Proces Joke Kaviaar

Zoals hopelijk de meesten intussen bekend, begint op 8 januari 2013 – over pakweg 10 dagen dus al – het proces tegen Joke Kaviaar wegens ‘opruiing’. Zie voor info de tekst hieronder. Het is zaak dat de komende tijd daar nog extra ruchtbaarheid aan gegeven gaat worden. Met name ook een forse opkomst op/rond de publieke tribune […]