[Groningen] Anarchistische filmavond - Precaristas

reageer

Anarchistische filmavond – Precaristas

Op 29 september vindt er een anarchistische filmavond in Groningen plaats. Ditmaal staat Precaristas op het programma.

Precaristas is een documentaire over de strijd voor toegang tot huisvesting die wordt gevoerd door de buren van de Huurdersbond van Gran Canaria. Het doel is om enkele van de zelfbeheerde woonprojecten te presenteren die op het eiland bestaan, zoals onder andere La Comunidad Esperanza, El Refugio en La Ilusión. Projecten georganiseerd en bewoond door arme mensen en met risico op sociale uitsluiting; gezinnen getroffen door de “crisis”, langdurig werklozen, migranten zonder papieren, moeders met jonge kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld , met andere woorden een lange reeks sociale profielen die de samenstelling van de Canarische ellende illustreren. De groepen die het meest geschonden en vergeten worden door de overheid, degenen die uit het systeem zijn gezet, die alleen hun handen hebben en met de steun van de Federatie van Anarchisten Gran Canaria. Via de verhalen van hun dagelijkse strijd en hun ervaringen benaderen we het minder aantrekkelijke en gepubliceerde gezicht van de “Europese Caraïben”.

Info:
Wat – Filmavond (film: Precaristas)
Waar – Emmastraat 15, Groningen. (ORKZ)
Wanneer – 29 september om 20:30 (inloop vanaf 20:00)

Anarchistische filmavond - Precaristas

There will be an anarchist film night in Groningen on 29 September. This time it will feature Precaristas.

Precaristas is a documentary about the struggle for access to housing that is being carried out by the neighbors of the Tenants Union of Gran Canaria. Its objective is to present some of the self-managed housing projects that exist on the island such as La Comunidad Esperanza, El Refugio and La Ilusión, among others. Projects organized and inhabited by poor people and at risk of social exclusion; families hit by the “crisis”, long-term stops, undocumented migrants, mothers with dependent children who have been victims of sexist violence and thus a long range of social profiles that illustrate the composition of the Canary misery. The most violated and forgotten by the administration, those expelled from the system, who only have their hands and with the support of the Federation of Anarchists Gran Canaria. Through the stories of their daily struggle and their experiences, we approach the less attractive and publicized face of the “European Caribbean”.

Info:
What – Movie night (movie: Precaristas)
Where – Emmastraat 15, Groningen. (ORKZ)
When – 29th of September at 20:30 (doors open from 20:00)

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *