[Den Haag] Demo: Samenscholing Blijft!

reageer

Samenscholing Blijft!

Op 31 oktober wil de gemeente Den Haag overgaan tot sluiting en ontruiming van het sociaal-cultureel centrum De Samenscholing. Al meer dan 7 jaar biedt De Samenscholing – voortgekomen uit de gekraakte Vrijplaats De Vloek – ruimte aan tal van initiatieven in Moerwijk. Wij zijn tegen de plannen van de gemeente en willen in Moerwijk blijven. Ga met ons op 15 oktober de straat op voor het behoud van De Samenscholing!

In 2015, na de ontruiming van De Vloek, werd De Samenscholing met een contract voor 10 jaar in gebruik genomen. De gemeente paste echter het contract aan en heeft het nu helemaal opgezegd. Zo zouden een weggeefwinkel, veganistisch eetcafe Water & Brood, een DIY concertzaal en opnamestudio, een anarchistische bieb, diverse werkplaatsen en meer moeten verdwijnen voor besloten bedrijfsruimtes. Alweer worden openbare sociale initiatieven die voor honderden mensen in Den Haag van waarde zijn verdreven onder het mom van winstdenken en saaie stadhuisplannen.

Ook al steunt een groot deel van de directe buren De Samenscholing weigert de gemeente hun plan te veranderen. Met het idee van “opwaardering van de wijk” moet nu een sociaal-cultureel centrum dat gebaseerd is op solidariteit en zelfbestuur sluiten. Daarbij sluit de gemeente een levendige en bruisende plek voor kunst en muziek die internationaal bekend staat.

Laten we daarom met zoveel mogelijk mensen op zaterdag 15 oktober door de straten van Den Haag trekken om aan de gemeente te laten zien wat we van hun plannen denken. Laten we de straat opgaan voor een levendige, sociale en betrokken stad die niet wordt geregeerd door geld en macht.

Samenscholing Blijft!

Datum: 15/10/2022
Tijd: 15:00
Locatie: Stationsplein, Den Haag

Telegram: t.me/samenscholing
Instagram: @desamenscholing
Facebook: fb.com/samenscholing

De Samenscholing

Demonstration- De Samenscholing will stay!

On October 31st, the city of The Hague wants to close and evict social and cultural center De Samenscholing. For more than 7 years, the Samenscholing- originating in squatted social center De Vloek- has offered multiple social initiatives in Moerwijk. We are against the municipality’s plans and want to stay in Moerwijk. Join us in the streets on October 15 for the preservation of De Samenscholing!

In 2015, after the eviction of De Vloek, De Samenscholing began in its present location with a 10 year contract. However, the city revised the contract and has now completely cancelled it. Now a free shop, vegan café Water & Brood, a DIY concert hall and recording studio, an anarchist library, multiple work spaces and much more will have to disappear for closed commercial space. Yet again, public social initiatives which are important to hundreds of people in The Hague will be expelled in the name of profit motives and boring city hall plans.

Even though a majority of our direct neighbours support De Samenscholing, the city refuses to change its plans. Under the guise of “upgrading the neighbourhood,” our social and cultural center based on solidarity and self-governance will have to close, thereby eliminating a lively and bustling location for music and art which enjoys international renown.

Let’s take to the streets of The Hague with as many people as possible on Saturday October 15th to show city hall what we think of their plans. Let’s take to the streets for a lively, social, and engaged city which is not run by money and power.

The Samenscholing will stay!

Date: 15/10/2022
Time: 15:00
Location: Stationsplein, Den Haag

Telegram: t.me/samenscholing
Instagram: @desamenscholing
Facebook: fb.com/samenscholing

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *