4

Viva! thuiszorg 300 ontslagen!

Op Vrijdag 22 juli 2011 heeft het UWV groen licht gegeven voor het ontslag van 300 werkers van Viva! thuiszorg in Haarlem. De thuiszorgwerkers voeren al maanden actie tegen een loonsverlaging van 20%, terwijl de directeur van Viva! 200.000 euro per jaar verdiend. Wederom een bizar voorbeeld van de ‘vrije’ marktwerking in de zorg. Als reactie op deze massa ontslagen zou er worden gestaakt. Nu 2 weken later is de staking van de baan, zeer waarschijnlijk durfde de FNV en ABVA/KABO het gevecht niet aan. Voor het laatste nieuws kijk op: www.wijzijndethuiszorg.nl

Wij zijn de thuiszorg!

Sinds januari zijn ze vaak in het nieuws geweest, de stakende thuiszorgers van de Viva! Thuiszorggroep in Haarlem. Ze hebben al vele acties uitgevoerd, zoals een menselijke ketting door het hoofdkantoor van Viva! en een sleep-in op de grote markt. Dit allemaal omdat Viva! hen een nieuwe cao heeft aangeboden waarin zij 20% minder loon gaan verdienen. Dit zal voor de meesten betekenen dat zij net boven het wettelijk minimumloon zitten.

Nieuw personeel zal alleen worden aangenomen voor 9 euro per uur. Met andere woorden, uitzendkrachten en studenten. Twee derde van de werknemers van Viva! weigert deze cao te ondertekenen. Viva! heeft echt geen boodschap aan een eerlijk loon voor hun werknemers. In de poging om de kern van de actievoerders te breken schuwden ze zelfs intimidatie en bedreigingen niet.
Bijvoorbeeld dreigen met ontslag. Wat de thuiszorgers wel echt goed doorhebben is dat om succesvol te zijn in hun acties, ze samen sterk moet staan. Om dit te bereiken hebben ze o.a. een menselijke ketting gemaakt door het Viva! hoofdgebouw in Velsen. Ze gaan er zelfs zo ver in door dat als de UWV hun collectieve ontslag niet had goedgekeurd ze door waren blijven staken, om de mensen die de nieuwe cao al hadden getekend ook eerlijk loon te kunnen geven. Om maar een van de actievoerende thuiszorgers te citeren: “als ze dit bij ons kunnen flikken kunnen ze het bij iedereen doen in de samenleving”.

Toen de thuiszorgers hun tentenkamp hadden opgezet op de Grote Markt trokken zij de aandacht van lokale activisten, waaronder mijzelf. Hieronder bevonden zich studenten, anarchisten, krakers etc. met een warme kom veganistische soep en koffie. Zo hebben we het staken/demonstreren voor de thuiszorgers een stukje draaglijker weten te maken.  Dit werd door hen alom erg gewaardeerd. Uiteindelijk zijn we diep met hen in gesprek geraakt, waarbij plannen zijn gesmeed om in de toekomst ideeën uit te wisselen om uiteindelijk beter te kunnen actievoeren.
Dit gaan we doen door naar elkaars vergaderingen en acties te gaan.

Helaas is het UWV op vrijdag 22 juli akkoord gegaan met het collectieve ontslag, aangevraagd door Viva! waardoor er een paar
honderd mensen zonder werk komen te zitten. Maar ze zijn van plan om door te staken, van 1 tot 5 augustus. In samenwerking met de FNV en verschillende activisten zijn zij van plan verdere stappen te ondernemen tegen dit ontslag.

Het is echt een grof onrecht wat deze thuiszorgers aangedaan word, maar het feit dat ze het niet pikken en opkomen voor hun rechten maakt deze groep een waar voorbeeld voor elke arbeider!

(bovenstaande tekst is van een Vrije Bond’er uit Haarlem)

De actievoerende thuiszorg werkers hebben een website, kijk op
http://www.wijzijndethuiszorg.nl/

Ook doorbraak heeft een goed artikel over de actievoerders van Viva!
http://www.doorbraak.eu/?p=6836

, , , , ,

4 reacties op “Viva! thuiszorg 300 ontslagen!

 • Kameraden,

  Inderdaad gaan Thuiszorgmedewerkers van Viva volgende week van 1 tot 5 augustus gaan de opnieuw in staking. Op 16 augustus is er bovendien een landelijke protestbijeenkomst op initiatief van de Thuiszorgmedewerkers uit Breda, waarin ze oproepen tot een landelijke strijd. Tegen deze achtergrond we willen graag met met de oprechte militanten van de ASB, de KSU en (zo mogelijk ook) De Vrije Bond zo spoedig mogelijk een vergadering bijeenroepen over hoe we bij kunnen dragen aan de versterking van de strijd van de Thuiszorgmedewerkers in het bijzonder en de arbeidersstrijd (die zeer zeker in het najaar in Nederland begint los te komen) in het algemeen. In die bijeenkomst kunnen we de volgende punten bespreken.

  Op de allereerste plaats met hen in discussie te gaan: hoe de solidariteit te organiseren onder de zorg en andere instellingen
  Op de tweede plaats op verschillende plaatsen bijeenkomsten organiseren om info te geven over “hun” strijd
  Op de derde plaats helpen om te proberen de strijdenden (Otto, Thuiszorg en anderen) met elkaar te verbinden
  Op de vierde plaats (daarna) de opkomende strijd in de diverse sectoren (1) te sturen in de richting van vereniging.

  Een en ander kan dus betekenen: eventueel opnieuw een oproep helpen verspreiden bij allerlei andere instellingen en bedrijven

  Ik neem aan dat iedereen dit voorstel serieus zal overwegen. Zelfs als jullie het er niet mee eens zijn bijvoorbeeld omdat jullie
  – een andere strategie voorstaan en andere doeleinden nastreeft;
  – je al en liever met andere sectoren (immigranten b.v) bezighouden;
  – problemen hebben om een samenwerking met de IKS aan te gaan;
  mag het niet zo zijn dat een daadwerkelijke en gemeenschappelijke solidariteit met de strijd van alle werkers en instellingen niet kan plaatsvinden omdat ieder van ons toch p de eerste plaats aan ons (eigen) (anarchistische, marxistische, vrij communistische of anarcho-communistische) ‘heilige huisje’ de voorkeur geeft.

  Laten we open en eerlijk zijn ten opzichte van elkaar: wij vinden dat de arbeidersklasse in Nederland (als integraal deel van een internationale arbeidersklasse) alle steun kan gebruiken van diegenen die zich bewust zijn van het internationalistische karakter van de strijd tegen het systeem en de gevolgen van de crisis. Vroeger hadden we als slogan: “één twee, drie vele Vietnams.” misschien kan onze leus nu zijn “één, twee, drie vele Spanjes”. Algemene vergaderingen, zelfstandige organisatie van de strijd, actief zoeken naar solidariteit onder andere delen van de bevolking, uitdrukking geven aan de verontwaardiging over zoveel onrecht aangedaan …..door de aanvallen van de regering en de verschillende onderdelen van de staat.

  In de verwachting dat jullie het met me eens zijn dat een reactie laten weten ook een kwestie is van respect onder kameraden, groet ik jullie

  Kameraadschappelijk,
  Arjan de Goede (IKS)

  (1) Speciaal onderwijs. openbaar vervoer van de grote steden, de gepensioneerden, de posterijen, enzovoort

 • Kameraden,

  Even pas op de plaats. Waarom? Kijk maar naar het volgende bericht hieronder. Ik weet niet hoe het door de Thuiszorgwerkers wordt ontvangen!
  Ze zijn waarschijnlijk te lang geisoleerd gebleven en uitgeput geraakt. En hebben teveel vertrouwd op de legale partijen van het systeem
  Dat wil zeggen: de gemeenteraad, de parlementaire partijen,(SP, GroenLinks), de AbvaKabo, enzovoort

  Maar we mogen er van uitgaan dat met de “nederlaag” van de Thuiszorgwerkers van Viva! de strijd nog niet gestreden is.
  Nog verschillende instellingen en sectoren worden bedreigd door maatregelen van hun baas, instelling, de regering:
  vele andere zorginstellingen, de gepensioneerden, de sociale werkplaatsen, de brandweer, het openbaar vervoer van de grote steden, enzovoort
  En met een veranderde geest onder de werkers en arbeiders ten opzichte van een jaar terug, mogen we ervan uitgaan dat de strijd voort zal gaan.

  We zouden de komende tijd eigenlijk moeten gebruiken om een discussie te starten om onderling (naar het voorbeeld van Spanje) meer helderheid te scheppen over
  – hoe de eenheid in de strijd te versterken, van welke werkers en welke instelling dan ook
  – de betekenis van zelforganisatie en de autonomie van de werkers t.o.v. de officiële vakbonden
  – het belang van algemene vergaderingen, die voor iedereen openstaan en waarin zelf besloten wordt
  – hoe onderlinge solidariteit onder de werkers van de verschillende intellingen en sectoren te stimuleren
  – het belang van uitbreiding van de strijd om de strijd lucht te geven en isolement en uitputting te voorkomen

  Ondanks alle meningsverschillen, die er nog mochten en zullen bestaan op een meer theoretisch vlak, is het belangrijk dat de groepen en kameraden die
  – uitgaan van het internationale karakter van de strijd (spanje, griekenland, nederland, engeland is een zelfde strijd)
  – vertrouwen hebben in de capaciteit van de werkers om zichzelf te verdedigen en de inzet van de strijd begrijpen
  – voldoende vertrouwen hebben in de oprechtheid van iedere andere deelnemende groep of individuele kameraad
  op een nog hechtere gemeenschappelijke basis, samen een aktivieit ontplooien, teneinde een vooral principiele bijdrage te leveren aan de strijd.
  De eventuele meningsverschillen, die wellicht (nog) niet fundamenteel zijn, mag ons niet verhinderen om hierin een maximale eenheid te betonen.

  Samen proberen voor te bereiden op een gezamenlkijke aktiviteit (liefst nog voor prinsjesdag, als de “hervormingsgezinde” groepen en partijen – Rekening Retour – proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren) op basis van een principieel en zo homogeen mogelijk standpunt over de bovengenoemde punten.

  Kameraadschappelijke groeten,
  Arjan

 • De AbvaKabo heeft een akkoord gesloten met Viva! Zorggroep

  Abvakabo FNV en de Viva! Zorggroep hebben woensdagavond 27 juli een akkoord bereikt over het slepende conflict rondom de thuiszorgmedewerkers. De 294 reeds ontslagen thuiszorgmedewerkers krijgen allemaal een nieuwe arbeidsovereenkomst.

  Vorige week verleende het UWV een ontslagvergunning voor de thuiszorgmedewerkers, nadat de Viva! Zorggroep had aangegeven haar thuiszorgmedewerkers lager te willen inschalen door hun functie op papier uit te kleden. In praktijk blijven de thuiszorgmedewerkers echter hetzelfde werk doen. Wie niet akkoord zou gaan met de lagere inschaling, werd ontslagen.

  Onder druk van die de plande stakingsactie van 1 tot 5 augustus is opnieuw overlegd en een akkoord bereikt. Afgesproken is dat alle thuiszorgmedewerkers die onder de UWV-ontslagbeslissing vallen, een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen. Deze arbeidsovereenkomst bevat dezelfde voorwaarden als de oude arbeidsovereenkomst, alleen het salaris gaat via een aanvullingsregeling naar een lagere functieschaal (schaal 10). Dat komt neer op een loonsverlaging van 20 tot 25 procent.

  Abvakabo FNV-bestuurder Wim van der Hoorn: ‘We kunnen niet om het voor ons slechte besluit van het UWV heen. Dat is een gegeven.

 • Het is schandalig van viva zorg groep mensen te dwingen de zelfde werkzaam heden te moeten doen en daar 20 tot 25 % minder loon voor te ontvangen! werkelijk te bespottelijk voor woorden.. Ben oprecht blij niet in deze branch werkzaam te zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *