reageer

Vrije Bond Congres is op zoek naar mensen die willen helpen

[English below]

Hey Vrije Bonders,
Het Vrije Bond Congres komt steeds dichterbij. 11-13 september is al bijna over een maand. De voorbereidingen zijn in volle gang. We zijn de laatste hand aan de reader aan het leggen en hopen die binnenkort naar jullie toe te kunnen sturen. 

Wil jij aan het Vrije Bond Congres meedoen? Meld je dan aan! 

Laat ons weten welke dagen je aanwezig bent en of je een fysieke reader in de post wil. Er zijn al meer dan 30 aanmeldingen, dus het ziet er heel mooi uit. Heel erg bedankt aan iedereen die zich al heeft aangemeld! Om het Vrije Bond Congres met succes te laten verlopen moeten we natuurlijk wel extra voorzichtig zijn en een belangrijk onderdeel daarvan is goed schoonmaken.

Wij zijn nog opzoek naar mensen die willen helpen met schoonmaken.

Wil jij helpen? Laat het ons weten!

We zoeken nog hulp bij de regelmatige schoonmaaktaakjes (wc’s, gedeelde ruimte, deurknoppen etc) en afwassen. We zoeken ook nog mensen die willen helpen bij het opzetten op vrijdagmiddag 11 september en mensen die willen helpen met opruimen op maandagochtend 14 september. Daarnaast willen we nog een of meerdere mensen die kunnen helpen bij het kinderprogramma. En we kunnen altijd meer notulisten en facilitators gebruiken.

Wil jij met een van deze taakjes helpen? Mail ons op vrijebondcongres@riseup.net

Het Vrije Bond Congres is naar anarchistische praxis volledig zelf-georganiseerd en steunt dus volledig op jouw hulp. Zonder jou kunnen we dit soort evenementen niet organiseren, dus meld je alsjeblieft aan en maakt het Vrije Bond Congres mogelijk.

Groetjes,

Vrije Bond Congres voorbereidingsgroep

vrije bond congres

Heej Vrije Bond peeps,
The Vrije Bond Congress is drawing nearer. September 11-13 is almost a month from now. The preparations are in full swing. We are finishing the reader and hope to send it to everyone soon.

Do you want to participate in the Vrije Bond Congress? Sign up now!

Let us know which days you are going to be present and whether you want a physical reader (and if it should be in English). There are already over 30 people who are planning to go, so things are looking very good. A big thanks to everyone that already signep up! To make the Vrije Bond Congress a success we have to be extra careful and an important part of that is proper cleaning.

We are looking for people who want to help with the cleaning

Do you want to help? Let us know!

We are looking for help with regular cleaning tasks (toilets, shared spaces, doorknobs, etc) and dishwashers. We are also looking for people who want to help set up everything on Friday afternoon September 11 and people who want to help clear away everything on Monday morning September 14. Next to this we are also looking for people who can help with the children’s programme. And we can always use more facilitators and minute takers.

Do you want to help with one of these tasks? Mail us at vrijebondcongres@riseup.net

The Vrije Bond Congress is completely self-organised in the spirit of anarchist praxis, so therefore it is completely dependant on your help. Without you we couldn’t organise these kinds of events, so please sign up and help make the Vrije Bond Congress possible.

Cheers,

Vrije Bond Congress preparations group

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *