Demo – Woningnood Tilburg + Anarchoblok + Arrestantengroep

reageer

Demo – Woningnood Tilburg + Anarchoblok + Arrestantengroep

Ben je ook klaar met het huidige woonbeleid?

Wanneer je om de tuin geleid wordt door bemiddelaars zoals BVwonen en de Huissleutel, huizen massaal opgekocht worden door grootschalige organisaties zoals Blackstone, enorme aantallen huurwoningen al jaren verkeren in matige tot slechte omstandigheden, studenten niet gehuisvest kunnen worden, huizen gebruikt worden als handel in plaats van woning, het aantal dak- en thuislozen toeneemt, sociale huurwoningen afnemen terwijl leegstand blijft bestaan, huurders in benarde posities geraken en de huizenprijzen door het dak schieten, is het tijd om een collectieve vuist te maken tegen de schuldigen van dit probleem.

Woningnood Tilburg

Banken, de overheid en het grootkapitaal hebben decennialang de huizenmarkt ondermijnd. Wij, de door het leenstelsel geraakte student, de hardwerkende onder- en middenklasse die ten opzichte van de bovenklasse alle lasten moeten dragen of zij die op een andere manier geraakt zijn, zijn het beu. Samen kunnen wij een vuist maken en als collectief zullen wij in opstand moeten komen tegen hun onderdrukkende kracht. Zij, die onze meest elementaire en fysische rechten van ons afnemen en zonder gevoel voor een rechtvaardige samenleving, gebruik maken van een corrupte markt. Een markt waar hun minister Stef Blok nog niet al te lang geleden voor naar het buitenland ging, om grote corporaties te werven om huizen in Nederland op te kopen. Het systeem is kapot, het systeem deugt niet en er zijn drastische maatregelen nodig om de situatie te verbeteren. De eerste aanzetten zijn al door onze medestanders gemaakt, zoals tijdens de woonprotesten in Amsterdam, maar er is meer nodig.

Wij van Woningnood Tilburg steunen de woningprotesten in Amsterdam en steunen diens standpunten. Woningnood Tilburg heeft de volgende eisen:

  • Meer sociale huurwoningen
  • Betere woonomstandigheden
  • Meer begeleiding vanuit de gemeente bij het zoeken, vinden en krijgen van een huis
  • Huurverlaging
  • Woningen mogen na het kopen niet direct worden verhuurd
  • Minder macht bij huurbazen en meer macht bij huurders
  • Stoppen met het financialiseren van woningen: Huizen zijn geen handelswaar
  • Meer goedkope en veilige huurflats
  • Stoppen met markt- en staatsgestuurde gentrificatie

Deze strijd gaat om het meest belangrijke wat mensen nodig hebben: een veilige plek waar iemand tot rust kan komen, zekerheid kan hebben, een familie kan krijgen en op een menswaardige wijze warmte, rust, schoonheid en vreugde kan vinden. Daarom is deze strijd het waard om voor te strijden, naast de materiële zaken, is het namelijk ook een strijd waarin wij de waarden van solidariteit, vrijheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en naastenliefde willen beschermen.

Om die reden gaat Woningnood Tilburg op 30 oktober om 14:00 uur samen met iedereen die onze waarde delen, ten strijde door een protestmars door Tilburg te lopen. Sluit je aan en wees onderdeel van een nieuw en rechtvaardig systeem!

Oproep Anarcho-Blok

Na het politiegeweld in Amsterdam en Rotterdam gaan de woonprotesten gewoon door (tot we geen nieuwe namen meer kunnen verzinnen). Zo ook in Tilburg aanstaande zaterdag 30 oktober. De staat probeerde ons bij woonprotesten in andere steden te intimideren en af te schrikken, maar wij weten wel beter: ze zijn bang! Bang dat mensen door beginnen te krijgen dat de staat niet aan hun kant staat, maar die van het grootkapitaal. Bang dat wij pakken wat van ons is, dat wij de touwtjes in handen nemen. Bang dat ze de controle verliezen en ons niet meer kunnen verdelen en uitbuiten. En terecht! Kom allemaal naar Tilburg en neem vooral al je frustraties en kameraden mee. De dresscode voor dit fabuleuze (pre-)halloweenfeestje is zoals altijd zwart. Vergeet je mondkapje niet!

Verzamelpunt is voor de Sint-Dionysiuskerk (Stadhuisstraat 6 op Google Maps) op het Willemsplein bij de fontein vanaf 13:45 (ongeveer 10-15 minuten lopen vanaf het station). We verplaatsen ons samen richting de demo rond 14:00. Zorg dat je op tijd bent zodat je de benodigde info betreffende AG etc. alvast bij je hebt.

After the police violence and intimidation at the housing protests in Amsterdam and Rotterdam, the caravan will pass by Tilburg next Saturday 30 October. At previous protests, the state tried to intimidate and divide us, however we know better than that: they are scared! Scared that people start noticing the state is not on their side, but on the side of capital. Scared that we take what is ours, and take over control ourselves. Scared that they cannot divide and exploit us anymore. And rightly so! Come to Tilburg and bring all your frustrations and comrades. The dresscode for this fabulous (pre-)halloweenparty is black as usual. Don’t forget to bring your face mask!

The meeting point will be in front of the Saint-Dionysius church (Stadhuisstraat 6 on Google Maps) from 13:45 (about a 10-15 minute walk from the station). We will move towards the demo as a black bloc around 14:00. Be sure to be on time, so we can provide everyone the necessary info concerning AG etc.

Arrestantensteungroep

LET OP ANDERE ADVOCAAT // BE AWARE OTHER LAYWER
Telefoon aan op zaterdag vanaf 9:00 // Phone will be available from 9:00 on Saturday

Arrestantengroep Woonprotesten Tilburg (zaterdag) en Nijmegen (zondag) +31687682429
Advocaat mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten +31 6-10873105

We staan de aankomende dagen klaar mochten mensen onverhoopt geconfronteerd worden met politierepressie. We zullen bereikbaar zijn om mensen die bij een of allebei de protesten gearresteerd zijn bij te staan en om informatie te verzamelen over eventueel politiegeweld.

Onze advocaat voor zaterdag en zondag is mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten, te bereiken op +31 6-10873105

Mocht je gearresteerd worden, vraag dan om deze advocaat. Als de advocaat je komt bezoeken, vraag dan om een kaartje, hier dient Berte Advocaten op te staan.(Er kan bij grote drukte ook een collega komen). Op deze manier kunnen we, zowel praktisch als juridisch, gezamenlijk onze verdediging organiseren.

Let op! Verhoor door de politie is er enkel op gericht om bewijs te verzamelen tegen jou en/of je medeactivisten. Je bent niet verplicht iets te verklaren. Dus maak daar dan ook gebruik van! (alleen duidelijk om onze advocaat verzoeken,verder mond houden), Een verhoor is niet de plek om een discussie te voeren of een punt te maken.

De arrestantengroep zal de komende tijd bereikbaar zijn op +31 6 876 824 29 (voorkeur voor signal https://signal.org). Pas op met wat je zegt als je ons belt of smst, vertel geen belastende informatie over de telefoon. Mocht je gearresteerd zijn, laat ons dan via Signal weten dat je bent vrijgelaten zodra je bent vrijgelaten. En ook waar en waarvoor je een strafbeschikking of dagvaarding hebt ontvangen.

Tot zaterdag en of zondag! Onze solidariteit is sterker dan hun repressie!

Wij zijn geen onderdeel van de organisaties van deze Woondemonstraties, maar zijn solidair met iedereen die strijd voor socialere huisvesting en een socialere wereld

Arresto group housing protests Tilburg (zaterdag) en Nijmegen (zondag) +31687682429
Advocaat mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten +31 6-10873105

The coming days we will be on stand-by to support people confronted with police repression. We will be available to support people arrested during the housing protest and to record possible police brutality, should these things occur.

Our lawyer for saturday and sunday will mr. Fleur H.J. de Graaf van Berte Advocaten , reachable at +316-10873105

If you are arrested, ask for this lawyer. When the lawyer comes to visit you, ask for a card. That card is supposed to say Berte Advocaten (in the event of extreme busyness, a colleague may show up). This way we can organize our mutual defense both practically and legally.

Remember: interrogation by the police is only used to gather evidence against you and/or fellow activists. You are not required to make a statement. Use that right! Only ask for our laywer, besides that keep your mouth shut .
An interrogation is not the place to have a discussion or to prove a point.

The detainee support group will be reachable the coming days at +31 6 876 824 29 (preferably on signal – https://signal.org). Be aware of what you say over the phone, if you call or text us, don’t mention anything possibly incriminating. Should you be arrested, let us know through signal when you are released and where and for what you have gotten a criminal order or a court summon.

We will see you on Saturday and or sunday! Our solidarity is stronger than their repression!

We are not part of the organisation of this housing protest, but we show solidarity with everyone who struggles for more social housing and a more social world.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *