reageer

Voorkom vlam in de pan in vluchtelingenkamp Moria

Europa, neem de vluchtelingen nu op voor het te laat is

Lesbos, 20 Maart 2020

Ondanks tegenstrijdige berichten, is er op dit moment nog geen coronavirus in het vluchtelingenkamp Moria en kunnen de mensen zonder risico worden verspreid over de Europese opvangcentra. Zijn we te laat, dan breekt daar de chaos uit tussen 22.000 mensen. Medisch personeel wordt nu al teruggeroepen, waardoor de spanningen oplopen. Zodra de eerste corona-besmetting wordt vastgesteld kan niemand meer het kamp verlaten en kan de rust niet bewaard worden door de achtergebleven hulpverleners. Er zullen gevechten ontstaan waar waarschijnlijk doden zullen vallen. We moeten nu die mensen weghalen, nu het nog kan.

Inmiddels kent iedereen het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos wel. 22.000 mensen in een kamp voor 3000, voedseltekorten, rellen en gebrek aan medicijnen zijn daar permanente problemen.

Op dit moment ontstaat een nog urgenter probleem. Het coronavirus dat zich over de wereld heeft verspreid dreigt nu ook het kamp te bereiken. Om het virus tegen te houden kondigen overheden diverse maatregelen aan zoals “social distancing”, zelfisolatie en regelmatig handen wassen. Door de nu al kritieke situatie zijn deze in Moria onmogelijk te handhaven. Er één toilet op ongeveer honderd mensen. Elke meter ruimte wordt gedeeld. Eten wordt centraal uitgedeeld en mensen moeten daarvoor soms dagen in de rij staan.

Moria

Door de geweldsincidenten de afgelopen maanden tussen hulpverleners & migranten aan de ene kant en nationalistische Europeanen aan de andere kant hebben al veel organisaties erop aangedrongen dat hun medewerkers naar huis terugkeren. Daarnaast zijn vele van deze hulpverleners ook in hun eigen land hard nodig. Nieuwe hulp van mensen, organisaties of overheden is momenteel niet in zicht.

Kortom, het kamp is bijna afgesloten, de hulpverleners vertrekken, er is tekort aan eten en het coronavirus vormt een steeds grotere dreiging. Hierdoor is in het kamp een zeer gespannen sfeer ontstaan. De nog aanwezige hulpverleners proberen de rust te bewaren en lopen nu bewust door het kamp om te laten zien dat ze er nog zijn. Maar ondanks dat realiseert iedereen zich ook dat ze nooit genoeg voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om zichzelf en hun kinderen tegen het virus te beschermen.
Er is maar 1 vonk nodig om dit kruitvat te laten ontploffen. Dat er in dat geval veel slachtoffers zullen vallen zal dan onvermijdelijk zijn.
De huidige situatie handhaven is simpelweg een doodsvonnis voor de vele mensen die hier naar toe zijn gekomen om te vluchten van de gevolgen van oorlog en een zekere dood.

Het is nog niet te laat om maatregelen te nemen.

Het coronavirus is nu niet aanwezig in de kampen, het is op dit moment nog veilig om deze vrouwen, mannen en kinderen op te nemen in andere landen.

Als er niets gebeurt zullen de gevolgen rampzalig zijn. Deze crisis, die al veel te veel doden eist, vraagt om extreme maatregelen en extra hulp van en aan elkaar. We moeten deze ramp aan de grenzen van Europa koste wat kost voorkomen!

Een hulpverlener ter plekke
Stichting Feniks Aid Delivery Mission

, , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *