In Nederland worden heel veel vluchtelingen opgesloten in vreemdelingen-detentiecentra. Wij zijn van mening dat geen enkele vluchteling opgesloten mag worden omdat hij of zij op zoek is naar een betere toekomst. Daarnaast is het schokkend te weten dat de omstandigheden waaronder deze mensen worden opgesloten schandalig slecht zijn.

De uitzendbureau’s Adecco en Randstad werven in opdracht van het beveiligingsbedrijf Groep 4 Securicor personeel. Dit bedrijf levert private bewaking voor alle Nederlandse vluchtelingengevangenissen. Telkens blijkt dat deze bewakers slecht opgeleid zijn, niet adequaat handelen en vluchtelingen vaak denigrerend of ronduit agressief benaderen. Wij vinden dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan de uitvoering van het detentie- en deportatiebeleid van de Nederlandse overheid.

Met deze flyer-actie hopen we de bedrijven die bij het functioneren van de detentiecentra betrokken zijn, te informeren over de mensonterende omstandigheden. Hopelijk zullen zij vervolgens besluiten zich geheel uit deze sector terug te trekken. Na eerdere picketlines bleek dat uitzendbureau Tempo Team niet meer adverteert voor het werven van detentietoezichthouders.

Niemand vlucht vrijwillig – Stop uitzetting, uitsluiting en opsluiting van onschuldige mensen