reageer

Uitnodiging 5 sept open bijeenkomst 2.Dh5

Open bijeenkomst 2.Dh5: 5 september in ACU (Voorstraat 71; 3512 AK Utrecht) van 13:00 tot 17:30

2.Dh5 – samenscholing van wereldversleuteraars en activisten
Vorig jaar had het 2.Dh5-festival als centraal thema ‘(Hoe te) Organiseren’. Dat leverde veel enthousiaste reacties en bijdragen op. Dit jaar willen we dan ook een stap verder gaan onder de titel ‘Organiseren, deel 2; Beyond D.I.Y./D.I.Y. Voorbij’.

2.Dh5 is ooit ontstaan om tenminste een keer per jaar een plek te creëren waar we met elkaar kunnen spreken en kennis delen over allerlei kwesties die spelen binnen ‘de beweging’. Op deze manier willen we werken aan verandering en politieke strijd. Veel van deze gelegenheden zijn er immers niet in Nederland en er is ook weinig traditie in meer theoretische studie en discussie. Naast theoretische discussie hopen we op praktische oplossingen en andere vormen van kennisuitwisseling. Aanvankelijk lieten we alles zoveel mogelijk open zodat iedereen een invulling aan het programma kon geven. In de loop der jaren zijn we steeds meer gaan plannen en sturen, al is er natuurlijk nog steeds ruimte voor inbreng van ‘buiten’ en hopen we op participatie vanuit allerlei hoeken.
Hoewel we veel positieve reacties kregen op het programma van 2009 en daar ook hele zinnige workshops plaatsvonden, hebben we het idee dat we te weinig zijn opgeschoten. Natuurlijk zijn er ook een paar andere gelegenheden (Appelscha, 1 Mei-discussie) waar deze problematiek aan bod is gekomen en is het geweldig dat er in de praktijk campagnes van de grond zijn gekomen, zoals de steun aan de stakende schoonmakers. Ook worden binnen verschillende groepen de strategieën verscherpt en ontstaan er steeds meer anarchistische lokale groepen. Er wordt in het land veel aandacht besteed aan de manier waarop men zich en anderen organiseert. Helaas blijft het over het algemeen gesloten en zijn we niet slagkrachtig genoeg om daadwerkelijk het sneeuwbaleffect te hebben dat nodig zou zijn om de ontwikkelingen echt te beïnvloeden.
De centrale vraag is hoe we, vertrekkend vanuit ieders eigenheid, linkse, buitenparlementaire structuren kunnen organiseren om weer een deuk in een pak boter te kunnen slaan. Wat is er nodig om een open en slagkrachtige beweging te worden die een effectieve tegenmacht kan organiseren?

5 september
Ter voorbereiding op het 2.Dh5 festival organiseren we op 5 september een ‘discussieronde-met-inzet-om-ook-praktisch-resultaat-te-produceren’. We willen graag je ideeën horen over de inhoud en vorm van de workshops op 19, 20 en 21 november. Los van de meer theoretische discussies zijn we op zoek naar praktische oplossingen die we meteen kunnen gaan ontwikkelen, onder andere met mensen die specifiek daarvoor naar 2.Dh5 komen. We willen samen een eerste inventaris maken van wenselijke en noodzakelijke ‘tools’ op het gebied van mobiliseren, publiciteit, en organiseren.
Misschien ten overvloede willen we nog even zeggen dat we het niet over ‘verbreding’ willen hebben. Dat woord wekt de suggestie dat je water bij de wijn wilt doen om zieltjes te winnen. Wel vinden we dat we nu met veel te weinig mensen zijn en ons best moeten doen om te groeien. We geloven dat die groei niet ten koste mag gaan van essentiële ideeën, uitgangspunten en werkwijzen. We zijn ervan overtuigd dat er veel mensen op dezelfde lijn zitten, maar dat we hen nu niet bereiken of vaker nog, om verschillende redenen, niet aanspreken. Die redenen moeten we kunnen benoemen, zonder bang te zijn voor (onderlinge) conflicten en meningsverschillen, die kunnen ons immers zelfs verder brengen. Belangrijker is het dat we overeenkomsten herkennen en waarderen en dat we begrip hebben voor elkaars verschillen.

Niet uit het niets
Het is absoluut niet zo dat we helemaal vanaf nul moeten beginnen. Er leeft en bestaat van alles waarop voortgebouwd kan worden. Het einde van de jaren ’70 en het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw was de laatste keer dat we zagen dat ook Nederland plaats kon bieden aan een sterke en radicale beweging. Daarbij ging men veelal over tot directe actie. Niemand zal strijd of bevrijding voor jou organiseren, dat moet je zelf doen en wel zoveel mogelijk onafhankelijk van instellingen, overheden of bedrijven. Deze ideologie stond ook wel bekend als D.I.Y (Do It Yourself).
D.I.Y. was een reactie op de gevestigde ingeslapen linkse structuren uit de jaren ’70: de verschillende socialistische en communistische partijen, de verschillende vakbonden, milieuorganisaties en NGO’s. Politieke partijen raakten steeds meer verknocht aan het pluche, de vakbonden raakten volledig verstrengeld in het poldermodel, milieuorganisaties en NGO’s veranderden meer en meer in donateurclubs. Een nieuw tijdperk van strijdbaarheid leek aangebroken.
Het radicale gedeelte van de tegenbeweging was sterk verweven met delen van deze gevestigde linkse structuren, velen voelden zich verbonden met de links-radicale D.I.Y.cultuur en beweging. Ze waren actief binnen grotere verbanden die met één been in de reguliere politiek stonden (denk hierbij aan de PSP, aan de jongeren binnen sommige vakbonden, allerlei buurtopbouworganen enzovoort). Hierdoor hadden ze een platform voor hun ideeën en manieren om nieuwe mensen te bereiken. Er werd gebruik gemaakt van die structuren, gebouwen, drukkerijen, winkels, voor allerlei doeleinden. Door een steeds verdergaande fragmentatie en differentiatie van de samenleving die het sociale leven in steeds kleinere en meer verschillende delen verbrokkelen, staan deze traditionele linkse structuren steeds meer onder druk. En daarmee ook onze mogelijkheden om die te ‘gebruiken’.

D.I.Y. Plus?
Eigenlijk zijn we ‘ideologisch’ in die D.I.Y. van de jaren ’80 blijven hangen. Het is dus tijd voor iets nieuws. Het gaat er niet om dat we per se de structuren van toen nieuw leven willen inblazen. Sinds de oprichting van de verschillende socialistische partijen, van de vakbonden en veel ledenorganisaties is er in de samenleving veel veranderd. Het leven van veel mensen is fundamenteel anders dan pakweg vijftig jaar geleden. We werken niet langer een heel leven voor dezelfde baas, we doen ook niet meer hetzelfde als onze ouders deden, onze samenleving is veel meer individualistisch, gefragmenteerd en gespecialiseerd. Dit betekent dat we grondig moeten bekijken welke middelen we nodig hebben om politiek en cultureel actief te zijn.
We zijn heel goed in roepen waar we niets in zien (de IS, politieke partijen, ‘de vakbond’), maar bieden ondertussen weinig alternatief. We slagen er onvoldoende in om horizontale structuren op te bouwen die tegelijk blijvend en open zijn én als krachtig alternatief voor politieke partijen en reguliere ‘systeemondersteunende’ organisaties en vakbonden kunnen dienen.
We vinden organisatie en structuur belangrijk. Dat heeft echter consequenties voor onze ambities. We willen gezamenlijk de discussie focussen op hoe we meer horizontale structuren opbouwen die blijvend en open zijn. Daarom vragen we je de discussie in je eigen omgeving te starten en te onderzoeken of je onze analyse kunt onderschrijven en onze ambitie deelt.

Doorbreek het ‘radicaal isolement’!

Hoe kunnen we onszelf, anderen en alles wat we waardevol vinden verdedigen? Hoe kunnen we horizontale structuren opbouwen die niet alleen open karakter hebben, maar ook blijvend zijn? Welke onderwerpen moeten er op 2.Dh5 aan bod komen? Wat zijn wenselijke of noodzakelijke ‘tools’ op het gebied van mobiliseren, publiciteit en organiseren? Welke mensen, groepen en organisaties willen we bereiken? Waarom (niet)? Hoe kunnen we nieuwe mensen, groepen en organisaties bereiken?
Wij roepen iedereen op om antwoorden op al deze vragen te bedenken. Maak er ruimte voor tijdens vergaderingen, organiseer discussieavonden rond deze vraagstellingen, nodig interessante sprekers uit en probeer dingen uit in de praktijk. We nodigen je uit om op 5 september je kennis en ervaring met ons te delen. Deze inbreng zal mede de basis vormen voor de invulling van het 2.Dh5-festival in Tilburg.

namens voorbereidingsgroep 2.Dh5

meer info over voorgaande jaren op: http://www.2dh5.nl

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *