reageer

Verslagje vanuit Brussel over 15 Maart.

Hey kameraden,

een beetje later dan gepland, maar hier dan toch even een klein verslagje over de CNT vergadering in Brussel van  zaterdag 15 maart, en de nadien samen gelopen manifestatie tegen het politiegeweld.
Deze tweede vergadering van de “CNT-Belgique-in-oprichting” vond ditmaal plaats in Brussel, in het lokaal van de kameraden van  Alternative Libertaire Bruxelles.

antismerisdemobruxels

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel gepland als de tweede vergadering van de op te richten Waalse anarcho-syndicalistische bond, de CNT-B, (zoals ze zich nu noemen, om de hele discussie over CNT-AI en de afsplitsende geschiedenis van de anarcho-syndicalistische broederschap in Frankrijk te vermijden) bleek deze tweede bijeenkomst meer een spontaan plaatsvindende discussie bijeenkomst te zijn tussen de verschillende Franstalige kameraden in België, wat uiteindelijk van meer wezenlijk belang was dan de oorspronkelijk bedoelde agenda. (Er zal hier denk ik een mooi vervolg gaan zijn!)

Ik zal me er hier toe beperken om enkel te zeggen dat er onderling gediscussieerd werd, in een kameraadschappelijke sfeer,  en dat de oprichting van een CNT-B nog in volle embryonale fase is, maar dat het duidelijk was dat er op het vlak van Franstalig anarcho-syndicalisme in België het een en ander “bougeert”(“beweegt” voor de NL-taligen onder ons)  Contacten en visies werden uitgewisseld, en er bleek wederzijdse interesse te zijn.

Er waren ook een aantal Vlaamstalige kameraden aanwezig, ((nog) geen leden van de VBB….) zodat dit gerust een belangrijk moment mag genoemd worden voor de Anarcho-Syndicalistische strijd in België!
Na de vergadering (waar ik zelf ietwat vroegtijdig ben weggegaan) werd er gezamenlijk opgetrokken naar het verzamelpunt voor de demonstratie tegen het (ongestrafte) politiegeweld in Brussel,.

Ongeveer 750 mensen, van divers links-socialistisch pluimage, liepen een inspirerende , levendige mars door Brussel, onder het motto “police partout/justice null-part” – (“overal politie/nergens gerechtigheid”), met een anarchistisch, anarcho-syndicalistisch,zwartblok blok, waar wij elkaar allemaal weer troffen, als laatste blok  van deze demo (georganiseerd door het JOC, zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/16/1000-mensen-op-straat-tegen-politiegeweld ). Daarnaast heb ik, een aantal (nieuwe) leden van de VBB mogen leren kennen tijdens deze demo, wat natuurlijk altijd mooie contacten oplevert…

En dan was er vandaag, een week later, nog een demo onder het motto “marche pour un plan d’urgence social / mars voor een sociaal noodplan”, georganiseerd door de PVDA+/PTB, de communistische partij van België:
(zie http://ptb.be/agenda/marche-pour-un-plan-d-urgence-sociale )

Vanwege de eisen en bedoeling van deze demo was ik solidair, en ben daar dus vandaag naar toe gegaan.
De PTB+/PVDA had deze demo strak georganiseerd, met partij vlaggen alom, en “demo-ordners”, én het verbod, nee “verzoek” aan het “100% links” blok, (jonge anti-kapitalisten, socialistisch-revolutionairen en niet-partijgebonden communisten (!!)) (zie http://www.anticapitalisme.be/?p=1911 ) om vooraan mee te mogen lopen: enkel achteraan, (met een 30 meter afstand…) mochten afwijkende meningen “solidair” zijn..

Ik zag één kameraad van Socialisme21, die meeliep in het 100% Links blok, en heb nogmaals goede gesprekken met haar gehad. ( remember: samen met hen heeft de VBB de lezing van Peter Storm in BXL georganiseerd) Zij zei, net als ik, dat “wij anarchisten ons hier niet al te goed voelen in deze demo…”

En inderdaad,als anarchist , hoe solidair ik ook was met de bedoeling van deze demo, kon ik niet meer dan 50 meter meelopen in deze demo, toen werd het mij letterlijk té rood voor de ogen, en ben ik de demo uitgestapt…

Eén ding is duidelijk: er is wel degelijk een revolutionair potentieel in Brussel, maar waar waren de anarcho’s vandaag? Wij hadden een duidelijke, afwijkende, anarchistische invulling, nee, aanvulling kunnen geven aan deze (wel degelijk noodzakelijke!) demonstratie !

Al met al: kameraden, er is een kans voor ons, nu, hier, en tesamen!
Hopelijk zijn wij allen aanwezig op een volgende demo: onze visie is meer dan ooit nodig bij ELKE linkse demo!
In die zin, tot binnenkort!

Hier nog een filmpje van de demo:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *