Anarchisme

–  Een introductie

 

De Vrije Bond presenteert met enige trots de eerste uitgave van het boek ‘Anarchisme – Een introductie; Analyse van het heden en verleden, strategieën voor de toekomst’. Dit is de eerste in een reeks van uitgaven waarmee de Vrije Bond hoopt bij te dragen aan het toegankelijk maken van anarchistische literatuur in het Nederlandse taalgebied.

Over het boek

Anarchisme – Een introductie is opgebouwd uit twee elkaar ondersteunende delen. Allereerst is er de linttekst, die de basis van het bo

ek vormt. Het boek begint met een blik op de huidige maatschappij en de internationale context en de problemen die we daar als anarchisten in zien – economische uitbuiting, uitputting en vernieling van ons leefmilieu en de hiërarchische organisatie van onze samenleving. Hierop volgt een korte uitee

nzetting van de principes van het anarchisme, en waarom we voor een sociaal-revolutionaire verandering van de maatschappij zijn. Hierop volgt hoe, via de bouw van een revolutionaire cultuur, maatschappijverandering volgens anarchisten gerealiseerd zou kunnen worden. Door het boek heen wordt de linttekst aangevuld met historische en actuele voorbeelden. Deze tonen hoe anarchistische principes uiting zouden kunnen krijgen in de praktijk – zo komen de Russische en Spaanse Revolutie aan bod, Mei ’68, de Zwarte Bevrijdingsbeweging, de zelfgeorganiseerde fabriek VIO.ME in Griekenland en het sociale experiment in de Democratische Federatie van Noord-Syrië (Rojava).

Met een kleine 100 pagina’s geeft het boekje toegankelijke introductie op de ideeënwereld van het anarchisme, en hoopt het mensen te inspireren zelf ook in beweging te komen.

Van de flaptekst:

De misvatting over organisatie is dat deze vaak gelijk wordt gesteld met leiding. En dus dat waar leiderschap ontbreekt, chaos en ordeloosheid zal regeren. Andersom geredeneerd moet dan, daar waar chaos en wanorde heerst, dit wel anarchie zijn.

We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, oorsprong vindt in juist de hiërarchische organisatie van de samenleving – waar de belangen van weinigen invloed hebben op de levens van velen.

Anarchisme staat niet voor de afwezigheid van organisatie, maar een andere vorm van organisatie. Het staat voor de organisatie van de samenleving door middel van vrijwillige en gelijkwaardige samenwerking. Waar de belangen, ideeën en aspiraties van allen tellen en niet slechts die van de machtigen.

 

“Vanuit het perspectief van de slaaf die in opstand komt, is macht zowel de orders van de baas als de gehoorzaamheid van de andere slaven die deze uitvoeren.”

Kopen

Het boek Anarchisme – Een introductie is in een eerste oplage van 500 stuks verschenen en kost tussen de €5,00 en €7,50. Het boekje is verkrijgbaar bij het Fort van Sjakoo (Amsterdam), Opstand (Den Haag), Boekhandel Rosa (Groningen) en De Feeks (Nijmegen) en is uiteraard ook via het Secretariaat te bestellen, via secretariaat@vrijebond.nl.

We hopen tevens op een verdere verspreiding via reguliere boekhandels, bibliotheken, scholen etc. Wil je ons hiermee helpen, stuur ons dan een mail naar secretariaat@vrijebond.nl

 

Klik hier om de uitgave online te bekijken.