reageer

Wat is er toch met de Zes van Servië aan de hand?

Op 23 april zou het proces tegen de zes anarchosyndicalisten, die nu al vanaf 4 september door politie, justitie en fascisten – ten onrechte – worden vervolgd voor een molotovcocktail naar de Griekse ambassade, worden afgerond met een vonnis. Na het verstrijken van deze dag heeft niemand van de anarchistische pers iets meer bericht. Maar tijdens een bijeenkomst van de CRIFA, de contactvergadering van de Internationale van Anarchistische Federaties, in Berlijn werd beraadslaagd over steun aan onze kameraden en dus kwam er ook nieuws.

Dit zijn de feiten.
Op 23 maart werd de aanklacht tegen de zes van “internationaal terrorisme,” waarop een onherroepelijke straf van 15 jaar staat, gewijzigd in “bedreiging van de openbare veiligheid,” waarop een maximumstraf van 13 jaar staat, en een minimum van zes maanden. De verwachting is nu – volgens geruchten – dat drie van de zes zullen worden vrijgesproken en drie anderen de minimumstraf krijgen. De rechter kan waarschijnlijk niet anders: de rechtse extremisten, die tijdens de Kossovo-oorlog in 1999 de ambassade van de Verenigde Staten in brand hebben gestoken kregen dezelfde lichte straffen of gingen vrijuit en de schijn van een eerlijk proces moet nu eenmaal worden hoog gehouden zolang Servië nog solliciteert naar een EU-lidmaatschap. Hoe het ook zij – op 23 april werd de zitting uitgesteld tot 16 juni. De reden is dat Iván Vulovic, die tijdens zijn gevangenschap last kreeg van epileptische aanvallen en daarvoor niet werd behandeld, nu zo ver heen is dat hij in een ziekenhuis is opgenomen en niet in staat is het proces bij te wonen. Had hij in de gevangenis drie aanvallen gekregen, na zijn vrijlating werden het er vijfendertig, die wellicht bij tijdig ingrijpen voorkomen hadden kunnen worden. Nu moet men wachten tot hij is hersteld.

Men verwacht dat tot de (onschuldig!) veroordeelden zeker Ratibor Tribunac zal horen, die tot de bomaanslag zou hebben aangezet. Als argument (want bewijs is er nu eenmaal niet) geldt zijn anarchisme en zijn optreden tijdens het bezoek van Joe Biden in mei 2009, toen hij een Amerikaanse vlag in brand stak. Naast de affaire over de met een worgpaal afgedwongen bekentenis van Ivan Savic is er intussen nog een klacht over marteling ingediend en wel door Ratibor. Hij zou langdurig in een vermoeiende houding hebben moeten staan, en recentelijk is hij langs de politie geweest om de man aan te wijzen die hem daartoe heeft gedwongen. Ook dit onderzoek doet veel stof opwaaien.

Het uitstel is voor alle anarchosyndicalisten van de ASI een grote teleurstelling, omdat het bureau nog steeds wordt lastig gevallen door agenten en de fascisten met hun dreigingen van veemgerichten. Zij worden namelijk ernstig in hun bewegingen beperkt. Er zijn vanaf de arrestatie van de zes nog vijf anarchisten gearresteerd wegens actievoeren. Drie kameraden, die in november posters hebben opgehangen met het opschrift “de anarchisten vrij!” worden aangeklaagd voor “hooliganisme”, een typische Sovjetrussisch misdrijf, waarop nu drie jaar staat omdat ze ook van toepassing is op echte hooligans; ook zij verschijnen nu voor de rechter. Daarnaast mogen de Kroaat en de in Wenen wonende Serviër, die tijdens het proces van 17 maart zijn opgepakt wegens “obstructie van de justitie” – ook na het opplakken van een pamflet – Servië nog steeds niet verlaten. In totaal dreigt voor alle kameraden een boete van ca. 14.000 euro. De totale kosten worden met de proceskosten geschat op 40.000 euro.
De CRIFA heeft besloten alle aangesloten anarchistische federaties op te roepen tot actie bij de Servische ambassades. Het kan helpen! Van mensen van de anarchosyndicalistische internationale IWA/AIT kreeg ik bericht dat zelfs het bescheiden spektakel dat we hebben opgevoerd op 22 april heeft geleid tot een rapport waarin de ambassadeur zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de gevolgen voor de reputatie van zijn land! Ook heeft de CRIFA besloten tot een steunactie waarbij alle federaties worden opgeroepen daaraan bij te dragen, zodat naast de IWA ook de IFA hulp kan bieden.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *