reageer

[Haarlem] Zwarte Muggen filmavond – Tierra y Libertad

Donderdagavond 23 maart organiseren de Zwarte Muggen we een filmavond in de Nieuwe Vide (Energieplein 69, Haarlem). We gaan we de film Tierra y Libertad (Land en Vrijheid) kijken. De film speelt tijdens de Spaanse Revolutie, toen de anarchisten van de CNT-FAI en de trotskisten van de POUM de productiemiddelen collectiviseerden tijdens de strijd tegen het fascisme in zogenaamd Spanje. Het geeft een beeld van zowel de opkomst van de revolutie als de Stalinistische contrarevolutie die het einde van het anarchisme in Spanje en het begin van de fascistische overheersing van Franco betekenden. In de film wordt Spaans en Engels gesproken en er is Engelse ondertiteling. Er wordt gevochten en er zijn verwondingen en bloed te zien en er worden enkele seksistische grappen gemaakt. Houd daar rekening mee als je dat heftig vindt.

Na afloop willen we napraten. Op welke vlakken is de situatie hier en nu vergelijkbaar met die in Spanje eind jaren 1930? Zou hier iets vergelijkbaars mogelijk zijn? Welke dingen die we in de film zien kunnen we als inspiratie gebruiken en wat kunnen we beter niet nadoen? Vanuit welk perspectief is de film gemaakt? Dat zijn een aantal dingen waarover we eventueel kunnen discussiëren als we dat willen maar breng vooral ook zelf dingen in.

Om 19:30 is iedereen welkom en om 19:45 starten we de film, die duurt 1:45 uur. Om 22:00 is de avond afgelopen. Wij zorgen voor lekkere (vegan) snoeperijtjes. Er is helaas geen rolstoeltoegankelijke wc. Entree is gratis. We zetten een donatiepotje neer voor Heyva Sor voor als je wil doneren voor de slachtoffers van de aardbeving in de Koerdische gebieden in zogenaamd Syrië en Turkije.

Hopelijk zien we jullie de 23e! Groetjes, De Zwarte Muggen

Thursday 23 March, the Zwarte Muggen will organise a movie night at Nieuwe Vide (Energieplein 69, Haarlem). We will watch the movie Tierra y Libertad (Land and Freedom) and discuss it afterwarts. The movie takes place during the Spanish Revolution, when the anarchists and trotskiyists collectifised the means of production during their struggle against fascism. It portrays both the rise of the revolution as well as the stalinist counter revolution wich meant the end of anarchism in Spain and the beginning of the fascist rule of Franco. The movie is in Spanish and English and it’s subtitled in English. There’s portraying of war, fighting, blood and wounds as well as sexist jokes. Keep that in mind if that’s triggering to you.

After the movie we want to have an aftertalk. Do you see similarities with the situation here and now compared with Spain in the late 1930’s? Which things that are shown in the movie can be an inspiration for us and what can we better not take as an example? Would something similar be possible here? Which perspective is shown in the movie? Those are a few thing that we can discuss if we want to but feel free to give your own input.

The doors open at 19:30 and the film will start at 19:45 and will last 1 hour and 45 minutes. The evening ends at 22:00. We will provide some (vegan) snacks. There’s no wheelchair accesible toilet unfortunately. Entrance is for free. There will be a donation jar for Heyva Sor, so you can donate for the victims of the earthquake in the Kurdish area’s in so called Syria and Turkey if you want to.

Hopefully we will see you all the 23th!

Greetings,
Zwarte Muggen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *