reageer

Oproep tot solidariteit met Anarcha-Feminist Group Amsterdam

Woensdag had de Anarcha-Feminist Group Amsterdam hun rechtszitting over de ontruiming van de Oudezijds Voorburgwal (klik hier voor meer informatie). Zoals op de foto te zien is, verzamelden enkele mensen zich in solidariteit. Ondanks het feit dat de rechter de illegaliteit van de ontruiming en het politiegeweld toegaf, was het enige wat ze kon doen hen een kleine korting geven omdat “kraken illegaal is”. De activisten werd een enorm bedrag (€ 2250) in rekening gebracht. Laten we ervoor zorgen dat onze solidariteit sterker is dan hun klassenjustitie, pogingen tot repressie en boetes. Doneer aan het Solidariteitsfonds van de Vrije Bond en zet “Anarchafem Amsterdam” in de omschrijving om de strijd voor huisvesting voor iedereen te steunen:

NL25 INGB 0007 6604 36
VB Solidariteitsfonds
OVV anarchafem Amsterdam

Anarcha-Feminist Group

On Wednesday the Anarcha-Feminist Group Amsterdam had their court hearing about the eviction of the Oudezijds Voorburgwal (click here for more information). As visible on the picture, some people gathered in solidarity in front. Despite the fact that the judge admitted the illegality of the eviction and police brutality, all she could do was to give them a minor discount since “squatting is illegal”. The activists were charged with a tremendous amount of money (€ 2250). Let’s make sure our solidarity is stronger then their class justice, repression attempts and fines. Donate to the the Free Union (Vrije Bond) solidarity fund and put “Anarchafem Amsterdam” in the description to support the struggle for housing for everyone:

NL25 INGB 0007 6604 36
VB Solidariteitsfonds
OVV anarchafem Amsterdam

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *