reageer

Solidariteit met anarchisten in Griekenland!

[English below]
Solidariteit met anarchisten in Griekenland

In Griekenland is sinds 7 juli 2019 een nieuwe regering aan de macht, een premier uit een oude dynastie die zelfs tijdens de dictatuur prominent waren. Deze nieuwe regering is een agressief beleid gestart om alle migranten op te sluiten in gesloten, door het leger bewaakte kampen en tegelijkertijd met het ontruimen van de anarchistische wijk Exarcheia in Athene.

Anarchisten in het hele land worden belaagd met repressieve maatregelen om solidariteit met migranten zo moeilijk mogelijk te maken. Kraakpanden worden massaal ontruimd, sociale centra aangevallen door politie en fascisten, anarchisten worden gevolgd op straat en krijgen torenhoge boetes en/of gevangenisstraffen. Onze kameraden hebben onze solidariteit nodig!

De Vrije Bond start daarom een financiële campagne om hen te steunen hun projecten zoveel mogelijk te kunnen doorzetten en de repressie het hoofd te bieden. Help mee door een bedrag (klein of groot) over te maken naar NL25 INGB 0007 6604 36 t.a.v. VB Solidariteitsfonds o.v.v. Griekenland. Je kunt natuurlijk ook een benefiet, campagne of solidariteitsactie organiseren!

Solidarity with anarchists in Greece!

Since July 7th 2019 a new government has come to power in Greece, a prime-minister from an old dynasty that was prominent even during the dictatorship. This new government has started an aggressive policy to lock up all migrants in closed, army-guarded camps and to evict, at the same time, the anarchist neighborhood of Exarcheia in Athens (https://www.indymedia.nl/node/46568).

Anarchists throughout the country are harassed by repression as to make it as hard as possible to stand in solidarity with migrants. Squats are being evicted on a large scale, social centers are attacked by police and fascists, anarchists are followed on the streets and are fined ridiculously high amounts of money and/or prison sentences. Our comrades need our solidarity!

The Vrije Bond is therefore starting a financial campaign to support them to continue their projects as much as possible and face down the repression. Help out by donating  an amount (small or big) to NL25 INGB 0007 6604 36 addressed to VB Solidariteitsfonds mentioning Griekenland. Or you could of course organize a benefit, campaign or solidarity action!

, , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *