2

Rood blok – demonstratie voor anarchie

–ENGLISH BELOW–

12 juni gaan we de straten op om samen een vuist te maken, een vuist van solidariteit. Grote sociale verandering hangt in de lucht als stilte voor de storm. Er rommelt veel in de samenleving en na decennia van “vooruitgang” vragen velen zich af of het wel de goeie kant op gaat. Je hebt al moed nodig om de feiten onder ogen te zien van alle problemen die op ons pad liggen. Problemen zo groot dat je ze nooit in je ééntje zou kunnen oplossen en dan hebben we het nog niet eens over onze persoonlijke problemen gehad. De fascisten die terug zijn, stijgende ongelijkheid, torenhoge huur en zo kan je wel even door gaan. Veel om een kort lontje van te krijgen en dat is ook wel te merken als we om ons heen kijken.

Maar waar moet je beginnen? Hoe bouwen we een betere samenleving als we niets anders dan deze uitbuitende dystopie gewend bent? We zien dat het mis gaat maar waar vinden we de antwoorden? Wat stellen we voor op? Gaan we de buitenlanders de schuld geven of duiken we in complotten om ons ongemak tijdelijk mee te verlichten? Of hebben we de moed om de handen in één te slaan met onze kameraden en de problemen bij de wortels aan te pakken. Om ons te laten lijden door compassie voor je medemens, rechtvaardigheid, gelijkheid, door rationaliteit en het geloof dat een betere wereld mogelijk is.

Steeds meer en meer mensen belanden door deze zoektocht bij het anarchisme. Ook al bied het anarchisme niet op elke vraag een antwoord, het volgt wel bepaalde principes om tot antwoorden te komen. Het bied ons bouwstenen voor een gelijkwaardige en een vrije samenleving. Een samenleving waar we niet door economische omstandigheden tegen elkaar opgezet worden om te overleven. Maar waar we een band aan gaan met elkaar om elkaar te steunen via solidariteit en wederzijdse hulp.

Deze pandemie heeft laten zien dat er van de ene op de andere dag grote veranderingen plaats kunnen vinden. Maar het heeft ons ook laten zien wie er profiteren van die plotselinge veranderingen en wie er aan het kortste eind trekken. De grote bedrijven met hun legers aan lobbyisten en advocaten strijken bergen met gemeenschapsgeld op terwijl de arbeiders in de kou komen te staan. De manier om hier tegenwicht aan te bieden, en te voorkomen dat we tegen elkaar opgezet worden, is door de handen ineen te slaan, een vuist te maken en te laten zien dat we niet langer met ons laten sollen. Zonder de onze breinen en spieren komen de raderen tot stilstand. Samen staan we sterk en samen kunnen we terugvechten!

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Kom naar het rode blok om je solidariteit te tonen met alle arbeiders!
Een verwonding aan één van ons is een verwonding aan ons allen!

Hoewel het aantal besmettingen afneemt, blijft corona een gevaarlijke ziekte. Wees voorzichtig, kom niet als je klachten hebt, houdt afstand en draag gezichtsbedekking.


On June 12th we will take to the streets to show our strength and solidarity. The prospect of great social change is in the air, like the quiet before the storm. After decades of “progress”, something is brooding in society as many people ask if things are moving in the right direction. It takes courage to see the fact of the matter and to recognise the problems that are in front of us. Problems so big that they cannot be fixed be someone on their own, and that’s without taking the personal, day-to-day, challenges people face. The fascists are back, inequality is on the rise, high rent, and much more. This puts people on edge.

But where do you start? How do we build a better society if all we are used to is this exploitative dystopia? We see what goes wrong but where will we find answers? What do we prioritise? Are we going to blame foreigners or do we dive into conspiracy theories to temporarily relieve our discomfort? Or do we have the courage to join hands with our comrades and tackle the problems by the roots. To be guided by compassion for our fellow human beings, justice, equality, rationality, and the believe a better world is possible!

This quest for answers leads more and more people to anarchism. While anarchism does not provide answers to every question, it does follow principles that can guide us to these answers. Anarchism provides the building blocks for an equal society. A society where we are not pitted against each other by economic circumstances, but one where we can work together to support each other and stand up against authority in solidarity and through mutual aid.

This pandemic has shown us that things can change drastically from one day to the next. But it has also shown us who profit off these changes and who draws the short straw. Large companies with their armies of lobbyists and lawyers are being kept afloat with public money while the workers are left out in the cold. The way to counteract this and to stop us from being pitted against each other is to join hands, make a fist and show that we will no longer put up with this. Without our brain and muscle not a single wheel can turn. Together we are strong and together we can fight back!

Amsterdam, Mercatorplein 14.00
Come to the red bloc to show your solidarity with all workers!
An injury to one is an injury to all!

Although the number of infections is going down, corona remains a dangerous disease. Please be careful, don’t come if you have symptoms, keep distance and cover up.

2 reacties op “Rood blok – demonstratie voor anarchie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *