Vrije Bond Utrecht

De Vrije Bond Utrecht is een groep leden van de Vrije Bond die wonen in de provincie Utrecht. Wij willen graag een laagdrempelig en zichtbaar deel zijn van de lokale anarchistische beweging, zodat mensen op hun gemak hiermee kennis kunnen maken.

Naast de vele dingen die leden onderling doen, zoeken we samenwerking met andere groepen in Utrecht en omstreken, en organiseren we graag activiteiten die voor iedereen open zijn. Hieronder vallen onder andere workshops, filmavonden en leesgroepen.

We strijden voor een klasseloze samenleving die ieder individu volledige autonomie over hun leven geeft en die beseft dat een vrij individu alleen kan bestaan in een wereld waarin iedereen die vrijheid deelt. Daarom zijn wij fel tegen de staat en het kapitaal, die mens en dier tot product reduceren, en tegen racisme, seksisme en alle andere sociale structuren die niet te verenigen zijn met vrijheid.

Up with trees, down with capitalism!

vrijebondutrecht@puscii.nl