Even voorstellen: Vrije Bond Noord-Brabant

Even voorstellen: wij zijn een nieuw gevormde regionale groep, genaamd
Vrije Bond/Noord-Brabant. We zijn al geruime tijd met elkaar plannen aan
het smeden, en het is hoog tijd om ons bestaan wereldkundig te maken,

Op dit moment zijn we met een viertal leden van de Vrije Bond.We wonen
verspreid over Breda, Eindhoven, Helmond, en Tilburg. We communiceren op
dit moment vooral via Signal en Jitsi-video, maar zitten ook vol
offline-plannen. Bijvoorbeeld…

We willen in het voorjaar 2021 een zadenbeurs opzetten met workshops en
lezingen die de noodzaak en mogelijkheid van een vrijheidslievende en
solidaire vorm van voedselvoorziening belichten. Op of rond 4 oktober
zetten we in op een antispeciesistische demonstratie onder het motto
Alle Dagen Dierendag. In de aanloop gaan we zo veel mogelijk
infobijeenkomsten van de grond trekken. Hierin zoeken we samenwerking
met de actiegroep Sluit Vion, die we sowieso al ondersteunen. Dit is
allemaal nog in een beginstadium, maar dan hebben mensen vast een idee
waar we aan denken. Er zullen ook andere plaatselijke dingen opduiken
waar we waar mogelijk onze steun aan geven. Te denken valt bijvoorbeeld
aan de jaarlijkse 1 Mei-viering in Tilburg.

We staan open voor iedereen die als Vrije Bonder in de provincie actief
is of wil zijn, zowel bestaande Vrije Bonds-leden als nieuwe mensen die
we hopen tegen te komen. We treden nadrukkelijk niet op namens alle
Vrije Bond-mensen in deze regio: menig lid in deze provincie weet vast
nog niet eens van ons bestaan. We hopen dat we, door ons als groep te
organiseren, de Vrije Bond actiever en zichtbaarder in de regio kan
optreden en we het anarchisme in Noord-Brabant in woord en daad kunnen
stimuleren. Wil je mee doen of heb je vragen? Neem gerust contact met
ons op op: vrijebondnb@riseup.net

Strijdlustige groet,
Vrije Bond/Noord-Brabant