Reminder deadline Buiten de Orde #4 (thema: Duitsland)

reageer

Reminder deadline Buiten de Orde #4 (thema: Duitsland)

Beste leden van de Vrije Bond,

Terwijl de lay-outersters van onze redactie nog druk zijn met de vormgeving van BdO#3, werkt de rest van de redactie al weer aan het laatste nummer van dit jaar. Mocht je nog wat willen inzenden voor dit nummer, het thema voor BdO#4 is ‘Duitsland’ en we kunnen nog wel wat kopij gebruiken. De deadline voor BdO#4 is vrijdag 5 oktober. Mocht je graag iets willen schrijven, maar denk je de deadline niet te zullen halen, neem dan even contact met ons op.

Naast het thema is er natuurlijk altijd ruimte voor alle denkbare onderwerpen in alle denkbare vormen: een column, een interview, een actieverslag, een bespreking van een boek, een documentaire of een tentoonstelling, een strip, gedicht, ingezonden brief, of wat dan ook. Ook discussie en reacties op artikelen juichen we van harte toe!

Wil je een bijdrage leveren, dan kun je deze sturen (liefst zo plat mogelijk opgemaakt en eventuele afbeeldingen apart) naar: redactie@buitendeorde.nl.

Met strijdbare groet,
mede namens de redactie,

Dennis

Aankomende deadlines en thema’s 2018 & 2019:

BdO#4

Deadline: vrijdag 5 oktober 2018
Thema: ‘Duitsland’

BdO#1

Deadline: vrijdag 11 januari 2019
Thema: ‘Discussie anarchisme’

(Het thema voor dit nummer was aanvankelijk ‘muziek’, maar dit hebben we vooralsnog doorgeschoven. In BdO#4 volgt meer info en een oproep om bijdragen te leveren aan een discussie over actualiteit en vernieuwing binnen het anarchisme.)

, ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *