als je dat nog niet had gedaan)? Check je email voor de link!
– Laat de congresgroep weten als je ergens mee wil helpen! Bijvoorbeeld met stukken redigeren, besprekingen notuleren of faciliteren op het congres zelf, een lokale bijeenkomst van VB-leden organiseren over het congres, of iets heel anders dat vooraf of tijdens het congres helpt! (mail naar vrijebondcongres@riseup.net )
– Denk vast na over een onderwerp waarover we op het congres zouden moeten praten.

Waarom naar het congres gaan?

Het Vrije Bond congres, is het moment om samen aan de Vrije Bond te werken! Het is onze grootste bijeenkomst, met leden uit heel Nederland en Vlaanderen. Het is de beste kans om leden te leren kennen, om van elkaar te leren, om de Vrije Bond samen verder te brengen.
Het is een moment waarop we terugkijken op het jaar, en vooruit naar wat komt. Het congres helpt om ons bewust te plannen en strategisch te kijken, in plaats van ons stuk te staren op de constante crisissen die om ons heen plaatsvinden.
Het congres is een sociaal moment waarop we elkaar langer kunnen zien, waarop we echt als Vrije Bondsleden samen zijn. De Vrije Bond is met haar omvang en decentrale karakter soms moeilijk om een duidelijk beeld van te krijgen, of te voelen of we er echt bij horen. Het congres is daarom een belangrijk moment om mee te maken!

De aanloop naar het congres.

Het congres is een evenement dat jaarlijks in 1 weekend plaatsvindt. Maar omdat het congres ons helpt doelen te stellen en te reflecteren over het hele jaar, is het iets dat het hele jaar door enigszins actief is. Dit is wat je de komende tijd van de congresgroep kunt verwachten:

– Nu: informatie verzamelen via de enquête.
– Half februari gaat de levende reader online, met daarop de resultaten van de enquête.
– Vanaf de opening van de reader kun je stukken voor reader aanleveren, of direct reageren op dingen die al in de reader staan. Zo kun je ook zonder een volledig eigen stuk te schrijven, iets bijdragen, en helpen schaven aan de stukken.
– Vanaf maart willen we vanuit het congres helpen om lokale bijeenkomsten neer te zetten bij aangesloten groepen, of met losse belangstellende leden. Door deze bijeenkomsten kunnen we toebouwen naar het congres, door de uitkomst van de enquête te bespreken, door thema’s en plannen te bedenken voor op het congres, en meer.
– Eind juni willen we de reader finaliseren, zodat de uiteindelijke reader op tijd naar iedereen kan worden toegestuurd. Stuur je stukken voor de reader zo vroeg mogelijk, maar in ieder gevall in juni!
– In juli wordt de reader afgemaakt en beschikbaar gemaakt.
– Eind augustus vind het congres plaats.
– In september volgt een rapport van het congres, worden afspraken en taken bevestigd, en gaan we aan de slag met onze nieuwe projecten en doelen!

Tot ziens in Appelscha!

– de VB congresgroep

, , ,