Sluit je aan bij campagne ‘Ontstemd’!

19 augustus campagnebijeenkomst om 13:00 in Wilde Aarde (Voorstraat 71b Utrecht) Wij zijn naar aanleiding van de verkiezingen de campagne ‘Ontstemd’ gestart. We willen mensen met deze campagne helpen bewust worden dat de broodnodige en gewenste maatschappelijke veranderingen niet zullen verwezenlijkt worden door eender welke samenstelling van het parlement. Deze veranderingen zullen we samen moeten […]

Bijeenkomst antiverkiezingscampagne 10 juni in Wilde Aarde (Utrecht)

Leden van de Vrije Bond hebben het initiatief genomen om naar aanleiding van de parlementsverkiezingen in september een campagne op te starten, samen met andere groepen en mensen. Hiervoor zal 10 juni een derde bijeenkomst worden georganiseerd om 14:00 in Wilde Aarde (Voorstraat 71b, Utrecht). Tijdens deze bijeenkomst willen we de eerste fase afronden. Dit […]