reageer

Schuldeiser maakt het nog bonter dan eigenaar


Op 9 juli 2011 heeft de Zaanse kraakgroep oud-bioscoop ’t Saentje aan de Noorderkerkstraat 1 in Zaandam in gebruik genomen. De eigenaar is de (bekende) speculant Saad Selim. Naast de bios is hij oa ook eigenaar van de aanpalende appartementen en van nog een aantal panden in dit centrum-buurtje, de Klauwershoek.

Saad Selim verkeert momenteel in ernstige financiële moeilijkheden en op last van oa de FGH Bank, stichting Stadsgoed en de NUON wordt op 10 oktober een groot aantal panden geveild, waaronder de gekraakte bios en de andere panden van Selim in de Klauwershoek. Naar verluidt heeft Selim inmiddels meer dan 8 ton schuld.

Op 24 september is er nog een artikel verschenen in het Noord Hollands Dagblad waar een aantal huurders op de Klauwershoek hun verhaal doen. Uit dit artikel blijkt dat, sinds Selim eigenaar is geworden in 2008, er geen enkel onderhoud is gepleegd. Enkele huurders zijn al een jaar in huurstaking, en de laatste drie maanden zijn alle huurders zelfs niet meer in staat huur te betalen, omdat Selim’s rekening is geblokkeerd. De FGH Bank (de hypotheekverstrekker van de panden) is van plan om alle huurcontracten te ontbinden omdat Selim zonder toestemming van de bank niet had mogen verhuren!

Vanmorgen op 26 september is er voor de deur van de gekraakte bioscoop in Zaandam een deurwaarder met een bankmedewerker en een derde persoon, mogelijk een advocaat, verschenen. Ze eisten meteen binnengelaten te worden en dreigden met interventie van de politie als er geen medewerking werd verleend. Dit is een autoritaire houding waar niemand mee gediend is. Deze deurwaarder handelt zo omdat ze gewend is dat mensen bij een dreiging met geweld door de overheid altijd doen wat er gezegd wordt. Het is onze taak deze logica zo veel mogelijk te ondermijnen.

De situatie die zich nu voordoet is in het klein een duidelijk voorbeeld van wat er mis is met de logica van het kapitalisme in het algemeen. De FGH-bank is zo asociaal dat ze de huurders willen uitzetten zodat de panden bij de veiling meer opbrengen. Ze breken het huurrecht van deze huurders door te beweren dat de eigenaar zonder toestemming van de bank niet mocht verhuren (vandaag was het kort geding tegen de huurders). De huurders worden gezien als een belemmering in het vergaren van kapitaal. Wij kijken liever naar hoe we omgeving en panden kunnen gebruiken voor het algemeen belang. Panden moeten gebruikt worden om in te wonen en te leven. We hopen dat de huurders zich niet zomaar laten ontruimen. Hier is moed voor nodig. Het is niet makkelijk om je normale patroon te doorbreken. Zo durfden de huurders die laatst hun mening uitten over de eigenaar in het Noord-Hollands Dagblad, dit alleen anoniem te doen. Dat is schrijnend, maar een goede eerste stap.

Op 20 augustus ontving de kraakgroep van de bioscoop een bevel tot ontruiming, waarop onmiddelijk een kort geding tegen de staat is aangespannen. De burgemeester van Zaandam, Geke Faber, heeft eerder dit jaar een verklaring doen uitgaan dat Zaanstad kraken blijft gedogen, en niet zal ontruimen voor leegstand. Wij hebben B&W, de fracties en de lokale pers dan ook een brief doen toekomen waarin we de gemeente wijzen op deze stellingname.

Op 22 september zijn wij met een flinke groep sympathisanten naar de zitting gegaan in Haarlem. Uitspraak volgt op 6 oktober.Terwijl er dus al pogingen ondernomen worden door justitie om ons te ontruimen, zijn we nu ook gedagvaard voor maandag 3 oktober. De FGH Bank wil de hele boel leeg hebben voor de veiling van 10 oktober, zodat de te veilen panden meer opbrengen.

In het verleden zijn wij altijd vertrokken uit gekraakte panden op het moment dat er weer een concrete bestemming is gevonden door de eigenaar. Zowel de eigenaar van de bios als de bank hadden dit makkelijk kunnen weten door het bij de politie na te vragen. Laatst nog is aan de Oostzijde een fantastische weggeefwinkel verlaten om plaats te maken voor de eigenaar die zijn vergunningen rond had. Deze eigenaar laat het vervolgens weer werkloos leegstaan. Vet balen. Voor leegstand willen we niet vertrekken uit de bioscoop, en zeker niet omdat er nu zelfs openlijk voor speculatieve redenen ontruimd gaat worden. Zelfs huurders moeten weg in de ogen van de schuldeiser. Zulke schaamteloosheid hebben wij nog nooit gezien, en wij weigeren daarvoor te buigen.

We blijven de gemeente herinneren; niet ontruimen voor leegstand!

, , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *