reageer

[Verslag] Acties tegen “Mars voor het leven” [Den Haag] [Heilig Landstichting] [Amsterdam]

[Den Haag] Baas in eigen buik!

Op zaterdag 8 december hebben activisten van het Haagse autonome feministische initiatief Kattenkwaad verschillende acties georganiseerd tegen de anti-abortus demonstratie van de christen-fundamentalistische groep ‘Schreeuw om Leven’ in Den Haag. Na zorgwekkende ontwikkelingen omtrent abortushulpverlening is het de hoogste tijd om op te staan voor het recht op abortus en de heropleving van de slogan ‘Baas in eigen buik!’

Acties tegen ‘Mars voor het Leven’

Rond het middaguur hebben meerdere activisten de welkomsceremonie van de ‘Mars voor het Leven’ verstoord door luid scanderend het podium op te klimmen en bordjes met ‘Baas in eigen buik’ omhoog te houden. Enkele ogenblikken later werden zij door beveiliging van het podium afgehaald. Er zijn twee arrestaties verricht.

Gelijktijdig was er in de Grote Marktstraat een flyeractie op touw gezet. Feministen hadden zich er met een spandoek en een informatiepunt met warme thee opgesteld en gingen met voorbijgangers in gesprek over het recht op abortus en zelfbeschikking. Met de flyer wilden zij o.a. de aandacht vestigen op het adviesorgaan Siriz, die er zegt te willen zijn voor mensen die ongewild zwanger zijn en soms een abortus willen ondergaan. Siriz komt echter voort uit de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind en onderzoek heeft een paar weken geleden aangetoond dat Siriz geen neutraal advies geeft over abortus. Ondanks een golf van kritiek heeft de tweede kamer in oktober j.l. besloten om de subsidie aan Siriz, die inmiddels 1,5 miljoen euro bedraagt, niet stop te zetten. Ook informeert de flyer over het faillissement van de CASA-abortusklinieken. CASA voerde de helft van alle abortussen in Nederland uit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde CASA niet redden van faillissement. Helaas heeft dit een enorme impact gehad op de toegankelijkheid voor abortushulpverlening. De wachttijden voor abortus werden twee tot drie keer zo lang, waardoor het voor sommigen onmogelijk werd gemaakt om een abortus te ondergaan voor de wettelijke grens van 24 weken.

Standpunt van Kattenkwaad:

Wij zijn vóór het recht op abortus en vóór keuzevrijheid en autonomie! Abortusrecht is een mensenrecht. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te beslissen over wat er met hun lichaam gebeurt en niemand mag ons dit recht op zelfbeschikking afnemen. Het recht op veilige abortus moet worden beschermd, zodat er geen risicovolle methoden gebruikt hoeven te worden. Intolerantie ten opzichte van individuele keuzevrijheid mag niet de ruimte krijgen om te groeien!


Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen en schoenen           Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en buiten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen

[Heilig Landstichting] “De mars voor het leven”? Wacht maar even! Civitas Christiana ingesloten

In de nacht voor aanvang van de mars voor het leven hebben activisten het terrein van Pelgrimshuis Casa Nova (het hoofdkwartier van Civitas Christiana) op slot gezet. De enige ingang van het grote terrein en parkeerplaats is door middel van dikke kettingen afgesloten. Op het hek is een bord achter gelaten met de tekst: Jouw god is niet de baas in mijn buik!

Casa Nova is eigendom van Stirezo, een anti-abortus stichting uit Heilig Landstichting. Stirezo is opgegaan in Civitas Christiana, een katholieke extreem-rechtse en zeer conservatieve actiegroep. Zij organiseren mee aan de mars voor het leven, een anti-abortus mars die zaterdag 8 december in Den Haag gehouden wordt en waar vorig jaar 14.000 mensen op af kwamen. Naast dat we het hoofdkantoor van een mede-organisator op slot hebben willen zetten. In aanloop naar de mars hebben we een grote speler in de anti-abortus wereld dwars willen zitten, we hopen de toevoer van mensen en materiaal te verstoren.

Naast het knagen aan het recht op abortus voert civitas christiana actie tegen de lhbtqi gemeenschap, voor zwarte piet, tegen bezoeken van scholen aan islamitische gebedshuizen en voor diverse andere conservatieve doelen. Civitas Christiana heeft connecties op internationaal gebied met ultraconservatieve organisaties zoals TFP en op nationaal gebied met andere extreem-rechtse groepen.

Wij hopen de organisatie financieel te frustreren en wensen ze weinig succes met het openmaken van het hek en het wegkrijgen van de auto’s van de parkeerplaats. Het pelgrimshuis biedt tegen betaling slaapplaatsen, we gaan er van uit dat de mensen die daar een kamer hebben geboekt en nu niet meer wegkunnen volgende keer twee keer nadenken waar ze hun geld uitgeven.

 —

[Heilig Landstichting] Activisten raven in de voortuin van Civitas Christiana

Op zondag 9 december hebben activisten een feest gehouden in de voortuin van het hoofdkwartier van Civitas Christiana, medeorganisatoren van de “Mars voor het leven”. De extreemrechtse katholieke organisatie houdt kantoor in Heilig Landstichting in pelgrimshuis Casa Nova. Wij willen deze christenfascisten laten weten dat we ze reactionaire pannenkoeken vinden, en de wereld laten weten dat hier gevaarlijk extreemrechts gedachtengoed verspreid wordt.
Bekijk hier de video.

Civitas Christiana maakt namelijk deel uit van de internationale extreem conservatieve katholieke club Tradition, Family and Property, ziet LHBTQIA+ als een totalitaire ideologie en discussies over gender als een gevaar voor het gezin. In de praktijk komt dit tot uiting in picketlines bij voorleesmiddagen over tolerantie door een drag-king en queen, acties tegen zoenende mannen op een reclameposter, pickets bij de gay pride, deelname aan de organisatie van de anti-abortus “Mars voor het leven” die gister plaatsvond en ga zo maar door. Deze aanwezigheid op straat staat naast een enorme reeks petities en fondsenwervingsacties, bijvoorbeeld rondom het behoud van de racistische karikatuur zwarte piet, maar ook voor het openhouden van de gaskraan in Groningen. En daar stopt het niet, Civitas Christiana schrijft prijzende artikelen over Britse rechts-extremist Tommy Robinson, aanvallen op scholen die moskeeën bezoeken, een enorme hoop anti-abortus/anti-choice artikelen en meer conservatieve drek.

Civitas Christiana zet vaak aparte campagnes op voor verschillende van hun conservatieve doeleinden. Gaat het om zwarte piet, dan zijn ze “Cultuur onder Vuur”, als ze tegen LHBTQIA-mensen campagnevoeren zijn ze “Gezin in Gevaar” en tegen abortus voeren ze actie als Stirezo. Op deze manier probeert Civitas Christiana meer zieltjes te winnen voor hun extreemrechtse ideeën. De organisatie heeft ook een breed netwerk binnen klassiek extreem rechts en nieuw-rechtse groepen. Zo zijn er connecties met De Nederlandse Leeuw, Thierry Baudet, Nijmegen Rechtsaf en NVU-leden. Het is van belang om te vechten voor progressief gedachtegoed. In tijden dat extreem rechts steeds meer toenadering tot elkaar zoekt en in toenemende mate maatschappelijk geaccepteerd lijkt te worden moeten we samen een vuist maken. Weg met traditie, weg met het patriarchaat, weg met privé-eigendom! Alle campanges van Civitas Christiana op een rijtje: http://civitaschristiana.nl/https://geziningevaar.nl/ https://cultuurondervuur.nu/ https://stirezo.nl/ En de internationale haatclub waar ze deel uit van maken, TFP. https://www.tfpstudentaction.org/

[Amsterdam] is Pro-Choice

The winter is coming to Amsterdam, the christians are coming to Den Haag with their pro-life march, all is looking sad and gloomy, so let us paint the town PRO-CHOICE!

It’s almost 40 years the abortion in the Netherlands is legal. People take it as given but really, the times they are-a-changing once again. Last year 3 abortion clinics got closed in the Netherlands, including one in Amsterdam, which meant the capital was left without a functioning abortion clinic for some months. There are only TWO (!!!) clinics in the Netherlands where abortion can be performed until 22 weeks like the law suggests. Let us also add that these are the only two clinics in mainland Europe where abortions are performed until 22 weeks on demand. Meanwhile the pro-life (or shall we call it ‘Forced-Birth’) rhetoric are getting bigger. Last year the pro-life march in Den Haag counted around 15,000 people. There’s been barely any resistance to this happening. This year they are marching again tomorrow. Their parties are in the parliament while an organisation called Siriz is at the moment the biggest ‘family planning’ organisation in the Netherlands, getting state funding and at the same time having a clear pro-life agenda.

We need to bring back the slogan ‘Baas in eigen buik’! My body, my choice. So we took to the streets to remind people that pro-choice still matters, it’s still a statement. Bring back Pro-Abortion!

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *