reageer

Verklaring NoBorder-activisten over ontruiming Notweg

Naar aanleiding van diverse discussies over de betrokkenheid van activisten na de ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg hier een gedetailleerde uiteenzetting hoe deze uiting van solidariteit heeft kunnen ontstaan.

Tijdens het 2.Dh5 festival, gehouden in het weekend van 23 november inAmsterdam, waren enkele No Border Netwerk-activisten gevraagd een workshop te houden met als thema de verhouding no border-activisten ten opzichte van bijvoorbeeld de tentenkampen van migranten. Het afgelopen jaar zijn (uitgeprocedeerde) migranten steeds meer zelf in opstand gekomen. Diverse tentenkampacties trokken de meeste aandacht. In deze workshop, geinitieerd door het in het juni opgerichte No Border Netwerk, wilden we een open gesprek houden over deze acties en focussen op hoe wij als migratieactivisten deze tentenkampen het beste kunnen ondersteunen, met onder meer mensen die de diverse tentenkampen van de afgelopen tijd hebben ondersteund. Met deze tekst waren we van plan een goede discussie te voeren.

Echter, de stand van zaken met betrekking tot het tentenkamp in Amsterdam deed ons inzien dat we natuurlijk een theoretische discussie konden gaan voeren maar dat het bespreken van de realiteit (namelijk de dreiging van ontruiming) veel belangrijker was op dat moment! Vervolgens zijn we op

zoek gegaan naar mensen van het tentenkamp die het mandaat hadden van alle migranten op het kamp. Op het allerlaatste moment is dat gelukt. Die woordvoerders van de Notweg hebben in de cinema van OT301 uitvoerig uitleg gegeven over de stand van zaken en daarbij hebben zij de aanwezigen expliciet uitgenodigd om bij de ontruiming aanwezig te zijn. Het grootste deel van het gesprek verliep in het Frans aangezien het gesprek in het Engels niet soepel verliep. De ruim 30 toehoorders hebben kunnen vernemen dat de migranten van de Notweg graag ondersteuning wilden van Nederlanders en andere mensen met geldige verblijfspapieren en wel om de volgende redenen: zij wilden de ontruiming niet geruisloos laten verlopen, zij hadden erg veel behoefte aan solidariteit van Nederlanders en de migranten waren zich bewust van het gegeven dat zij zich niet actief konden verzetten.

 

Tijdens de workshop hebben we op diverse manieren gevraagd wat zij van de activisten verwachten en daar kwam heel helder uit naar voren dat zij wilden dat er ingehaakt zou worden zonder leuzes, ingetogen en zonder enige vorm van geweld of gevecht. Tevens wilden de migranten dat er journalisten “binnen” zouden zijn om te volgen wat er precies zou gebeuren tijdens de ontruiming. Bij eerdere ontruimingen (bijvoorbeeld Ter Apel) was dat niet gebeurd. De conclusie van deze discussie was dat mensen van het No Border Netwerk mensen zou gaan mobiliseren om aanwezig te zijn bij de ontruiming om zich solidair te verklaren met de migranten en om de ontruiming niet geruisloos te laten verlopen. Ook geboden opties vanuit de toehoorders voor een ander tentenkamp en of verhuizen naar het Haagse tentenkamp werden toen al door de woordvoerders afgewezen.

 

Thuis aangekomen is het verslag van de meeting naar de het Kamp Osdorp gemaild met de vraag of dit de juiste samenvatting was, wat bevestigd werd. Ook tijdens de demonstratie op dinsdag is dit nader bevestigd. In de week na de 2.Dh5 is er veel werk verzet om te zorgen dat de mobilisatie van mensen om zich aan te sluiten bij de ontruiming zou slagen. Er zijn op veel maillijsten oproepen verschenen met altijd dezelfde oproep, namelijk: kom naar de ontruiming en sluit je aan bij het idee dat is geopperd door de migranten.

 

Na de demonstratie in Amsterdam op dinsdag 27 november en het voor de migranten mislukte kort geding bleek eveneens dat de migranten weinig voelde voor de opvang die van de Laan voor 30 dagen had aangeboden.

 

Afijn, met deze informatie in onze achterzak zijn enkele no border-activisten donderdag rond 13.00 uur naar de Notweg gegaan. Daar hebben wij vervolgens tot aan de ontruiming de volgende dag om 08.00 uur met de mensen van het kamp contact gehad. Tijdens deze lange en zeer gure nacht hebben wij ook heel vaak overleg gehad over onze aanwezigheid en over hetgeen we wel en niet zouden kunnen doen tijdens de ontruiming.

 

Hierbij werd ook heel duidelijk dat de migranten het aanbod van de 30 dagen opvang mordicus afwezen. De argumenten waren onder meer dat het zou gaan om alleen nachtopvang, dus overdag zouden de mensen weer op straat lopen, het ging om daklozenopvang en de migranten hadden geen zin om tussen drugs- en alcoholverslaafden te vertoeven en belangrijk was ook dat de hele groep uitelkaar gehaald zou worden. De 140 mensen zouden verdeeld worden over 11 gemeentes!

 

Elke keer dat wij navraag deden bij de woordvoerders gaven zij aan dat zij liever in de gevangenis zouden willen zitten dan in de 30 dagen opvang van van der Laan. Een uiteindelijke oplossing zou ook dit niet bieden, na 2 januari zou de groep toch weer, zonder verblijfsrecht, op straat staan. De suggestie dat de tentenkampbewoners door druk van de activisten niet op dit aanbod in zijn gegaan doet volstrekt geen recht aan de eigen keuzes, eigen gevoel en inzicht van de vluchtelingen!

 

Bij het bespreken van onze vorm van “verzet” werd ons duidelijk dat de migranten eigenlijk het liefste zelf zich actief wilden verzetten. Zij zijn de zeer inhumane en ondraagelijke behandeling helemaal zat. Zij realiseren zich echter terdege dat elke vorm van actief verzet voor hen altijd negatieve consequenties met zich mee zal brengen in de vorm van een aantekening in hun dossier. Dus hebben we afgesproken dat de mensen met papieren zich voor de poort zou verzamelen en dat we zouden gaan inhaken. Ook zouden we geen leuzes schreeuwen, niet vechten(dat wilden we

natuurlijk zelf ook niet!) en dus gaan voor een ingetogen vorm van verzet met als doel het laten zien dat niet iedereen in Nederland achter dit beestachtige beleid staat. De groep mensen zonder papieren zou op ruime afstand op het terrein zelf blijven zodat ook voor de politie helder was dat het vorderen (commanderen dat mensen moeten vertrekken) alleen betrekking zou hebben op de ingehaakte activisten. Zo gezegd en zo gedaan. Opvallend was dat bij het inhaken ook diverse tentenkampondersteuners inhaakten zoals bijvoorbeeld de onverwoestbare dokter Co.

 

Wij hebben dus doelbewust samen met de tentenkampbewoners gekozen voor deze vorm van protest en dit past in onze traditie van onder meer langdurige blokkade-acties, bezettingen en lawaaidemonstraties bij detentiecentra. Rond een uur 05.00 op de vrijdagochtend was ineens het

bericht gaande dat de migranten naar Den Haag wilden, de aanwezige activisten waren al aan het bedenken hoe het vervoer dan plaats kon vinden. Dit laatste voorbeeld toont aan dat wij geprobeerd hebben te handelen zoals de migranten dat graag wilden.

 

Dit is onze reactie op kritiek die onder meer terug te vinden is binnen de steungroep in tweets en kranten.

 

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *