2

solidariteit met schoonmakers


In de nacht van 9 op 10 januari zijn er in Den Bosch posters geplakt om de schoonmakers van station ‘s-Hertogenbosch te ondersteunen in hun conflict met ICS.

Donderdag 12 januari voeren de schoonmakers weer een landelijke actie, dit keer in Den Haag. Sinds 3 januari voeren schoonmakers verschillende acties. De schoonmakers willen voldoende tijd om hun werk goed te kunnen doen, doorbetaald worden als ze een of twee dagen ziek zijn en andere doodnormale eisen. Bovendien zijn de beloftes die de schoonmaakbedrijven hebben gemaakt naar aanleiding van de acties van 2010 nog grotendeels niet nagekomen.

De Vrije Bond steunt de schoonmakers in strijd op verschillende manieren. We zijn aanwezig tijdens de acties van de schoonmakers, we verspreiden informatie over de sector in het algemeen en over specifieke wantoestanden, we ondersteunen schoonmakers in Den Bosch in een conflict rond werkdruk en we voeren acties bij opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven.

Schoonmakers worden als ze actie voeren vaak geïntimideerd door de leidinggevende of bestuursleden van de schoonmaakbedrijven. schoonmakers in proeftermijn worden ontslagen, actievoerende schoonmakers worden geïsoleerd van hun collega’s, er wordt gedreigd met het niet verlengen van contracten of ontslag als men deelneemt aan acties en verschillende bedrijven zetten tijdens de acties stakingsbrekers in.

Bovendien zijn veel schoonmakers uitzendkrachten. Uitzendkrachten zijn erg kwetsbaar als ze actie willen voeren. Ze hoven niet ontslagen worden, ze worden gewoon niet meer opgeroepen om te komen werken. Uitzendkrachten denken dan wel twee keer na vooraleer ze hun nek uitsteken. Hierdoor is het lastig om collectieve actie te voeren: om de boel plat te gooien, is de actieve steun van alle werkers nodig om niet tegen elkaar uit gespeeld te worden of om harde confrontaties tussen stakers en stakingsbrekers te voorkomen. Maar de stakingen zijn ook minder effectief als uitzendkrachten niet het werk willen of kunnen neerleggen.

Daarom roepen wij iedereen op om de schoonmakers te ondersteunen. Sympathisanten, vrienden, kameraden, familie of kennissen kunnen de schoonmakers in hun strijd steunen door bv het imago van opdrachtgevers te schaden, schoonmaakbedrijven achtervolgen met acties waardoor potentiële schoonmakers met deze bedrijven niet in zee willen gaan en schoonmakers praktisch en actieve solidariteit te verlenen.

De schoonmakers strijden ook om uit hun schijnwereld te breken en zichtbaar te worden. Wij kunnen helpen die schijnwereld af te breken, door door de muren van sectoren en subculturen te breken, door niet te denken in en handelen naar afgebakende kaders. Samen actie voeren tegen de logica van het kapitalisme, voor een vrije wereld zonder onderdrukking en uitbuiting!

, , ,

2 reacties op “solidariteit met schoonmakers

 • Solidariteit met de schoonmakers of de ‘vernieuwde’ FNV-Bondgenoten?

  Dinsdag 24 januari. 17:45, is er aan de Marco Pololaan in Utrecht een manifestatie van stakende schoonmakers. “De KSU staat achter de eisen van de schoonmakers, is solidair met hun strijd, en is bereid om (nu en in de toekomst) zij aan zij te staan met wie opkomt voor onze rechten als mensen, als werknemers, rechten die juist nu in deze onnodige crisistijd extra onder druk komen te staan, voor schoonmakers, andere arbeiders en studenten wereldwijd.”

  Deze houding van de KSU is werkelijk een om waardering voor te hebben. Maar meteen stelt zich de volgende vraag?

  Is het werkelijk waar dat we kunnen vertrouwen de FNV-Bondgenoten? Staat de FNV werkelijk vierkant achter de schoonmakers? Of probeert ze hen juist te isoleren en met hun kop tegen de muur te laten lopen? Het zou niet voor de eerste keer zijn dat ze op die manier probeert een voorbeeld te stellen, voor iedereen die op het punt staat de strijd op te nemen?

  De acties van twee jaar geleden (ook al met behulp van ‘grassroots organisers’) was toch ook geen overwinning van de schoonmakers?
  – hebben ze meer aan vertrouwen gewonnen (als je ziet dat ze het initiatief nu weer aan de vakbond laten)?
  – zijn ze in de afgelopen twee jaar met meer menswaardigheid behandeld (als je weet hoe het in de afgelopen twee jaar gegaan is met de schoonmakers van ICS, bij de Ministeries en bij de Thuiszorg)?
  – is hun inkomen reële toegenomen (rekening houdend met inflatie en duurdere kosten van het leven)?

  Hoeveel keer heeft de FNV al of niet gemoderniseerd, al of niet gedemocratiseerd, al of niet vernieuwd, de arbeiders van allerlei bedrijven en sectoren in de afgelopen veertig jaar, niet met een kater achtergelaten? Is er toch nog niet voldoende ervaring is opgedaan met de FNV? Wellicht moeten we toch nog enkele keren dezelfde ontgoocheling meemaken, om onze illusies in de vakbond van het establishment definitief af te wijzen.

  Natuurlijk moet de schoonmakers opkomen voor hun rechten en zich verzetten tegen de verslechtering van hun werkomstandigheden, zoals
  – Niet doorbetaald worden bij ziekte
  – Twee keer zo veel moeten doen voor hetzelfde geld
  – Niet mogen praten tijdens hun werk
  – Geen handschoenen beschikbaar voor het schoonmaken van wc’s
  – Ze worden geïntimideerd als ze voor hun rechten op proberen te komen.

  Maar als we oprecht begaan zijn met de situatie van de schoonmakers en andere precairen delen van de arbeidersklasse, kunnen we ons dan zonder enige vorm van kritiek aansluiten bij c.q. solidariseren met een actie die de schoonmakers alleen maar een schijninspraak (“het schoonmakersparlement”) biedt in plaats van volledige zeggenschap over hun eigen lot?
  Is de KSU (eventueel samen met ASB en/of Vrije Bond) in staat een tegengeluid te laten horen die een zodanige impact heeft, dat er aan de inzet van de strijd een andere richting kan worden gegeven, en waarin de schoonmakers genoeg zelfvertrouwen ontwikkelen om
  – de strijd volledig zelf in handen nemen en
  – zelf te bepalen wat en hoe ze de strijd zullen voeren en
  – werkelijke solidariteit gaan zoeken om de strijd te versterken?

  Als jullie daarvan overtuigd zijn, willen jullie mij dat dan proberen duidelijk te maken? Ik zou graag mijn solidariteit willen onderstrepen met iedere vorm van strijd, die de klasse meer waardigheid en vertrouwen verschaft.

  kamaeraadschappelijke groeten,
  arjan de goede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *