FAQ

Ik wil lid worden van de Vrije Bond, hoe doe ik dat?

Iedereen kan lid worden van de Vrije Bond via deze link. Je moet akkoord gaan met de uitgangspunten van de Vrije Bond, wat inhoudt dat je akkoord gaat met de doelstellingen van de Vrije Bond om te komen tot een klassenloze, staatloze, pluriforme samenleving gebaseerd op de principes van wederzijdse hulp en vrije associatie.

Als lid van de Vrije Bond maak je deel uit van een groot netwerk van gelijkgezinden, activisten en politieke projecten. Veel van onze gedeelde infrastructuur is door jou direct te gebruiken. Ook kun je deelnemen aan onze ALV’s en aan het congres, en daarmee je stem laten horen binnen onze beweging.

Lid zijn is echter niet nodig om aan onze acties mee te doen: iedereen is welkom om onze demo’s, campagnes, evenementen en leesgroepen mee te doen.

Waarom een bijdrage voor lidmaatschap?

Het geld dat alle leden maandelijks betalen heeft verschillende doelen: zo betalen we voor propagandamateriaal, voor onze Solidariteitskas (Solkas), voor evenementen die we organiseren, voor het huren van ruimtes voor bijvoorbeeld een vergadering, voor de kosten van het kantoor van het secretariaat en voor de stakingskas. Ook zijn er andere tijdelijke fondsen die we mogelijk beheren (zoals het Covid-19 Actiefonds). Je kunt deze links bekijken voor een diepere uitleg over de Solkas en de contributie.

Niemand in de Vrije Bond heeft ooit, of zal ooit, een salaris ontvangen voor zijn werk bij de Vrije Bond. Al het werk dat door ons wordt gedaan is op vrijwillige basis en we weigeren een bureaucratische klasse binnen onze organisatie te creëren. Afhankelijk van de situatie kan de VB transportkosten of een andere vorm van kosten (zoals borgtocht) betalen.

Is de Vrije Bond een politieke partij?

Nee. De Vrije Bond is een politieke massa-organisatie die is gebouwd op de principes van het anarchisme. Onze acties en doelen zijn politiek van aard maar we nemen geen deel aan enige vorm van parlementaire politiek, of dit nu op lokaal of nationaal niveau is. Het lidmaatschap van andere politieke organisaties is voor ons niet onverenigbaar met het lidmaatschap van de Vrije Bond, aangezien dit een persoonlijke keuze is voor elk lid.

Samenwerking met andere groepen kan plaatsvinden, hetzij door middel van gedeelde platforms, een gedeelde ruimte bij demonstraties, of door middel van single-issue acties. De keuze om met andere groepen samen te werken is ter beoordeling van lokale VB-groepen, zolang het libertaire en antiautoritaire karakter van de VB wordt gerespecteerd.

Kunnen jullie deze petitie / ondersteuningsverklaring / stuk papier ondertekenen?

De Vrije Bond ondertekent op dit moment geen petities of steunverklaringen op federaal niveau, omdat zoiets een volledig mandaat van het ledenbestand vereist, wat alleen kan worden gegeven door een ALV of het Congres (en waarschijnlijk is dat te laat voor jouw ding) . Individuele groepen van de VB kunnen zelf beslissen om het te ondertekenen, als ze dat willen, maar de VB en al zijn ledengroepen volgen het principe van “doen, niet alleen zeggen” – als jouw verklaring niet is gekoppeld aan een actie of campagne, als het bijvoorbeeld beperkt is tot een verklaring of petitie, dan zullen we deze niet ondertekenen. Dit valt namelijk niet binnen ons ideaal van directe actie.

Verkoopt de VB koopwaar of een andere vorm van propaganda?

De VB verkoopt verschillende artikelen via onze webshop. Deze artikelen worden tegen productiekosten verkocht, we halen er geen winst uit. Mensen die deze items willen kopen, kunnen extra geld doneren als ze ze kopen, maar die donatie wordt niet omgezet in enige vorm van winst – het zal ofwel worden gebruikt om meer van de items te produceren of over andere fondsen worden verdeeld.

Bovendien kunnen veel van onze propaganda-items (zoals stickers, oude BdO’s, flyers, enz.) gratis worden verstrekt voor evenementen of op aanvraag. Organiseer je een evenement en wil je graag wat van onze spullen hebben, dan kun je contact opnemen met het secretariaat of een van de VB-groepen bij jou in de buurt om dergelijke spullen te ontvangen.

Ik wil een onderzoek / interview doen met de VB, hoe ga ik verder?

Al het officiële contact met de VB verloopt via het secretariaat, dat vervolgens het verzoek bekijkt. Afhankelijk van de vraag wordt er eventueel contact opgenomen met een lokale afdeling. Het secretariaat heeft niet het mandaat om op federaal niveau te spreken of beleid te maken zonder een ALV of een ledencongres – terwijl lokale groepen de volledige autonomie hebben om voor zichzelf en hun acties te spreken.

Vragen kunnen naar onze verschillende sociale media gestuurd worden, maar hun antwoorden zijn geen officiële standpunten, en zijn volledig persoonlijk voor de accountbeheerder en zullen als zodanig door hen worden uitgelegd.

Posities of oproepen tot actie in ons tijdschrift Buiten de Orde worden allemaal op individueel niveau gedaan en vertegenwoordigen onze mening niet, tenzij deze rechtstreeks afkomstig is van het VB-congres of van een ALV-beslissing.