Even voorstellen: Vrije Bond Noord-Brabant

Even voorstellen: wij zijn een nieuw gevormde regionale groep, genaamd Vrije Bond/Noord-Brabant. We zijn al geruime tijd met elkaar plannen aan het smeden, en het is hoog tijd om ons bestaan wereldkundig te maken.

Op dit moment zijn we met een viertal leden van de Vrije Bond. We wonen verspreid over Breda, Eindhoven, Helmond, en Tilburg. We communiceren op dit moment vooral via Signal en Jitsi-video, maar zitten ook vol offline-plannen. Bijvoorbeeld…

We willen in het voorjaar 2021 een zadenbeurs opzetten met workshops en lezingen die de noodzaak en mogelijkheid van een vrijheidslievende en solidaire vorm van voedselvoorziening belichten. Op of rond 4 oktober zetten we in op een antispeciesistische demonstratie onder het motto Alle Dagen Dierendag. In de aanloop gaan we zo veel mogelijk infobijeenkomsten van de grond trekken. Hierin zoeken we samenwerking met de actiegroep Sluit Vion, die we sowieso al ondersteunen. Dit is allemaal nog in een beginstadium, maar dan hebben mensen vast een idee waar we aan denken. Er zullen ook andere plaatselijke dingen opduiken waar we waar mogelijk onze steun aan geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de jaarlijkse 1 Mei-viering in Tilburg.

We staan open voor iedereen die als Vrije Bonder in de provincie actief is of wil zijn, zowel bestaande Vrije Bonds-leden als nieuwe mensen die we hopen tegen te komen. We treden nadrukkelijk niet op namens alle Vrije Bond-mensen in deze regio: menig lid in deze provincie weet vast nog niet eens van ons bestaan. We hopen dat we, door ons als groep te organiseren, de Vrije Bond actiever en zichtbaarder in de regio kan optreden en we het anarchisme in Noord-Brabant in woord en daad kunnen stimuleren. Wil je mee doen of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op op: vrijebondnb@riseup.net

Strijdlustige groet,
Vrije Bond/Noord-Brabant