[Den Haag] Woonverzet + Anarchoblok + Arrestantengroep

Malieveld
Den Haag
reageer

Woonverzet + Anarchoblok + Arrestantengroep

Iedereen voelt de wooncrisis. De prijzen voor koop en huur zijn voor geen normaal mens meer betaalbaar en daar profiteren pandjesbazen en speculanten van. Ondertussen staan er gewoon woningen leeg en wordt de sociale huursector gesloopt. Recentelijk vonden er woonprotesten plaats in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Tilburg en Nijmegen en er zijn er nog meerdere aangekondigd.

Woonverzet


Op zondag 14 november komt Den Haag in actie voor een menselijk woonbeleid. Een coalitie waarbij nu al meer dan 10 organisaties en bewegingen zijn aangesloten organiseert WOONVERZET: een demonstratie tegen het huidige woonbeleid en de daaruit voortvloeiende wooncrisis en vóór effectieve volkshuisvesting en een terugkeer naar een betaalbare en zekere woning voor iedereen.

De wooncrisis is namelijk onhoudbaar. Woononzekerheid is de afgelopen decennia toegenomen, dakloosheid is verdubbeld, de woningnood rijst de pan uit en de huur- en koopprijzen zijn geëxplodeerd. Veel mensen wonen noodgedwongen tijdelijk, onzeker of te duur. Sociale huurwoningen worden op grote schaal verkocht, gesloopt of geliberaliseerd. Een koopwoning is voor velen onbereikbaar. Woonlasten stijgen, huisuitzettingen nemen toe. Mensen met een laag inkomen worden verdrongen uit de stad. Bewoners worden geconfronteerd met sloopplannen waar zij niet over mogen meepraten. Middeninkomens zijn aangewezen op absurd dure woningen. Tegelijkertijd slaan beleggers en speculanten hun slag: voor hen zijn woningen handelswaar, wereldwijd de minst risicovolle investering voor wie winst wil maken. 

Kwetsbare groepen in de samenleving krijgen de schuld van de wooncrisis terwijl hen geen schuld kan worden verweten. Wij zeggen: Woonzekerheid voor iedereen, ook statushouders, mensen zonder papieren en arbeidsmigranten!

De wooncrisis is niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg van bewust politiek beleid. Het is ons goed recht om daar tegen te demonstreren!

Volg ons op sociale media via @woonverzet voor de laatste updates of kijk op de website www.woonverzet.nl

Woonverzet

Anarchistisch blok op het Woonverzet

Naar aanleiding van de aankondiging van de woonverzet organisatie om, in plaats van een manifestatie op het malieveld, een demonstratie te lopen roepen wij ieder geaffilieerd met anarchisme op om hun aanwezigheid te laten blijken!

Talloze mensen, waaronder veel anarchisten, die kiezen om niet mee te werken aan de onderdrukking van onze medemens en het ruïneren van de planeet word door de samenleving weggezet als tuig.

Dit “tuig” is het slachtoffer van het huidige woonbeleid van de staat. Die zo gevormd is om alleen de mensen, die zich doelsbewust verrijken met het kapitalisme, aan een huis te voorzien. Zelfs dan faalt het beleid er te vaak in om diegene aan een huis te voorzien. Ook zien wij dat we niet kunnen vertrouwen op de praktijken van “linkse” politiek. Die zullen altijd compromis en gematigdheid prediken, maar zijn uiteindelijk het huidige woonbeleid aan het beschermen.

Wij roepen op voor directe actie, zelforganisatie en een gemeenschappelijke tactiek voor autonomie en zelfbestuur, tegen diegene die onderdrukken. Woningen en ruimtes in ons eigen beheer, om zelf in te richten hoe we willen en gebruiken voor onze wensen en noodzaken. Dergelijke ruimtes kunnen alleen bestaan in zelfbestuur. De staat zal ons niks geven, dat hebben hun matrakken en lange latten op de vele demonstraties al duidelijk gemaakt.

Gezien het politieoptreden bij de vorige demonstraties in Amsterdam en Rotterdam, de beperkingen en huisbezoeken in Tilburg en de geweldadige reputatie van de Haagse politie is het aanneembaar dat de politie repressief zal optreden. Bij vorige demonstraties zijn mensen preventief gefouilleerd en geïdentificeerd voor hun aankomst op het verzamelpunt. Voorkomen kan door niet op te vallen met een “casual” kledingstijl of in grote groepen samen aan te komen.

Zorg ervoor dat je veilig aan kan komen en weer kan vertrekken, samen staan we sterk!

Arrestantengroep Woonverzet

Op 14 november zal in Den Haag het Woonverzet plaatsvinden. Op zondag de 14de en zo nodig op maandag de 15de zal er een arrestantengroep zijn.

Later deze week zal er meer info online komen, zoals contactgegevens AG en een vollediger uitleg.

Voor nu kunnen we vast bevestigen:

  • er is AG op zo/ma
  • er is een advocaat die standby staat
  • AG is er juist ook voor autonome acties
  • AG neemt deze keer geen spullen aan, dus laat het thuis of geef het aan een vriend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *