Czy masz problem z OTTO Workforce? Skontaktuj sie z Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). Pomozemy Ci bezpłatnie!

Heb je een arbeidsconflict met OTTO Workforce neem dan contact op met de Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). De Vrije Bond helpt!

Do you have a labor dispute with OTTO Workforce contact with the Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). The Vrije Bond helps!

¿Tiene un conflicto laboral con la mano de obra de contactos de OTTO con la Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). La Vrije Bond ayuda!

Avete una controversia di lavoro con OTTO contatto della mano d’opera con la Vrije Bond (vrijebond-arbeid@riseup.net – 0858778958). La Vrije Bond aiuta!

Problemy z agencja… pracy tymczasowej OTTO

Podejrzenia o wyzysk, zastraszanie, wypadki. Czy największa sieć hipermarketów w Holandii wykorzystuje Polaków?