Ligue Libre

Vrije Bond belgique

De lokale contactpersonen in België van de Vrije Bond willen contact- en ondersteuningspunt in belgië zijn voor leden en sympathisanten uit de regio.

We concentreren ons op samenwerken rond ons blad én het in contact brengen van leden en sympathisanten met de Vrije Bond én elkaar.

We bieden daarvoor onze mailinglijsten aan om te netwerken en te mobiliseren, maar we nemen ook zelf initiatieven als daar tijd, energie en vraag naar is.

Vrije Bondersters zijn actief op vele manieren en in vele groepen – vaak ook zonder ‘Bond’petje op. Ook voor die dingen wil de Vrije Bond een netwerk en een back-up zijn.

We zijn graag bereid lokale groepen of mensen te helpen bij strategische, praktische of theoretische zaken. We komen graag een minder of meer informeel praatje, een inleiding anarchisme, enz.

Neem gerust contact met ons op!

E: contact.belgie@vrijebond.nl

francais: LIGUE LIBRE

Vrije Bond belgique

VRIJE BOND = solidariteit – directe actie – anarchie (www.vrijebond.org)