reageer

Book presentation w/ Peter Gelderloos | Strategies for ecological revolution from below

[English below]
Auteur van het boek
“The Solutions Are Already Here :
strategies for ecological revolution from below”

dinsdag 2 mei om 20:00 uur
adres: MKZ Eerste Schinkelstraat 16 Amsterdam
Wat gebeurt er als we praten over klimaatverandering in plaats van een bredere ecologische crisis?
Wanneer we praten over de noodzaak voor meer duurzame energie of het hebben over het Klimaatakkoord van Parijs?
Of als we de overheid vragen steeds meer in te grijpen?

We maken het probleem alleen maar erger.

Op dinsdag 2 mei houdt Peter Gelderloos, auteur van ‘How non-violence protects the state’,
een presentatie van zijn nieuwe boek. Hij zal met ons praten over de ecologische crisis en de rol van kapitalisme en overheden.
De mainstream media, grote milieu-NGO’s, energiebedrijven en overheden hebben de milieubeweging gemanipuleerd zodat deze een nieuwe koloniale dynamiek reproduceert.
Zij hebben deze enorme ecologische crisis omgetoverd tot een nieuwe kans om winst te maken voor de bedrijven en instituties die verantwoordelijk zijn voor de crisis.

De presentatie en het debat zullen in het Engels gehouden worden.

Entree gratis / donaties zijn welkom !
Alle inkomsten van deze avond gaan naar het International Anarchist Defence Fund
Meer info op https://afund.info/

[English]

What happens when we talk about climate change instead of a broader ecological crisis?
When we talk about the need for more renewable energy or talk about the Paris Climate Agreement?
Or when we ask the government to intervene more and more?

We are only making the problem worse.

On Tuesday, May 2, Peter Gelderloos, author of How non-violence protects the state, will hold a presentation of his new book. He will speak about the ecological crisis and the role of capitalism and governments.
The mainstream media, big environmental NGOs, energy companies and governments have manipulated the environmental movement so that it reproduces a new colonial dynamic. They have turned this huge ecological crisis into a new opportunity for profit for the corporations and institutions responsible for the crisis.

The presentation and debate will be held in English

Entrance free / donations are welcome !
All proceeds of this evening will go to the International Anarchist Defense Fund
More info on https://afund.info/

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *