reageer

Tekenen van de nederlaag van de Libische revolutie – Verklaring door de Libische anarchist Saoud Salem

Don 2011-03-24 12:06:48

Ik roep alle volkeren de Egyptenaren, Tunesiërs, Fransen, zelfs de Chinezen, alle volkeren van de wereld om ons te helpen, wij zijn blij met hun steun en medeleven.
Over een paar uur zal de VN-Veiligheidsraad besluiten luchtaanvallen tegen Libië het beginnen. Frankrijk heeft gezegd dat het klaar is om vanaf vanavond met bombardementen te beginnen.
Wij veroordelen deze internationale resolutie, als zij tot stand komt. En we wijzen volledig elke buitenlandse interventie in Libië af, welke vorm die ook moge aannemen, met name een Franse. Frankrijk, dat aan Khadafi wapens heeft verkocht met een waarde van miljarden, wapens die Khadafi vandaag gebruikt om Libiërs op te blazen, hetzelfde Frankrijk dat pas drie weken geleden met dit soort transacties ophield.
Wij veroordelen deze interventie dat Libië tot een echte hel zal veranderen, nog meer dan nu. Deze interventie zal ook de revolutie stelen van de Libiërs, een revolutie die hen tot nu toe duizenden dode vrouwen en mannen heeft gekost.
Een interventie die ook het Libische verzet zal verdelen.

En zelfs als deze operaties werkelijk succes hebben en Kadhafi valt (of sterft) zoals Saddam Hoessein, zal het betekenen dat we zouden worden bevrijd door de Amerikanen en de Fransen, en ik kan u verzekeren dat ze ons dat elke minuut zullen blijven herinneren.

Hoe kunnen we dit later verdragen? Hoe kunnen we aan de komende generaties al deze slachtoffers verklaren, al die lijken die er overal zullen zijn, om van Kadhafi bevrijd te worden om alleen maar slaven te worden van degenen die hem in al die jaren van autoritair geweld en onderdrukking bewapend hebben en aan de macht gehouden=.

Na de eerste vergissing – de militarisering van de volksrevolutie – zijn we nu onze tweede fout aan het maken – de vestiging van een nieuwe leiding van lieden die opkomen uit de restanten van het Libische Jamahiriya-regime. En onze derde vergissing zal onvermijdelijk komen, namelijk dat we onze vijanden om hulp zullen gaan vragen. Ik hoop alleen dat we niet de vierde bereiken, dat is bezetting en de komst van mariniers.

Sarkozy en Frankrijk zijn onze vijanden, ze zijn ook vijanden van de hele Derde Wereld. Ze verbergen hun minachting voor ons bepaald niet. Alles waarom Sarkozy geeft is dat hij volgend jaar wil worden herkozen.

De man die de ontmoeting tussen Sarkozy en de vertegenwoordigers van de tussentijdse nationale raad organiseerde, is niemand minder dan Bernard-Henri Levy, een folosofische kwakzalver, en voor degenen die hem niet kennen: een Franse zionistische activist die al zijn inspanningen concentreert op het ondersteunen van Israël en de verdediging van zijn belangen. We zagen hem onlangs op het Tahrir-plein alleen maar om ervoor te zorgen dat de opstandige jeugd er niet tegen Israël zou zingen.

a French Zionist activist who concentrates all his efforts on supporting Israel and defending its interests. We saw him lately in Tahrir Square just to make sure that the revolting youth there would not chant against Israel.

Wat moeten we nog zeggen terwijl we op de bommen wachten? Want bommen zullen geen onderscheid maken tussen wie voor en wie tegen Khadafi zijn.

Zoals jullie weten hebben kolonialistische bommen maar een doel: de belangen van wapenhandelaren verdedigen. Ze hebben Khadafi wapens verkocht ter waarde van miljarden en wij vragen hen nu die te vernietigen … En dan zullen we door de nieuwe regering nieuwe wapens laten kopen – het is een oud en bekende verhaal. Maar er zijn mensen die niet anders kunnen leren dan door oude vergissingen te maken, die al lag tevoren hebben plaats gevonden.
Ik zeg dit heel duidelijk: dit is een zeer gevaarlijke strategische fout, waarvoor het Libische zal betalen misschien vele jaren lang. Langer dan de jaren van de heerschappij van Khadafi en zijn familie.

Ik roep vandaag, en nu, enkele uren voor het branden van Libië en voordat het tot een andere Bagdad is gemaakt, ik roep alle Libiërs op, alle intellectuelen, kunstenaars, academici, iedereen, wie kan schrijven en wie dat niet kan, elke vrouwelijke en mannelijke burger, om deze militaire interventie door de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië en de Arabische regimes die ze ondersteunen af te wijzen,. Tegelijkertijd roep ik alle volkeren om ons te steunen, de Egyptenaren, de Tunesiërs, de Fransen , zelfs de Chineezen, alle volkeren van de wereld, wij zijn blij met hun steun en sympathie.

Maar aan regeringen, welke regering dan ook, zullen we helemaal niets te vragen, dan dat ze ons met rust laten, om ons door onszelf een einde te laten maken aan het probleem Kadhafi

17 maart 2011

Origineel op de links
http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.gonzotimes.com%2F2011%2F03%2Fstatement-by-a-libyan-anarchist-the-signs-of-the-defeat-of-libyan-revolution%2F

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *