[Zaventem BE] Steenrock 2019

reageer

[Zaventem BE] Steenrock 2019

[English below] [Français ci-dessous]

Op 4 mei vindt de negende editie van Steenrock, manifestival tegen de gesloten centra voor vreemdelingen, plaats. Nu muren zich vermenigvuldigen, men steeds meer vreemdelingen het land uitzet, nu het xenofoob geweld stijgt en men meer en meer vrijheidsberovende wetten uitschrijft en de solidariteit onderdrukt, is het dringend om zich tegen deze maatregelen op te staan.

De tijd is gekomen om met een burgerlijk en militant verzet te protesteren tegen dit beleid en tegen hen die het in werking stellen. Ook dit jaar en misschien meer dan ooit willen we ons verzet en onze afwijzing van dit onmenselijke, gewelddadige en discriminerende migratiebeleid uitschreeuwen. We eisen de sluiting van de gesloten centra voor vreemdelingen, deze plaatsen van onrecht en juridische en morele aberratie.
We verwachten jullie talrijk voor centrum 127bis in Steenokkerzeel, vlak bij de luchthaven van Zaventem, voor deze namiddag van solidariteit en protest door muziek!

Wanneer: zaterdag 4 mei van 14 uur tot 18 uur ( afspraak om 13u30 voor het station van Nossegem voor een mars tot aan het gesloten centrum).
Waar: Voor het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel.

Op het programma:

✯ Gratis concerten van Chibida, Gustav Brass Band, La Malanga, Joy Slam, G.O.D.C. (Grupo Origens da Capoeira)
✯ Tussenkomsten van activisten, militanten en ex-gevangenen
✯ Zeefdrukatelier met « réseau ADES », schmink en activiteiten voor kinderen, schrijfatelier met de PAC
✯ Infostanden
✯ Drank en eten aan kleine prijzen

Hoe te bereiken: Met de trein, bus, fiets of wagen… meer info op de website van het Steenrock : https://steenrock.wordpress.com/.

Ons steunen:

✯ Als u een vereniging bent, contacteer ons dan op het adres steenrock127bis@gmail.com. Om u te bedanken voor uw steun, publiceren wij uw logo op de website van Steenrock en kunt u beschikken over een infostand op 4 mei.

Je kunt Steenrock ook financieel en individueel steunen door een crowdfunding via « Growfunding ». oKVc_mLyT0f9V0Z7unUhzyXqqt8vJtlETXJvvq9ar10rU6F3BnlJBA

Steenrock 2019 wordt georganiseerd door CRER, Bruxelles-Laïque, SCI-Projets Internationaux, het collectief Niemand is Illegaal, Solidair Gent en PAC – Présence et Action Culturelles.

Website: https://steenrock.wordpress.com/
Contact: steenrock127bis@gmail.com

The ninth edition of the Steenrock manifestival to protest against the immigration detention centres will take place on the occasion of Europe Day (when the European Parliament opens its doors to visitors) on 4th May. On that day, Europe is celebrated by the same official institutions which pursue undocumented migrants, close its borders, push refugees to come by sea at the risk of their lives and detain them if they manage to get here. This is not the Europe we want to celebrate. On 4th May, we celebrate the determination of those who fight against these repressive and discriminatory policies.

We hope for many of you to come to the 127bis in Steenokkerzeel, near the Zaventem airport, for this afternoon of solidarity and resistance through music!

When: Saturday, 4th May from 2pm until 6pm (meeting at 1.30pm in front of the Nossegem train station to jointly march to the detention centre).

Where: in front of the 127bis detention centre in Steenokkerzeel

Programme:

✯ Free concerts from Chibida, Gustav Brass Band, La Malanga, Joy Slam, G.O.D.C. (Grupo Origens da Capoeira)
✯ Speeches by self-advocacy groups of undocumented migrants, lawyers
✯ Drinks and food at popular prices
✯ Serigraphy workshop with “Réseau ADES”, face-painting and activities for children, writing workshop with the PAC
✯ Information stands

How to get there: by train, bus, bike or car… all information available on our website : https://steenrock.wordpress.com/ .

To support us:

✯ If you are an association, contact us at: steenrock127bis@gmail.com.To thank you for your support, we will publish your logo on the Steenrock website and you can have an information stand on 4th May.

You can also support Steenrock financially and individually by donating through a crowdfunding via « Growfunding ».
Steenrock 2019 is organised by the CRER, Bruxelles-Laïque, SCI-Projets Internationaux, the collective Niemand is illegaal, Solidair Gent and PAC – Présence et Action Culturelle

Website: https://steenrock.wordpress.com/
Contact: steenrock127bis@gmail.com

Le 4 mai aura lieu la neuvième édition du Steenrock, manifestival contre les centres de rétention pour étrangers. Alors que les murs se multiplient, qu’on expulse de plus en plus d’étranger-e-s, que la violence xénophobe augmente, qu’on édicte des lois liberticides, qu’on réprime la solidarité, il est urgent de se soulever contre ces mesures.

Il est temps d’opposer à ces politiques et à ceux qui les mettent en œuvre une résistance civile et militante. Cette année encore et peut-être plus que jamais, nous voulons affirmer notre résistance et notre rejet de ces politiques migratoires inhumaines, violentes et discriminatoires. Nous voulons réclamer la fermeture de ces prisons pour étrangers, de ces lieux de non-droit, de ces aberrations juridiques et morales. Le 4 mai, nous célébrerons la détermination de celles et ceux qui luttent contre ces politiques répressives et discriminatoires.

On vous attend nombreuses et nombreux devant le 127bis à Steenokkerzeel, près de l’aéroport de Zaventem, pour cet après-midi de solidarité et de résistance en musique!

Quand: le samedi 4 mai de 14h00 à 18h00 (rendez-vous à 13h30 devant la gare de Nossegem pour une marche de manifestation jusqu’au centre fermé).

Où: devant le centre fermé 127bis, à Steenokkerzeel.

Au programme:

✯ Concerts gratuits de Chibida, Gustav Brass Band, La Malanga, Joy Slam, G.O.D.C. (Grupo Origens Da Capoeira)
✯ Interventions d’activistes, de militants, d’ex détenus
✯ Boissons et nourriture disponibles à prix modiques
✯ Atelier de sérigraphie avec le « réseau ADES », maquillage et activités pour les enfants, atelier d’écriture avec le PAC
✯ Stands d’information

Comment s’y rendre: en train, bus, vélo ou voiture… toutes les infos sur le site du Steenrock : https://steenrock.wordpress.com/.

Pour nous soutenir:

✯ Si vous êtes une association, contactez-nous à l’adresse steenrock127bis@gmail.com. Pour vous remercier de votre soutien, nous publierons votre logo sur le site du Steenrock et vous pourrez disposer d’un stand d’information le 4 mai.

Vous pouvez aussi soutenir le Steenrock financièrement et individuellement via un crowdfunding à travers «Growfunding »

Le Steenrock 2019 est organisé par le CRER, Bruxelles-Laïque, le SCI-Projets Internationaux, le collectif Niemand is illegaal, Solidair Gent et le PAC – Présence et Action Culturelles.

Site: https://steenrock.wordpress.com/
Contact: steenrock127bis@gmail.com

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *