reageer

Zwart/Paars op Women’s March

English below
Op 9 maart liep de Vrije Bond mee in de Women’s March

Op de oproep om samen te lopen in een intersectioneel, antikapitalistisch blok zijn een stuk of 50 mensen meegelopen, waaronder het autonome feministische collectief Kattenkwaad. Een radicaal blok met radicale leuzen waarin we een expliciet antikapitalistisch, antiseksistisch, antiracistisch en solidair hebben laten horen. De zwart-paarse vlaggen hebben trots gewapperd die dag. in het bijzonder liepen wij voor onze feministische kameraad in de gevangenis Joke Kaviaar. Zoals Kattenkwaad al schreef: united, we’ll never be divided!


We vonden het belangrijk om de verschillende vormen van onderdrukking aan elkaar te verbinden. In een systeem waarin vrijwel alles draait om winst maken en normatief gedrag en waar mensen steeds meer op zichzelf aangewezen zijn, is het belangrijk om samen solidariteit te tonen met iedereen die binnen dit systeem wordt gediscrimineerd en onderdrukt.
Met name vrouwen en niet-cis-mannen ervaren de negatieve gevolgen van het huidige systeem. Voor de winst zijn de lonen van vrouwen lager, en de lonen van vrouwen van kleur nog lager. Mensen worden vanaf jongs af aan in een binair keurslijf gedwongen. Meisjes en jongens worden gemaakt doordat wij ze opdragen wat ze moeten doen en hoe ze eruit horen te zien. Als je niet in een hokje past, wordt je gediscrimineerd. Dit systeem kan alleen omver geworpen worden als ons anarchisme expliciet feministisch en queer is.


On The 9th of March, the Vrije Bond participated in the Women’s March.
About 50 people responded to a call-out for an intersectional, anticapitalist block, among which the autonomous feminist collective Kattenkwaad. A radical block that shouted radical slogans, to make an explicit anticapitalist, antisexist, antiracist and at the same time a solidary statement. The Black-Purple flags were proudly waving that day. Especially we wanted to show solidarity with our feminist comrade in prison: Joke Kaviaar. As Kattenkwaad already wrote: United, We’ll never be divided!

We thought it important to connect the different forms of oppression people experience. Within a system where almost everything is about making a profit, behaving normatively, and where people are increasingly seen only as individuals, it is important to show solidarity to everyone who is discriminated and oppressed.
Especially women and non-cis-men suffer from the current system. For profit, the wages for women are smaller, and the wages for women of colour are even lower. Starting from childhood, people are forced into a binary system. Girls and boys are made by us telling them how to act and what to wear. When you don’t fit in one of the boxes, you’re discriminated against. This system can only be abolished if our anarchism is explicitly feminst and queer. So bring all your purple-black and pink-black flags! To break this system we have use a diversity of people and tactics; working together and solidarity are our strongest weapons.

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *