reageer

Verslag van een lezingenmiddag in De Mollie.

Op zondag 13 juni sprak Dick Gevers over zijn nieuwe uitgave, namelijk de Nederlandse vertaling van Herbert Read, My anarchism in De Mollie, dat vaker op zondag zijn deuren zal openen voor anarchistische lezingen. Er waren zeven toehoorders, en dat was jammer want deze discussiemiddag was de moeite waard.

Hoofdthema is de rol van de creativiteit in de samenleving en de rol die de kunstenaar en de anarchistische beweging hierbij kan spelen. De kunst heeft namelijk een noodzakelijke functie in de maatschappij. Wetenschap en theorie kunnen namelijk op abstractie manier kennis verspreiden en zo de weg verlichten, maar de kunst is een concrete uitdrukking van het menselijke bestaan. De rol van sir Herbert Read is, dat hij er in 1943 in slaagde de artistieke creativiteit in het Engelse onderwijsbestel te krijgen, waardoor er meer uitzicht is voor creativiteit in de opvoeding van de jeugd. Hiermee heeft hij een rechtstreekse maatschappelijke rol gespeeld, misschien meer dan in eilandjes als Summerhill of de vrije school van onze Kees Boeke.
Dick pleitte dan ook voor meer inspiratie tot creativiteit in de leerprogramma´s van de schooljeugd. Zelf experimenteerde hij in de jaren ´70 met de opvoering van Arrabals Picknick op het slagveld, een klasvoorstelling, die ook in Appelscha tijdens de pinksterlanddagen was opgevoerd.
Het is te hopen dat bij volgende gelegenheden er meer mensen de weg naar De Mollie zullen weten te vinden., want lezingen als die van Dick verdienen een groter gehoor.

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *