reageer

Solidariteitspot Vervloekt Geld

In 2015 was de strijd voor het behoud van Vrijplaats De Vloek in Scheveningen in volle gang. Na dertien jaar lang gekraakt te zijn, wilde de Gemeente Den Haag het pand ontruimen om er een prestigieus zeilcentrum te bouwen. Na anderhalf jaar campagne gevoerd te hebben wisten de gebruikers en sympathisanten van De Vloek een alternatief pand te bemachtigen: het huidige sociaal centrum De Samenscholing in Moerwijk.

De strijd voor De Vloek stond echter voor meer dan alleen het behoud van een vrijplaats. Het was een kwestie van ‘niet wijken voor de rijken’. Zo bleef een groep van tien mensen in het pand achter om zich te verzetten tegen de ontruiming. Verfbommen en lock-ons zorgden ervoor dat een grote politiemacht twaalf uur lang bezig was met de ontruiming van het pand.

Na dit verzet probeerde de Gemeente Den Haag kosten van zogenaamde schade te verhalen op de groep die zich had verzet tegen de ontruiming. Er werd een rechtszaak gestart om een bedrag van meer dan € 50.000 te innen. Als antwoord hierop begonnen kameraden een inzamelingsactie om ‘De Vloek 10’ te steunen. Uiteindelijk flopte de vergeldingsactie van de gemeente en moest er ‘maar’ rond de € 5.000 betaald worden.

Met het overgebleven geld van de inzamelingsactie wordt nu de solidariteitspot “Vervloekt Geld” gestart. Deze pot is bedoeld om krakers of anderen die zich mengen in de woonstrijd financiële steun te bieden. Het geld kan gebruikt worden voor boetes, rechtszaakkosten en schadevergoedingen. Het geld is georganiseerd als een pot en niet als een fonds. Er wordt dus geen actieve inzameling meer gedaan. Wel is een bijdrage aan de pot op eigen initiatief van harte welkom!

Voor aanvragen, verdere informatie en om te zien of de aanvraag aan de eisen voldoet, stuur een e-mail naar vloekgeldweg(at)riseup(dot)net.

Vloek

In 2015, the fight for the preservation of Vrijplaats De Vloek in Scheveningen was in full swing. After being squatted for thirteen years, the municipality of The Hague wanted to evict the premises to build a prestigious sailing center. After one and a half years of campaigning, the users and sympathizers of De Vloek managed to obtain an alternative building: the current social center De Samenscholing in Moerwijk.

The fight for De Vloek, however, stood for more than just the preservation of a sanctuary. It was a question of ‘not giving in to the rich’. A group of ten people remained in the building to resist the eviction. Paint bombs and lock-ons ensured that a large police force was busy for twelve hours evicting the building.

After this resistance the municipality of The Hague tried to recover costs of so-called damage from the group that had resisted the eviction. A lawsuit was initiated to collect an amount of over € 50.000. In response, comrades started a fundraising campaign to support ‘De Vloek 10’. In the end, the retaliatory action of the municipality flopped and ‘only’ around € 5.000 had to be paid.

With the remaining money from the fundraiser, the solidarity pot “Vervloekt Geld” is now launched. This pot is meant to offer financial support to squatters or others who get involved in the housing struggle. The money can be used for fines, court costs and damages. The money is organized as a pot and not a fund. Thus, there is no longer an active collection effort. However, contributions to the pot on your own initiative are most welcome!

For applications, further information and to see if the application meets the requirements, send an e-mail to vloekgeldweg(at)riseup(dot)net.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *