Vrije Bond leesgroep over anarchistische principes

3

Vrije Bond leesgroep over anarchistische principes

We beginnen een nieuwe leesgroep over het anarchisme! Daarvoor is iedereen uitgenodigd, of je nou net lid bent geworden, al jaren actief lid bent, of buiten de Vrije Bond actief bent en dit op de website leest. Dit is een maandelijkse online leesgroep voor de hele Vrije Bond en alle anarchisten daarbuiten. Er hebben zich de laatste tijd veel nieuwe leden aangesloten, daarom bespreken we de basisprincipes van het anarchisme.

Meld je nu aan als je geïnteresseerd bent: vbleesgroep@riseup.net

Het doel van de leesgroep is om van en door elkaar te leren. Om samen te kijken naar de bouwstenen van het anarchisme, hoe die er uit zien en hoe wij die in de wereld vorm kunnen geven. De teksten die we lezen moeten een opstapje zijn naar interessante discussies, maar het gaat dus meer om de thema’s en de discussie dan om de teksten zelf. Daarnaast is het goed als de leesgroep voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Voor deze leesgroep zullen we een iets andere aanpak nemen dan de standaard. In plaats van 1 centrale tekst per bijeenkomst is er een uitgebreide bronnenlijst. Er zitten kortere en langere teksten in, maar ook podcasts en video’s. Zo kan iedereen hun eigen favoriete medium van informatie kiezen. Ook voorkomen we dat er een lineair scholingstraject begint waarbij mensen gewoon een bepaalde visie voor waar moeten aannemen.

Het doel is om een duidelijker beeld te krijgen wat wij elk persoonlijk denken over het concept en vervolgens samen te kijken naar alle goede en slechte kanten daarvan. Je mag van de bronnenlijst zo veel of zo weinig gelezen, geluisterd en gezien hebben als je wil. Zelfs als je alleen de Wikipedia pagina van dit onderwerp gelezen hebt mag je ook gewoon meedoen, het gaat om jouw visie, niet het aantal pagina’s dat je gelezen hebt. Kennis en analyse komt niet uit dikke boeken, maar die maken we samen.

Wil je meedoen met een leesgroep van anarchisten door heel Nederland en België? Wil je de basis principes van het anarchisme ontdekken? Wil je ze bespreken met kameraden?

Kom dan naar de Leesgroep over anarchistische basisprincipes!

Meld je nu aan voor de leesgroep op vbleesgroep@riseup.net

Tijden:

Inloop 19.30
Discussie 20.00
Einde discussie 22.00

Datums en thema’s:

Altijd op de 4e woensdag van de maand! Klik op het pijltje om de bronnen voor het thema te zien. Je kunt de bronnenlijst ook via deze link downloaden.

24 feb Anarchisme
Teksten
 • https://www.anarchisme.nl/namespace/anarchisme_-_een_introductie
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • https://nl.crimethinc.com/tce
 • http://www.at-a-lanta.nl/tisdat/anarchie_tisdat.html
 • https://theanarchistlibrary.org/library/lawrence-jarach-instead-of-a-meeting-bysomeone-too-irritated-to-sit-through-another-one
Video’s & podcasts
 • https://sub.media/video/to_change_everything/
 • https://nl.crimethinc.com/podcasts/the-ex-worker/episodes/35
 • https://nl.crimethinc.com/podcasts/the-ex-worker/episodes/44
 • https://www.youtube.com/watch?v=hM4HsgNR5sE
24 mrt Solidariteit
Teksten
 • http://theanarchistlibrary.org/library/dean-spade-solidarity-not-charity
 • https://june11.noblogs.org/files/2017/01/Revolutionary-Solidarity.pdf
 • A2.6 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-02-17#toc14
Video’s & podcasts
 • https://sub.media/video/trouble-4-no-justice-just-us/
 • https://sub.media/video/trouble-7-no-permission-needed/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Pride_(2014_film)
28 apr Wederzijdse hulp
Teksten
 • https://www.theyliewedie.org/ressources/biblio/en/Unknown__FUNDAMENTALS_OF_ANARCHISM_MUTUAL_AID.html
 • http://theanarchistlibrary.org/library/dean-spade-solidarity-not-charity
 • Dean Spade: “Mutual Aid: Building Solidarity During This Crisis (and the Next)”
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • http://theanarchistlibrary.org/library/petr-kropotkin-mutual-aid-a-factor-of-evolution
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Video’s & podcasts
 • https://anarchistnews.org/content/building-power-resisting-recuperation
 • https://sub.media/video/trouble-7-no-permission-needed/
 • https://sub.media/video/what-is-mutual-aid/
 • https://www.youtube.com/watch?v=PopmGAvsggg
 • https://www.youtube.com/watch?v=rabJVToicf0&list=PLAWpwCQqndn68ADSHK1vsFUQ93n3hLcv4
26 mei Directe actie
Teksten
 • freepacifica.savegrassrootsradio.org/redblack/postersetc/directac.pdf
 • https://theanarchistlibrary.org/library/david-graeber-direct-action
 • https://nl.crimethinc.com/2017/03/14/direct-action-guide
 • http://theanarchistlibrary.org/library/emile-pouget-direct-action
 • https://zabalazabooks.net/2011/09/21/leaflet-what-is-direct-action/
 • https://azinelibrary.org/zines/Direct-Action-Towards-an-Understanding-of-a-Concept
 • J2 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collectivean-anarchist-faq-11-17#toc8
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Video’s & podcasts
 • https://sub.media/video/what-is-direct-action/
 • https://www.youtube.com/watch?v=a2nuF9IXnkg
23 juni Zelforganisatie
Teksten
 • https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-autonomous-self-organizationand-anarchist-intervention-a-tension-in-practice
 • Small town organising (https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/small-town-organizing-for-anarchists) / Organiseren in kleine dorpen
 • Build those collectives (https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/build-those-collectives) / Bouw ze, die collectieven
 • I3.2 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-10-17
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • De hoofdstukken ‘The need for organization’ en ‘Self-management’ uit: https://theanarchistlibrary.org/library/daniel-guerin-anarchism-from-theory-to-practice
 • https://nl.crimethinc.com/tce
Video’s & podcasts
 • https://sub.media/video/trouble-24-organize-for-autonomy-mutual-aid/
 • https://www.youtube.com/watch?v=54ECvhUXUkY
28 juli Prefiguratie
Teksten
 • https://theanarchistlibrary.org/library/david-graeber-revolution-in-reverse
 • https://theanarchistlibrary.org/library/paul-raekstad-and-eivind-dahl-prefigurative-politics
 • https://www.doorbraak.eu/tussen-droom-en-daad-de-prefiguratieve-politiek-van-tahrir-plein-en-occupy/
 • https://www.doorbraak.eu/pleinbezettingen-en-het-anarchisme-een-interview/
 • https://theanarchistlibrary.org/library/ruth-kinna-utopianism-and-prefiguration
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Video’s & podcasts
 • https://www.youtube.com/watch?v=fkMIVW7znZI
 • https://www.youtube.com/watch?v=m4Z6Iv4gfMA
 • https://vimeo.com/95957818
25 aug Vrije associatie
Teksten
 • https://zabalazabooks.files.wordpress.com/2011/08/leaflet_what_is_free_association.pdf
 • A2.9 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-02-17#toc17
 • I5.7 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-10-17#toc45
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Free_association_(Marxism_and_anarchism)
22 sep Autonomie
Teksten
 • https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-autonomous-self-organization-and-anarchist-intervention-a-tension-in-practice
 • https://azinelibrary.org/zines/Workers-Autonomy
 • https://azinelibrary.org/zines/Autonomous-Resistance-to-Slavery-and-Colonization
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Video’s & podcasts
 • https://sub.media/video/what-is-autonomy/
 • https://sub.media/video/trouble-24-organize-for-autonomy-mutual-aid/
27 okt Diversiteit van tactieken
Teksten
 • https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state
 • http://theanarchistlibrary.org/library/tom-nomad-pacifism-zine
 • https://itsgoingdown.org/strict-nonviolence-vs-diversity-of-tactics/
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • https://azinelibrary.org/zines/10-Points-on-the-Black-Bloc
Video’s & podcasts
 • https://www.youtube.com/watch?v=I6MxpsdXfrE
 • https://www.youtube.com/watch?v=RrySg_ggqU0
 • https://www.youtube.com/watch?v=F_cyzgYLaK4
24 nov Intersectionaliteit
Teksten
 • https://www.blackpast.org/african-american-history/combahee-river-collective-statement-1977/
 • https://libcom.org/library/refusing-wait-anarchism-intersectionality
 • https://theanarchistlibrary.org/library/abbey-volcano-j-rogue-insurrections-at-the-intersections
 • https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-a-i-d
Video’s & podcasts
 • https://www.youtube.com/watch?v=gVeF2B7zCCw

Van de meeste teksten hebben we links gegeven waar je ze online kan vinden. Als die er niet bij staat, stuur ons dan een mailtje, dan sturen we je de tekst direct op.

vbleesgroep@riseup.net

vrije bond leesgroep

Vrije Bond Reading group about anarchist principles

We are starting a new reading group about anarchism! Everybody is invited, whether you are a new member, have been active for years in or outside the Vrije Bond or just reading this on our website. This will be a monthly online reading group for the entire Vrije Bond and all anarchists outside as well. There are a lot of new members, so this is why we want to read about the basic principles of anarchism.

Sign up now if you’re interested:
vbleesgroep@riseup.net

The goal of the reading group is to learn from and with each other. To look together at the building blocks of anarchism, what they look like and how we can give them shape in our world. The texts have to be a stepping stone to interesting discussions, but the focus is on the topics and discussions, not the texts themselves. It is also best if the reading group is as accessible as possible for many different people.

This is why we will take a slightly different approach from standard reading groups. In stead of 1 main text per session we will have a more expanded source list. There will be shorter and longer texts, but also podcasts and video’s. This way everybody can use their own favourite medium. This also prevents us from having a linear schooling course where people have to accept a specific certain vision.

The goal here is to give a more clear picture of what we personally think about the concept and then evaluate the good and bad sides of it. You can read, listen and view as much or as little of the source list as you want. Even if you only read the wikipedia page of the topic you are most welcome to join us. We are interested in your ideas, not the amount of pages you’ve read. Knowledge and analyses don’t come from thick books, but we make it together.

Do you want to join a reading group with anarchists from all over the Netherlands and Belgium? Do you want to discover the basic principles of anarchism? Do you want to discuss them with comrades?

Then join the reading group about anarchist principles!

Sign up now for the reading group at: vbleesgroep@riseup.net

Times:

Walk in 19.30
Discussion 20.00
End of discussion 22.00

Dates and themes:

Always on the 4th Wednesday of the month! Click the arrow to view the sources for the theme. You can also download the list of sources here.

24 Feb Anarchism
Texts
 • https://www.anarchisme.nl/namespace/anarchisme_-_een_introductie
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • https://nl.crimethinc.com/tce
 • http://www.at-a-lanta.nl/tisdat/anarchie_tisdat.html
 • https://theanarchistlibrary.org/library/lawrence-jarach-instead-of-a-meeting-bysomeone-too-irritated-to-sit-through-another-one
Videos & podcasts
 • https://sub.media/video/to_change_everything/
 • https://nl.crimethinc.com/podcasts/the-ex-worker/episodes/35
 • https://nl.crimethinc.com/podcasts/the-ex-worker/episodes/44
 • https://www.youtube.com/watch?v=hM4HsgNR5sE
24 Mar Solidarity
Texts
 • http://theanarchistlibrary.org/library/dean-spade-solidarity-not-charity
 • https://june11.noblogs.org/files/2017/01/Revolutionary-Solidarity.pdf
 • A2.6 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-02-17#toc14
Videos & podcasts
 • https://sub.media/video/trouble-4-no-justice-just-us/
 • https://sub.media/video/trouble-7-no-permission-needed/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Pride_(2014_film)
28 Apr Mutual Aid
Texts
 • https://www.theyliewedie.org/ressources/biblio/en/Unknown__FUNDAMENTALS_OF_ANARCHISM_MUTUAL_AID.html
 • http://theanarchistlibrary.org/library/dean-spade-solidarity-not-charity
 • Dean Spade: “Mutual Aid: Building Solidarity During This Crisis (and the Next)”
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • http://theanarchistlibrary.org/library/petr-kropotkin-mutual-aid-a-factor-of-evolution
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Videos & podcasts
 • https://anarchistnews.org/content/building-power-resisting-recuperation
 • https://sub.media/video/trouble-7-no-permission-needed/
 • https://sub.media/video/what-is-mutual-aid/
 • https://www.youtube.com/watch?v=PopmGAvsggg
 • https://www.youtube.com/watch?v=rabJVToicf0&list=PLAWpwCQqndn68ADSHK1vsFUQ93n3hLcv4
26 May Direct action
Texts
 • freepacifica.savegrassrootsradio.org/redblack/postersetc/directac.pdf
 • https://theanarchistlibrary.org/library/david-graeber-direct-action
 • https://nl.crimethinc.com/2017/03/14/direct-action-guide
 • http://theanarchistlibrary.org/library/emile-pouget-direct-action
 • https://zabalazabooks.net/2011/09/21/leaflet-what-is-direct-action/
 • https://azinelibrary.org/zines/Direct-Action-Towards-an-Understanding-of-a-Concept
 • J2 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collectivean-anarchist-faq-11-17#toc8
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Videos & podcasts
 • https://sub.media/video/what-is-direct-action/
 • https://www.youtube.com/watch?v=a2nuF9IXnkg
23 Jun Self Organisation
Texts
 • https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-autonomous-self-organizationand-anarchist-intervention-a-tension-in-practice
 • Small town organising (https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/small-town-organizing-for-anarchists) / Organiseren in kleine dorpen
 • Build those collectives (https://www.sproutdistro.com/catalog/zines/organizing/build-those-collectives) / Bouw ze, die collectieven
 • I3.2 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-10-17
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • De hoofdstukken ‘The need for organization’ en ‘Self-management’ uit: https://theanarchistlibrary.org/library/daniel-guerin-anarchism-from-theory-to-practice
 • https://nl.crimethinc.com/tce
Videos & podcasts
 • https://sub.media/video/trouble-24-organize-for-autonomy-mutual-aid/
 • https://www.youtube.com/watch?v=54ECvhUXUkY
28 Jul Prefiguration
Texts
 • https://theanarchistlibrary.org/library/david-graeber-revolution-in-reverse
 • https://theanarchistlibrary.org/library/paul-raekstad-and-eivind-dahl-prefigurative-politics
 • https://www.doorbraak.eu/tussen-droom-en-daad-de-prefiguratieve-politiek-van-tahrir-plein-en-occupy/
 • https://www.doorbraak.eu/pleinbezettingen-en-het-anarchisme-een-interview/
 • https://theanarchistlibrary.org/library/ruth-kinna-utopianism-and-prefiguration
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Videos & podcasts
 • https://www.youtube.com/watch?v=fkMIVW7znZI
 • https://www.youtube.com/watch?v=m4Z6Iv4gfMA
 • https://vimeo.com/95957818
25 Aug Free Association
Texts
 • https://zabalazabooks.files.wordpress.com/2011/08/leaflet_what_is_free_association.pdf
 • A2.9 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-02-17#toc17
 • I5.7 uit: http://theanarchistlibrary.org/library/the-anarchist-faq-editorial-collective-an-anarchist-faq-10-17#toc45
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Free_association_(Marxism_and_anarchism)
22 Sep Autonomy
Texts
 • https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-autonomous-self-organization-and-anarchist-intervention-a-tension-in-practice
 • https://azinelibrary.org/zines/Workers-Autonomy
 • https://azinelibrary.org/zines/Autonomous-Resistance-to-Slavery-and-Colonization
 • https://peterstormt.nl/anarchism-basic-concepts-and-ideas/
Videos & podcasts
 • https://sub.media/video/what-is-autonomy/
 • https://sub.media/video/trouble-24-organize-for-autonomy-mutual-aid/
27 Oct Diversity of Tactics
Texts
 • https://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-how-nonviolence-protects-the-state
 • http://theanarchistlibrary.org/library/tom-nomad-pacifism-zine
 • https://itsgoingdown.org/strict-nonviolence-vs-diversity-of-tactics/
 • http://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-this-is-anarchy
 • https://azinelibrary.org/zines/10-Points-on-the-Black-Bloc
Videos & podcasts
 • https://www.youtube.com/watch?v=I6MxpsdXfrE
 • https://www.youtube.com/watch?v=RrySg_ggqU0
 • https://www.youtube.com/watch?v=F_cyzgYLaK4
24 Nov Intersectionality
Texts
 • https://www.blackpast.org/african-american-history/combahee-river-collective-statement-1977/
 • https://libcom.org/library/refusing-wait-anarchism-intersectionality
 • https://theanarchistlibrary.org/library/abbey-volcano-j-rogue-insurrections-at-the-intersections
 • https://theanarchistlibrary.org/library/anonymous-a-i-d
Videos & podcasts
 • https://www.youtube.com/watch?v=gVeF2B7zCCw

Most of the texts have links so you can find them online. If the text does not have a link, please send us an email, then we will send it to you directly.

vbleesgroep@riseup.net

, ,

3 reacties op “Vrije Bond leesgroep over anarchistische principes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *