Bespreking Buiten de Orde: Van Wereldwijde Solidariteit Tot Anti-Validisme

Het eerste nummer van Buiten de Orde (BdO) van 2020 bestaat uit twee losse delen. In het eerste deel treft men veel informatie over allerlei actieonderwerpen, zoals gevangenen-ondersteuning, solidariteit, verzet van onderop. Daarnaast wordt men geïnformeerd over de Franse ‘gele hesjes’ en de contouren van een politiek alternatief voor de staat, over ‘Your Local Pirates’ (Joke kaviaar […]

Update Woonactiedagen

Gentrification sucks.What a damn unfair practice of the rich real estate mafia! literally everybody after finding out what ‘gentrification’ is [ENGLISH BELOW] Al de acties tijdens de WoonActieDagen van 31/07 & 01/08 zullen besproken, gedeeld en georganiseerd worden tijdens bijeenkomsten gedurende de actiedagen zelf. Als organiserende groep onderstrepen wij op het gebied van actievoeren zelf-organisatie, […]

Update leesgroep Vrije Bond Amsterdam

Beste lezers, vrienden,De leesgroep leest de hele zomer door! In augustus bouwen we door op het vorige thema, the Black Panthers, met Anarchism and the Black Revolution door Lorenzo Kom’boa Ervin. De tekst is hier gratis online beschikbaar. Lorenzo Kom’boa Ervin was organiser bij de Black Panthers en werd later Anarchist. Hij schrijft over de […]

Veranderde deadlines voor de Buiten de Orde

Lieve kameraden, Zoals jullie waarschijnlijk hadden gemerkt heeft de eerste uitgave van de Buiten de Orde van dit jaar flink wat vertraging opgelopen. Desondanks zijn jullie ondertussen van de vele interessante artikelen aan het genieten. We zijn druk bezig met de tweede uitgave – met als thema het Midden-Oosten – die hopelijk aan het eind […]

Woonactiedagen Den Haag

[English below] Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag WOONACTIEDAGEN plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het uitverkopen van de stad en gentrificatie. Gedurende de twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood. De afgelopen jaren […]

De nieuwe Buiten de Orde is uit!

De nieuwe Buiten de Orde is uit! Alweer een tijdje geleden is het eerste nummer van Buiten de Orde van dit jaar verschenen, helaas na grote vertraging. Het kwartaalblad is een uitgave van de Vrije Bond en is gevuld met actieverslagen uit binnen- en buitenland, columns, strips, interviews, boekverslagen en praktische en theoretische stukken over […]

Benefit move night for Anarchist prisoner Gabriel Pomba da Silva

Saturday 11 juli 2020Door open at 19:00 start talk at 19:30 Short talk about Gabriel and the decades long anti prison struggles in Spain of him and others against the FIES system and the prison state in general. DOCU:COPEL ( Coordinadora de Presos En Lucha )A tale of rebellion and dignity.by: Colectivo COPEL 2018Spanish and […]

Nieuwe groep: Vrije Bond West-Friesland – VBWF

Wij zijn de regionale tak van de Vrije Bond die actief is in Noord-Holland ten noorden van Amsterdam. Naast West-Friesland zijn wij dan ook vertegenwoordigd in Kennemerland en in de kop van Noord-Holland. Sinds het voorjaar van 2020 zijn wij als Vrije Bondsleden onder deze naam verenigd om anarchisme zichtbaarder te maken en revolutionaire politiek […]

Protest: Nee tegen annexatie – Vrijheid voor Palestina

[English follows] Op 1 juli 2020 wil Israël de West Bank gaan annexeren – daarom roepen wij iedereen op om die avond om 18:30u samen met ons te protesteren op voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam. We protesteren tegen de pogingen om Palestina en de bevrijdingsbeweging te liquideren en strijden voor de bevrijding van Palestina […]