Vrije Bond Friesland – Frije Bûn Fryslân

Er zijn generaties lang vrije socialisten of anarchisten in Friesland geweest…

In deze traditie willen we als werkgroep Vrije Bond Friesland graag verder gaan. Inmiddels zijn er acties geweest ten behoud van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum en hebben we protest gehad op de Turkije deal. Er is gekookt als protest op de karige maaltijdvoorziening in de nachtopvang van dak/thuislozen en het weigeren van ongedocumenteerden. Onlangs hebben we tijdens 1 mei een mega spandoek opgehangen ‘laat de rijken de crisis betalen’.

We leggen de nadruk op zelforganisatie en directe actie en vinden de parlementair democratie ontoereikend om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen die broodnodig zijn.

Website
info@vrijebondfriesland.org