reageer

Woensdag 9 november Herdenkings- en informatieavond kristallnacht in Tilburg (TAS en ARG)

De AntiRacismeGroep Tilburg (ARG) organiseert in samenwerking met TAS, de Tilburgse Anarcho Sociëteit een herdenkings- en informatieavond naar aanleiding van het feit dat op die datum 73 jaar geleden in Duitsland de zogeheten Kristallnacht plaatsvond: een door de nazistaat geregisseerde uitbarsting van geweld tegen Joodse bewoners van Duitsland. Brandstichting in synagogen, vernieling van winkels met Joodse eigenaars, huizen met Joodse inwoners, mishandeling, moord en deportatie naar concentratiekampen – het waren voorboden van de nog veel groter verschrikkingen en misdaden, bedreven door het nazibewind tegen de Joodse gemeenschap.

De uitsluiting van bevolkingsgroepen, de stelselmatige onderdrukking ervan met ernstige schendingen van menselijke rechten en waardigheid, behoren helaas sindsdien niet tot het verleden. Dat maakt het belangrijk om bij de Kristallnacht stil te staan en de betekenis ervan voor nu onder ogen te zien. Ook vandaag worden weerloze mensen steeds verder de marge in geduwd, soms gedeporteerd, vaak opgesloten, en keer op keer aangeduid als mensen die hier eigenlijk niet horen te zijn. Dat lot treft vooral vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning.
Op de avond willen we dan ook vooral stilstaan bij dat proces van uitsluiting en onderdrukking en de overeenkomsten met de vroege fase van Jodenvervolging die – naast aanzienlijke verschillen –daarin te onderkennen zijn. Dat moge dan dienen als waarschuwing en als appel om daartegen stelling te blijven nemen.

We hebben daartoe een tweetal sprekers uitgenodigd. Vanuit de basisorganisatie DOORBRAAK zal iemand het proces toelichten van uitsluiting en vervolging, zoals vluchtelingen en geïllegaliseerden dat ondergaan. Er zal worden ingegaan op de parallellen en verschillen met gebeurtenissen als in de jaren dertig. Daarnaast zal publiciste Joke Kaviaar, momenteel onder vuur van justitie vanwege haar inzet tegen het onderdrukkende vluchtelingenbeleid, een statement maken rond het thema van de avond.

Er zal gelegenheid zijn tot vragen en discussie. De toegang is vrij. We hopen eenieder te mogen verwelkomen op deze herdenkings- en informatieavond.

Plaats: Ruimte X, Telexstraat 4A, Tilburg

Datum: Woensdag 9 november

Tijd: 19.30 uur

Over de organisatoren:
ARG: http://www.antiracismegroep.nl/
TAS: http://www.georganiseerde-weldaad.nl/tas/

Over de sprekers:
Doorbraak: http://www.doorbraak.eu/
Joke Kaviaar: http://www.jokekaviaar.nl/

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *