reageer

Verslag [Amsterdam] Demonstratie 15 december: Pak de stad terug!

[Amsterdam] Demonstratie: Pak de stad terug

Timeline

15:00: Een menigte verzameld zich op het Jonas Daniel Meijerplein om de stad terug te nemen!
16:00: Na een aantal speeches is de demonstratie nu onderweg en zojuist de Blauwbrug gepasseerd.
16:55: Na een muzikaal intermezzo bij de Weteringsschans is de demonstratie nu onderweg naar het Steve Bikoplein.


17:00: De eerste flares worden ontstoken.
17:15: De demo is nu midden in de Pijp, met ongeveer 500 mensen nog steeds onderweg richting Steve Bikoplein, sluit je aan!
18:00: De demo passeert nu het Beukenplein, op weg naar Steve Biko voor muziek en sprekers!
18:15: De demonstratie is aangekomen bij het eindpunt op Steve Bikoplein, alwaar het afsluitend programma nu op het staat te beginnen.
18:30: De bands beginnen te spelen, wij sluiten de timeline af.

Speech

Speech door Hay Schoolmeesters

Beste mensen,

Exact 5 maanden en 3 dagen is Femke Halsema burgemeester van Amsterdam.

Als er één ding is waarin onze burgermoeder pertinent gelijk heeft gekregen dan is dat haar belofte aan Amsterdam die zegt: Als stadsbestuur maken wij de stad NIET.

Samen met het college wilde zij WEL de bondgenoten zijn van al die Amsterdammers die zoeken naar vrijheid en geluk.

Maar welke Amsterdammers zijn dat dan? Zo vraag ik me af.
In het centrum en in de buitenwijken kom ik ze niet tegen.

De 1000, ja echt waar, 1000 Amsterdammers die sinds het aantreden van de Coalitie ingesproken hebben tijdens gemeentelijke commissievergaderingen getuigen in geen enkel opzicht van het gepredikte bondgenootschap,zij spraken juist evident over de beperking van hun Amsterdamse vrijheid en Amsterdams geluk

De bepalende spelers in het bondgenootschap van onze burgemeester blijken de spelers die gericht zijn op platte commercie en graaicultuur, ook wel de vrije markt genoemd, die Amsterdam ook onder GroenLinks een koers laat varen van de sociale, culturele en maatschappelijke verdringing van alle Amsterdammers die hun vrijheid NIET gehoed zien, en dat zijn er nog al wat
Verdringing uit het centrum, uit de centrumperiferie en wellicht uiteindelijk uit het zicht.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, buiten

Daar waar de vrije markt domineert, wordt toeval en spontaniteit uitgesloten en daarmee ook de voedingsbodem voor creativiteit en nieuwe ideeën die nodig zijn om de stad niet te laten verworden tot een stad van slogans, repressie en kapitaal, waar enkel geld regeert, zonder eerlijkheid, menswaardigheid en noodzakelijke pluriformiteit.

En dat, juist dát, had NIEMAND maar dan ook NIEMAND verwacht na de verkiezingsuitslag.

Er kwam immers een Nieuwe Lente die verdere afkalving van de stad moest voorkomen

“Het wezen van Amsterdam. Dat is de belofte van vrijheid. De belofte dat je hier in Amsterdam je geluk kan najagen, dat je je lot in eigen hand kan nemen”.

Ook dát zei de burgemeester tijdens haar glorieuze inauguratie.

Maar aan dát soort beloftes en enkel goede wil van de coalitie hebben we niets, helemaal niets !

Want in de tussentijd is de publieke ruimte verkocht aan ‘greed’ en commercie. Huren zijn onbetaalbaar. Sociale woningen behoren tot de prehistorie. Mensen worden op straat gezet of gedwongen te verhuizen. Culturele en maatschappelijke initiatieven worden de stad uit gebonjourd of geradbraakt in doorgeschoten regelgeving. Lutkemeer en Boterbloem worden rücksichtslos opgeofferd. Kraakpanden bestaan er nauwelijks nog en de laatste vrijplaatsen zoals het ADM worden zonder schaamte vermorzeld

Met gebogen hoofd moeten de ADM’ers  door de jaarwende trekken onder onmenselijke omstandigheden een nieuwe plek inrichten en voor de 9 ADM Boten lonkt het perspectief van de strafhaven

De Nieuw Lente blijkt een barre winter en wordt op deze wijze voor Amsterdam nooit behaald.

We willen niet verjaagd worden !
Wij willen gewaardeerd worden voor onze cultuur !

Hierbij roep ik op tot verzet, verzet tegen de uitverkoop van de stad !

Want een stad zonder eigenzinnigheid raakt haar aantrekkingskracht kwijt en verwordt tot een bolwerk van kapitalisme
Kom in verzet tegen de uitsluiting van onze cultuur !

Reclaim space
Reclaim free space

Viva ADM

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, menigte, lucht en buiten

De oproep

Fuck Amsterdam,
Het ADM wordt ontruimd voor een astbestsaneerder.
De boterbloem voor een bedrijventerrein.
Mensen worden hun huizen uitgezet voor toeristen en yuppen.
Studenten hebben nog steeds geen plek.
En nog steeds luisteren ze niet naar de bewoners.

We zullen ons niet de stad uit laten drijven, onze stad is niet te koop.

We zijn het zat dat de gemeente kiest voor de commercie i.p.v.. mensen.
We zijn het zat dat de gemeente criminelen steunt en eerlijke mensen de stad uit jaagt.
We zijn het zat dat er kraakpanden en vrijplaatsen worden ontruimt.
We zijn het zat dat mensen worden uitgesloten.
We zijn het zat dat bomen worden gekapt.

We zijn het zat dat de gemeente praat over rafelranden, maar ondertussen de oorsprong van die rafelranden besnijd.

We komen samen om onze stem te laten horen tegen deze woestijn van monocultuur en de verderfelijkheid die de overhand neemt in het Amsterdamse.

We gaan de straat op omdat we niet zullen wijken voor geld.

Verenigt u in onze gezamenlijke strijd tegen het kapitaal en komt allen tezamen op 15 december 3 uur ’s middags op het Jonas Daniël Meyerplein.

Als de gemeente niet wil luisteren, dan moeten ze het maar voelen.

ADM blijft! Boterbloem blijft! En alle andere huizen ook!

Amsterdam, verlies niet je ziel!

Verklaring

Wij keuren groepen en organisatie die zich met racisme, seksisme, homofobie, en anderen vormen van onderdrukking associëren af. Deze zijn niet welkom en zullen niet geaccepteerd worden op de demo.
Wij staan op tegen de ontwikkeling van een monocultuur in Amsterdam. We willen een vrije, tolerante, multiculturele en inclusieve stad voor iedereen.

Wij zijn boos over de uitverkoop van de stad: toerisme, Airbnb, gentrification, verkoop van de sociale woningvoorraad, segregatie van buurten en wijken, het opjagen van sociale centra en non-profit organisaties, kleine bedrijfjes komen in de problemen vanwege extreme winkelhuren. De stad wordt onbetaalbaar.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, wandelen, staan en buiten

Jongeren en studenten vinden nergens een betaalbare plek. Amsterdammers weten niet meer waar hun kinderen moeten wonen. Lerarentekort omdat er geen betaalbare woonruimte meer is voor nieuwe leerkrachten, verpleegkundigen, etc. Huurdersrechten worden uitgehold. Steeds meer tijdelijke huurcontracten, goeie woningen verdwijnen uit de sociale voorraad, wachttijden zijn eindeloos. Panden worden opgekocht om als Airbnb-hotel te gebruiken.

Naarmate de stad commerciëler wordt verdwijnen vrijplaatsen om plaats te maken voor monocultuur. Heel Amsterdam heeft belang bij het behoud van de ADM, als grootste internationale vrijplaats. 150 bewoners en talloze bedrijfjes en initiatieven, unieke manifestaties en festivals die nergens anders in Amsterdam kunnen plaatsvinden moeten wijken voor een onzinnig bedrijfsplan. Maar dat doet er niet toe, want eenmaal ontruimd zal de grond en haven enorm in waarde stijgen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lucht, fiets en buiten

Juist om speculatie te voorkomen besloot de gemeenteraad dat er uitsluitend een scheepswerf mag komen op het terrein, maar nu doet de gemeente er ineens niet moeilijk over. Het ADM-terrein was van Amsterdam en moet behouden blijven voor de stad! We nodigen iedereen uit om de afbraak en uitverkoop van de stad een halt toe te roepen. De druk op sociale woningsector, sociale woon/werkpanden, panden in zelfbeheer en vrije podia neemt almaar toe. Als de ADM moet verdwijnen, wie is er daarna aan de beurt?

Met deze demo willen we een signaal afgeven dat we het zat zijn. De stad is van ons allemaal: geen uitsluiting, geen sociale segregatie, geen monocultuur. We willen tegendruk tegen te creëren, om onze belangen bij een vrije, open en toegankelijke stad te verdedigen. Zet die onvrede om in een warme kerst.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

 

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *