[Amsterdam] Demonstratie Solidariteit met Griekse Anarchisten!

Filmhuis CaviaVan Hallstraat 52-I
Amsterdam
1

Solidariteit met Griekse Anarchisten!

[English below]

In Griekenland is sinds 7 juli 2019 een nieuwe regering aan de macht, een premier uit een oude dynastie die zelfs tijdens de dictatuur prominent waren. Deze nieuwe regering is een agressief beleid gestart om alle migranten op te sluiten in gesloten, door het leger bewaakte kampen en het tegelijkertijd ontruimen van de anarchistische wijk Exarcheia in Athene.

Anarchisten in het hele land worden belaagd met repressieve maatregelen om solidariteit met migranten zo moeilijk mogelijk te maken. Kraakpanden worden massaal ontruimd, sociale centra aangevallen door politie en fascisten, anarchisten worden gevolgd op straat en krijgen torenhoge boetes en/of gevangenisstraffen. Onze kameraden hebben onze solidariteit nodig!

Daarom gaan wij op 17 november 2019 de straat op!

Op 17 november 1973 kwamen de studenten van de Polytechnische universiteit in opstand tegen de militaire dictatuur die vanaf 1967 de scepter zwaaiden. Als een gevolg van deze opstand is er een “universitair asiel” ingesteld in 1982 waarbij de politie onder geen enkel beding universiteitsterrein mag betreden. Hierdoor hebben mensen zich altijd kunnen organiseren binnen de hekken van de universiteit. De nieuwe regering heeft o.a. deze wetgeving afgeschaft, waarmee de vrijheid van ideeën sterk wordt ingeperkt. Één van de tekenen dat deze regering een ommezwaai maakt richting een dictatuur.

De demonstratie zal op zondag 17 november plaatsvinden tussen 14.00 en 17.00 op het Van Beuningenplein in Amsterdam. Dit is om de hoek van Filmhuis Cavia, waar datzelfde weekend het Anarchistisch Filmfestival wordt gehouden.

De Vrije Bond is ook een financiële campagne gestart om hen te steunen hun projecten zoveel mogelijk te kunnen doorzetten en de repressie het hoofd te bieden. Help mee door een bedrag (klein of groot) over te maken naar NL25 INGB 0007 6604 36 t.a.v. VB Solidariteitsfonds o.v.v. Griekenland. Je kunt natuurlijk ook een benefiet, campagne of solidariteitsactie organiseren!

Solidariteit met Griekse Anarchisten!

Since July 7th 2019 a new government has come to power in Greece, a prime-minister from an old dynasty that was prominent even during the dictatorship. This new government has started an aggressive policy to lock up all migrants in closed, army-guarded camps and to evict, at the same time, the anarchist neighborhood of Exarcheia in Athens.

Anarchists throughout the country are harassed by repression as to make it as hard as possible to stand in solidarity with migrants. Squats are being evicted on a large scale, social centers are attacked by police and fascists, anarchists are followed on the streets and are fined ridiculously high amounts of money and/or prison sentences. Our comrades need our solidarity!

That’s why we take to the streets on the 17th of November!

On the 17th of November 1973, the students of the Polytechnic university rebelled against the military dictatorship that ruled Greece since 1967. As a consequence of this rebellion, a “university asylum” was instated in 1982 which meant that police could not enter university ground. This gave people the opportunity to organize within the university. The new government has, amongst others, abolished this asylum, which strongly diminishes the right to freedom to ideas. One of the signs that this government is making a turn towards a dictatorship.

The demonstration will take place on Sunday, November 17th, between 14.00 and 17.00 at the Van Beuningenplein in Amsterdam. This is around the corner of Filmhuis Cavia, where the Anarchist Filmfestival is taking place that same weekend.

The Vrije Bond also started a financial campaign to support them to continue their projects as much as possible and face down the repression. Help out by donating  an amount (small or big) to NL25 INGB 0007 6604 36 addressed to VB Solidariteitsfonds mentioning Griekenland. Or you could of course organize a benefit, campaign or solidarity action!

, , , , , , ,

Eén reactie op “Solidariteit met Griekse Anarchisten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *