VBA Leesgroep Black Panthers

NieuwLandPieter Nieuwlandstraat 93
Amsterdam
reageer

VBA Leesgroep Black Panthers

Beste lezers, kameraden!

De Vrije Bond Amsterdam leesgroepen gaan in Juli gewoon weer door! Deze maand lezen we teksten van de Black Panther beweging. De teksten stonden al op onze verlanglijst voor de leesgroepen, maar zijn nu nog extra relevant geworden!

De Black Panthers zetten in de Verenigde Staten een militante egalitaire beweging op die heel direct steun bood aan de gemeenschap waar ze organiseerden, werkten aan alternatieven voor de politie, en keken over landsgrenzen en etnische grenzen heen om samen te werken met onderdrukte groepen overal.

We kijken ernaar uit deze teksten met jullie te bespreken!

We doen ook over dit thema weer twee bijeenkomsten, de eerste op 2 juli is weer online, de tweede op 16 juli doen we met een live bijeenkomst. Daarbij houden we een aantal voorzorgsmaatregelen in acht.

Teksten:

Seize the Time

The Black Panthers Speak, edited by Philip S Foner. Dit boek is op verschillende plaatsen online of live verkrijgbaar, mail ons als je wat hulp wil het boek te verkrijgen.

Bijeenkomsten:

Donderdag 2 juli

Online leesgroep over de Black Panthers, een selectie van stukken over geweld en over organiseren.

We beginnen 19:00 uur, digitale inloop rond 18:30, discussie tot ongeveer 21:00, met uitloop voor wie wil napraten.

Deze bijeenkomst is zoals de afgelopen maanden online. Mail ons dat je wil meedoen, dan sturen we op de avond zelf een link.

We bespreken de volgende stukken tekst:

Uit “The Black Panther Speak” 25 pagina’s bij elkaar.

 • Heel hoofdstuk 1, 4 pagina’s.
 • Uit Hoofdstuk 2 deze stukken, samen 8 pagina’s.
  • On Violence,
  • Correcting mistaken ideas,
  • Power to the people,
  • Pigs – panthers.
 • Uit Hoofdstuk 3 deze stukken, samen 5 pagina’s:
  • In defense of self defense,
  • The correct handling of a revolution.
 • Uit Hoofdstuk 4 alleen The Ten-Point Platform and Program of the Black Panther Party (4 pagina’s)
 • Uit Hoofdstuk 6 alleen If you want peace you gotta fight for it (2 pagina’s)

Uit Seize the Time de pagina’s 199-225. Dat is het hele hoofdstuk Pigs, problems, politics and panthers, behalve het laatste stuk ‘Party Programs – Serving the people’

Donderdag 16 juli, een live leesgroep.

Bij goed weer gaan lekker buiten zitten, ergens in de buurt van de Pieter Nieuwland, bij slecht weer richten we binnen een veilige leesgroep in.

Mail alsjeblieft vooraf, dan laten we je vooraf weten waar we verzamelen. Zoals gewoonlijk is het 19:00 uur beginnen, met voedsel en inloop vanaf 18:00 uur.

We bespreken de volgende stukken tekst:

Uit “The Black Panther Speak” 29 pagina’s bij elkaar (waarvan 7 ook al bij de leesgroep van 2 juli).

 • Heel hoofdstuk 1, 4 pagina’s.
 • Uit Hoofdstuk 2: The Black panther, mirror of the people 6 pagina’s.
 • Uit Hoofdstuk 4 alleen The Ten-Point Platform and Program of the Black Panther Party (4 pagina’s)
 • Heel hoofdstuk 9 Community Activities, 16 pagina’s.

Uit Seize the Time alleen het stuk ‘Party Programs – Serving the people’, p 226 – 231

Tot ziens op de leesgroep!

– Vrije Bond Amsterdam

The Black Panthers Speak: Philip S. Foner, Clayborne Carson ...

Dear readers, comrades!

The Vrije Bond Amsterdam reading groups are continuing in July! This month we read texts from the Black Panther movement. We already wanted to read these, but current events have made them even more relevant!

The Black Panthers managed to build a powerfull political movement that directly served their community and worked on alternatives for the police, while actually protecting their community. They also thought beyond country and ethnic lines and cooperated with oppressed and antikapitalist groups around them.

We look forward to discuss these texts with you all.

We’re sticking with two reading groups per month, but this month one will be live again. The first reading group, already on July 2nd will take place online. The second reading group on July 16th will be live, but with due precautions.

We will read text from these two sources:

Seize the Time

The Black Panthers Speak, edited by Philip S Foner:

This book is available on various shops and online locations. Email us if you want us to help you with accessing it.

The Meetings:

Thursday July 2 at 18:30

Online reading group on the Black Panthers, a selection of writings on violence and organising.

We begin the discussion at 19:00, the floor opens up around 18:30, expect the discussion to last until around 21:00, with open floor for chatting afterwards.

Please email in advance if you want to join this online discussion, we’ll email you with the link to the online conference space just before we begin.

We discuss the following sections of text:

From “The Black Panther Speak” 25 pages

 • All of chapter 1, 4 pages.
 • From chapter 2 the following, 8 pages in total
  • On Violence,
  • Correcting mistaken ideas,
  • Power to the people,
  • Pigs – panthers.
 • From chapter 3 the following, 5 pages in total
  • In defense of self defense,
  • The correct handling of a revolution.
 • From chapter 4, only The Ten-Point Platform and Program of the Black Panther Party. 4 pages
 • From chapter 6, only If you want peace you gotta fight for it. 2 pages

From Seize the Time, the pages 199-225. That is the chapter Pigs, problems, politics and panthers, except for the final part called ‘Party Programs – Serving the people’

Thursday July 16th, at 18:00 the live reading group.

If the weather is good, we’ll be sitting outside in the vicinity of the Pieter Nieuwland. With bad weather we will organise a safe indoor reading group.

Please email us in advance, then we will let you know where we meet up. As usual, we discussion begins at 19:00, with food and reception from 18:00 uur.

We discuss the following sections of text:

From “The Black Panther Speak” 29 pages (7 of which were already read for July the 2nd).

 • All of chapter 1, 4 pages.
 • From chapter 2: The Black panther, mirror of the people 6 pages.
 • From chapter 4 only The Ten-Point Platform and Program of the Black Panther Party (4 pages)
 • All of chapter 9 Community Activities, 16 pages.

From Seize the Time only the part ‘Party Programs – Serving the people’, p 226 – 231

See you at the reading group!

– Vrije Bond Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *