Actiepagina over OTTO Workforce en de acties daartegen

Heb je een arbeidsconflict met OTTO Workforce neem dan contact op met de Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). De Vrije Bond helpt!

Do you have a labor dispute with OTTO Workforce contact with the Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). The Vrije Bond helps!

Czy masz problem z OTTO Workforce? Skontaktuj sie z Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). Pomozemy Ci bezpłatnie!

¿Tiene un conflicto laboral con la mano de obra de contactos de OTTO con la Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). La Vrije Bond ayuda!

Avete una controversia di lavoro con OTTO contatto della mano d’opera con la Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). La Vrije Bond aiuta!

Toen

Rond het jaartal 2010 en 2011 zijn er een veel klachten bij ons binnengekomen over het uitzendbureau OTTO Workforce, in het bijzonder klachten van Polen arbeidsmigranten die voor werk naar Nederland uitgezonden worden. Het uitzendbureau staat op minstens één zwarte lijst van uitzendbureaus die hun werknemers belazeren. Sommige mensen die er werken of hebben gewerkt, hebben toentertijd contact opgenomen met de AGA en de ZSP over verschillende problemen en vroegen advies over wat ze zouden kunnen doen. Ze vroegen ons om op zijn minst mensen te waarschuwen en ze te informeren over hun rechten en wat er gedaan kan worden als ze belazerd worden.

 

 

In al de jaren zijn de klachten die we over OTTO Workforce ontvangen nooit afgenomen. In veel gevallen zijn deze juist de laatste tijd toegenomen. Vaak horen we van arbeidsmigranten die niet het beloofde aantal uren werken. Dan vervolgens niet genoeg uitbetaald krijgen, maar wel moeten betalen voor huisvesting en zorgverzekering. OTTO Workforce int vervolgens dit geld van de bankrekening van arbeiders, die vervolgens in de schulden raken. Dit zijn maar enkele van de vele problemen die we op regelmatige basis te horen krijgen.

 

Zie voor meer informatie over desbetreffende problemen onze webpagina ‘Problemen met uitzendbureau OTTO Workforce’.

 

Nu

Ook nu wordt er nog met regelmaat contact gezocht met de Vrije Bond door mensen die werkzaam zijn bij OTTO Workforce en hierbij problemen ondervinden. De lijst is eindeloos, en men weet niet wat te doen. Dit vaak omdat arbeidsmigranten niet op de hoogte zijn van hun rechten, en tevens niet weten waar ze terecht kunnen met hun problemen. Ook speelt angst om ontslagen te worden een grote rol. Vooral als je nagaat dat de werknemer grote gedeelten van je leven beheert, zoals een dak boven je hoofd en je zorgverzekering. Niet te vergeten is dat de taak ook vaak voor een bariere zorgt, waardoor arbeidsmigranten vaak toegewezen zijn op hun werknemer of in dat geval tot de klein gehouden kring van collega arbeidsmigranten.

Op het moment is de Vrije Bond tevens bezig om aandacht te vestigen tegen uitbuiting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij verscheidene Jumbo distributiecentra. Zie voor meer informatie dit artikel. Ons is te hore gekomen dat arbeismigranten, voornamelijke Poolse medewerkers, uitgebuit worden. Enige tijd geleden hefet Jumbo de CAO onderhandelingen met FNV onderbroken, waardoor er geen nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Tijdens deze onderhandelingen zijn er verscheidene acties geweest bij de verschillende Jumbo distributiecentra. Tijdens deze acties en onderhandelingen zijn werkzame arbeidsmigranten genegeerd, en zelf ingezet als stakingsbrekers. Jumbo heeft deze macht om niet te onderhandelen en zich niet aan eerder gemaakte afspraken te houden doordat zij maar een klein deel aan vaste medewerkers in dienst hebben, die vervolgens de enigen zijn die lid zijn van een grote vakbond als FNV. Hierdoor is de FNV zijn overhand kwijt en staan zij niet sterk genoeg in hun onderhandelingen. In dit er weinig tot geen aandacht voor de grootste groep medewerkers, namelijk de arbeidsmigranten. Zij worden onderbetaald, werken in slechte omstandigheden,  zijn geheel afhankelijk van hun werknemer de uitzendbureau en zijn in constante angst ontslagen te worden.

De Vrije Bond probeerd zich sterk te maken voor deze vergeten groep arbeiders. Door aandacht te vestigen op de problemen die ons te hore komen, en deze een voor een kenbaar te maken en aan te pakken. De Vrije Bond heeft als visie om arbeidsmigranten te ondersteunen in hun strijd tegen de onderdrukking door hun baas. Dit doet de Vrije Bond door informatie te geven aan arbeidsmigranten die zich melden met problemen, te ondersteunen in het verwoorden en het noteren van de problemen waarin ze verwikkeld zijn, actief te ondersteunen, aandacht te vestigen door acties op te zetten, etc. Dit alles wil de Vrije Bond met zo veel mogelijk behoud van de autonomie van de arbeidsmigrant. Zodat er kracht voort komt uit het zelf aanvechten van haar/zijn problemen.

Naast het actief ondersteunen van individuele arbeiders, wil de Vrije Bond zich ook richten op het informeren van zowel arbeids als de gehele maatschappij. Om op deze manier collectieve verandering door te voeren. De Vrije Bond wil dit teweeg brengen door in het algemeen informatie over arbeidsrecht toegankelijker te maken. Op het moment is de Vrije Bond dit verder aan het ontwikkelen.

 

Contact

Werk je bij Jumbo? Ken je mensen die werken bij Jumbo? Ken je mensen die hulp nodig hebben? Wil je betrokken zijn bij deze acties? Neem dan contact op!

Schrijf een email naar: vrijebond-arbeid@riseup.net

 

 

Informatie

Voor meer info: lees de ‘posts’ over OTTO Workforce op de Vrije Bond website.

Flyer die gebruikt wordt bij Jumbo Distributiecentra: Flyer Pools-Engels  —  Flyer Nederland-Engels