Anti-kapitalistische 1 mei demo in Den Haag

1 mei is de dag waarop mensen over de hele wereld in actie komen tegen onderdrukking, uitsluiting en uitbuiting door politici, bazen en andere machtswellustelingen. Ook in Den Haag zullen wij de straat op gaan, om op te komen voor een andere, vrije en solidaire samenleving. De demo zal om 19:00 aanvangen op het Hobbemaplein […]

1 mei-viering Tilburg

Woensdag 1 mei organiseert de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) een avond in Kunstmaan met een lezing van historicus Dennis Bos – verbonden aan de Universiteit Leiden, expert op het gebied van de geschiedenis van de socialistische beweging en schrijver van onder meer Willem III, Koning Gorilla- omlijst door optredens van performer-dichter Nick J. Swarth en […]

1-mei napraat middag

Op zaterdag 14 mei organiseert de Anarchistische Groep Nijmegen samen met Doorbraak een evaluatie/napraat middag over de afgelopen 1 mei-viering. We willen iedereen die bij deze demonstratie was de gelegenheid bieden met elkaar na te praten en met elkaar van gedachte te wisselen over de gebeurtenissen van die dag. Het brute politiegeweld heeft wellicht (diepe) […]

Over de afgelopen 1 mei-viering

Op zondag 1 mei 2011 vond in Utrecht de jaarlijkse 1 mei demonstratie voor een radicaal andere samenleving plaats. Een strijd tegen asociale bezuinigingen waardoor een meerderheid op moet draaien voor een crisis die door een rijke minderheid wordt veroorzaakt. Een strijd tegen een toenemend xenofoob en intolerant klimaat hier en wereldwijd, een klimaat waarin […]