reageer

Sekswerk is werk! Solidariteit met alle kameraden in de industrie!

VB Ommeland toont haar solidariteit met sekswerkers in Nederland, die consequent het slachtoffer zijn geworden van het onevenwichtige beleid van de neoliberale en reactionaire regering.

VBO banner

We zien steeds meer hoe de regering, vanuit haar eigen vooroordeel, maar met grote hulp van christelijke bewegingen, sekswerkers heeft behandeld op een manier die hen hun rechten als arbeiders ontzegt:

– enige afwijzing van sekswerkers, als contactberoep, om net als andere industrieën hun bedrijf legaal voort te zetten;

– afwijzing van de mogelijkheid van economische steun aan sekswerkers die in tijden van covidcrisis hun rekeningen of huur niet hebben kunnen betalen;

– het voortdurend negeren van de geweldplaag die sekswerkers treft ( 97% is slachtoffer!), en geen interesse kunnen tonen in hun veiligheid of welzijn;

– Blijven aandringen op beleid – zoals het zogenaamde Scandinavische legalisatiemodel – dat door de sekswerkers zelf en hun woordvoerders is verworpen omdat het een gevaarlijke oplossing is voor het welzijn van deze arbeiders.

Deze aanpak moet niet alleen worden opgevat als een consequentie van conservatieve opvattingen over sekswerk, maar ook als een begrip dat veel sekswerkers zelf migranten of transgenders zijn, waardoor ze zich verder afzetten tegen andere overheidsinstanties die een racistisch en transfobisch beleid voortzetten. Vandaar dat de gelijkstelling van hun status als werknemers met andere beroepen als eerste stap moet komen, en niet als laatste stap.

VB Ommeland eist dat:

– sekswerkers de volledige rechten, bescherming en behandeling krijgen die alle werknemers ontvangen, dat de segregatie van hun beroep als conclusie dat het – in de woorden van de overheid – ‘bijzonder’ volledig eindigt, dat alle wetten en subsidies die aan andere sectoren worden aangeboden, met hen worden uitgebreid.

– Dat alle migranten volledige documentatie krijgen en toegang tot verdere wettelijke bescherming en huisvesting.

– Dat alle trans-kameraden, uit de industrie en daarbuiten, hun rechten tegen de toenemende transfobie beschermd zien, dat ze gemakkelijker toegang krijgen tot levensreddende medicatie, en dat het laatste woord over hun wettelijke status en identiteit, en de daaropvolgende stappen met betrekking tot behandeling, uitsluitend in hun handen blijft.

Dit is natuurlijk slechts de eerste stap, want de bevrijding van de arbeiders moet komen door de afschaffing van de loonslavernij en de commodificatie van ons werk en van onze lichamen. Deze hervormingen moeten echter een eerste stap zijn om de veiligheid van onze kameraden te verzekeren.

De sekswerkers begrijpen zelf de waardeloosheid van de staat om hen te beschermen, en hebben hun toevlucht genomen tot de bevrijdende praktijken van directe actie, het organiseren van hun eigen demo’s, het verzamelen van hun middelen en het assisteren van hun collega’s in demo’s, de PROUD-organisatie, het gebruik van het “Dutch Emergency Fund”, etc.

Solidariteit is ons antwoord op hun eisen voor een betere levens- en werksituatie, en VBO zal waar mogelijk proberen hun eisen en strijd te ondersteunen en te stimuleren.

Solidaire Groeten,
Vrije Bond Ommeland

, , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *