reageer

[Amsterdam] Benefiet voor de bezetters van Active for Justice.

[english below]

Benefiet voor de bezetters van Active for Justice – 28 April in Vrankrijk Amsterdam

Op vrijdag 6 januari 2023 heeft een groep activisten het restaurant Bistronome des Arts in Utrecht bezet, uit protest tegen de verkoop van foie gras.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken via e-mail, brief en middels legaal protest, had dit restaurant toch nog dierenleed boven dierenwelzijn gekozen.

Om op te komen voor de ganzen en eenden in deze gruwelijke industrie, zagen de bezetters dan ook geen andere optie dan het wapen van de burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand te nemen. Nu hebben zij zich voor de rechter moeten verantwoorden.

In plaats van dat dierenleed veroordeeld wordt, zijn het de actievoerders die terecht staan. In de rechtszitting zijn de activisten schuldig verklaard, maar hoeven geen boete te betalen. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en een tweede rechtszitting hangt boven het hoofd. Hier zijn veel (advocaat) kosten mee gemoeid. De benefiet is bedoeld als bijdrage om de kosten van de rechtszittingen te kunnen betalen.


Active for Justice is een groep die haar oorsprong vindt in Maastricht. Wij zijn niet meer (of minder) dan een groep vrijwilligers die, op een actieve manier, een verandering teweeg willen brengen. Te vaak hebben we moeten aanschouwen hoe dieren worden uitgebuit, bomen worden gekapt en arbeiders worden onderdrukt. Door verschillende vormen van actie, of dat nou het verspreiden van flyers of burgerlijke ongehoorzaamheid is, gaan we onderdrukking aanpakken; elke vorm van onderdrukking!

Active for Justice is gebaseerd op het principe dat we binnen de groep allen gelijk zijn en dat leiders niet zullen bestaan. We beslissen samen en gaan deze strijd samen aan. Onze kracht zit hem in onze geest, ons wapen is de solidariteit. We voelen ons genoodzaakt om nu in actie te komen en niet iemand anders te vragen, compromissen over de levens van anderen is niet acceptabel! Onze strijd is de totaalstrijd, met ons belangrijkste doel een sterke beweging op te bouwen. In de komende tijd hopen we te groeien en sterker te worden zodat de stemmen van hen die niet (hard genoeg) voor zichzelf kunnen spreken niet meer ongehoord kunnen gaan!

Sinds april 2022 zijn we begonnen met een campagne tegen foie gras. We richten ons op restaurants die dit gerecht op de kaart hebben. We zijn begonnen in Utrecht en inmiddels hebben we in diverse steden actie gevoerd. De groep activisten tegen foie gras is groeiende en bereidt zich uit over diverse steden in Nederland. Door de acties hebben 32 restaurants het gerecht van de kaart gehaald. We gaan door totdat geen enkel bedrijf dit op de kaart heeft.

BENEFIET VOKU
Tussen 19 en 21 uur wordt er een veganistisch avondmaaltijd geserveerd. De opbrengst gaat volledig naar Active for Justice.


BENEFIET CONCERTEN


Een drietal bands treden belangeloos op om de strijd van Active for Justice te ondersteunen.

THE FLOORKILLERZ


YOUR LOCAL PIRATES


JENJEN

Benefiet 28 april 2023
Voku 19 – 21 uur
Concerten: 22 – 0.00 uur
Vrankrijk
Spuistraat 216
1012 VT Amsterdam

English

Benefit for the occupiers of Active for Justice

A group of activists from Active for Justice occupied Bistronome des Arts in Utrecht on Friday 6 January 2023 , because they sold foie gras.

Even though there were multiple emails, letters and legal protests telling them to stop selling foie gras, they chose money and animal abuse above animal welfare. Because geese and ducks do not have a voice on their own, the occupiers saw no other chance than to disrupt the local order through an occupation in the restaurant.

They had to go to court to explain themselves, which is ridiculous when you keep in mind the animal abuse was not asked about.

In court the activists have been found guilty, but did not have to pay a fine. The OM didn’t agree with this and went in higher court, which means there will be a second one. This will cost a lot of money. This benefit is to raise money for the activists, so they can pay their lawyer.
Active for Justice is a group who was formed in Maastricht. We are a group of volunteers who want to make a change. Too many times did we see how animals get abused, trees been cut down and workers are under pressure. Through different form of actions, which can be spreading flyers or direct action, we want to make an end to the opression; any form of it!

Active for Justice is based on the principle that everyone in the group is equal. Together we decide and together we fight. Our power is our mind and soul, our weapon is solidarity. We feel the need to come in action now and ask no-one to decide over somebody’s live. Our fight is a total fight, with making a strong movement as main goal. In the meantime we hope to grow stronger, so the voices of those who cannot be heard (or aren’t loud enough), can be heard.

Since April 2022 we started a campaign against foie gras. We focus us on restaurants who have this gruesome dish on their menu. We started in Utrecht and did actions in multiple cities. The group activists who fight against foie gras grows and is prepared to fight throughout the whole country. Through their actions, there are already 32 restaurants who took it of their menu. We’ll continue until The Netherlands is foie gras free!

BENEFIT VOKU
Between 19.00 and 21.00 there’ll be a vegan dish served. All the money will go to Active for Justice.

BENEFIT CONCERTS


Three bands will play to support the fight of Active for Justice.

THE FLOORKILLERZ


YOUR LOCAL PIRATES


JENJEN


Benefit 28 April 2023
Voku 19.00 – 21.00
Concerts 22.00- 0.00
Vrankrijk
Spuistraat 216
1012 VT Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *