Open campagnebijeenkomst Ontstemd!

Wilde AardeVoorstraat 71-bis
Utrecht
reageer

Sluit je aan bij campagne ‘Ontstemd’!

19 augustus campagnebijeenkomst om 13:00 in Wilde Aarde (Voorstraat 71b Utrecht)

Wij zijn naar aanleiding van de verkiezingen de campagne ‘Ontstemd’ gestart. We willen mensen met deze campagne helpen bewust worden dat de broodnodige en gewenste maatschappelijke veranderingen niet zullen verwezenlijkt worden door eender welke samenstelling van het parlement. Deze veranderingen zullen we samen moeten afdwingen, van onder op. Bij deze willen we je/jullie uitnodigen om deel te nemen aan deze campagne. 19 augustus aanstaande hebben we om 13:00 een open bijeenkomst in Wilde Aarde (Voorstraat 71b te Utrecht) om onze campagne voor te stellen, de website onstemd.nl online te zetten en samen met geïnteresseerden acties en ideeën uit te werken.

Het doel van deze campagne is mensen prikkelen om controle te veroveren over hun eigen leven. Wij vinden dat een samenleving in het teken moet staan van het welzijn en de persoonlijke ontwikkelingen van de mensen. Wij streven daarom naar een vrije en sociale samenleving, zonder uitbuiting en onderdrukking. Om dat te bereiken willen we graag met deze campagne informatie verstrekken over het simpele feit dat wij uiteindelijk zelf het heft in eigen hand moeten nemen en middelen moeten ontwikkelen waarmee we dat kunnen doen. We willen met de campagne geen stemadvies geven, want verkiezingen die doen er eigenlijk niet zoveel toe.

 

We nodigen nu iedereen uit om mee acties te voeren rond de verkiezingen. Op onze site kan je dan een pagina tot je beschikking krijgen waarop je een verslag kan maken van je actie, een aankondiging kan plaatsen, actiemateriaal kan up- en downloaden en discussiestukken kunt publiceren. Op onze site willen we alle acties, analyses en discussiestukken rond de verkiezingen verzamelen die passen binnen onze uitgangspunten.

 

We hebben drie uitgangspunten geformuleerd op onze site. Ten eerste vinden we dat het kapitalisme de oorzaak is van de verschillende crises die onze samenleving nu kent. Ten tweede geloven we niet dat het parlement daarvoor een oplossing kan betekenen en tot slot willen we de strijd voor een vrije en sociale samenleving van onderop voeren. We focussen ons nu op de verkiezingen, maar als die voorbij zijn, is onze strijd nog niet gestreden. We hopen ook dat er via deze campagne ideeën ontstaan en netwerken gesmeed worden waarmee de strijd na 12 september voor een vrije en sociale samenleving verder gezet kan worden.

 

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *