reageer

What’s going on in Chile ? – opname/recording

[English below / En español abajo]

Het recente infopraatje over wat er momenteel gebeurt in Chile is opgenomen en nu te beluisteren. Het praatje was in het Spaans en is live vertaald naar het Engels. Tijdens het praatje zijn een aantal video’s vertoond, die de sprekers becommentarieren, ze staan hieronder. Wil je een donatie doen? Het team achter de korte docu Chile in Flammen wil een langere versie maken en heeft donaties nodig.

chile in flammen

The recent info-talk about what’s going on in Chile has been recorded and can be listened to now. The talk was in Spanish and has been live translated to English. During the talk a few videos were shown that the speakers comment on, they are below this text. Do you want to make a donation? The team behind the short documentary Chile in Flames wants to make a longer version, and needs your funding.

El reciente infotalk sobre lo que está sucediendo en Chile ha sido grabado y se puede escuchar ahora. La charla fue en español y ha sido traducida en vivo al inglés. Durante la charla se mostraron algunos videos sobre los cuales los oradores comentan, están debajo de este texto. ¿Quieres hacer una donación? El equipo detrás del breve documental Chile in Flames quiere hacer una versión más larga y necesita su financiamiento.

English audio
Audio espanol

Check this link for the videos: AGA Amsterdam

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *